Κυριάκος Πιερρακάκης
INTIME NEWS/ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
«Δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση για την έκδοση της προκήρυξης για τη διαδικασία κατάταξης εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ και ΔΕ» - Η επιστολή της ΟΛΤΕΕ στον Πιερρακάκη

Επιστολή στον υπουργό Παιδείας, Κυριάκο Πιερρακάκη, έστειλε η Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΟΛΤΕΕ) για την προκήρυξη για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΤΕ και ΔΕ

Η ΟΛΤΕΕ επισημαίνει στην επιστολή της ,την οποία δημοσιεύει το alfavita.gr, ότι ο «ΑΣΕΠ χρειάστηκε 21 μήνες για να οριστικοποιήσει τον πίνακα των ΤΕ, δηλαδή όσο περίπου και η διάρκεια ισχύoς του» και τονίζει ότι «οι συνολικά 116 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ δεν καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο τις ανάγκες των ΕΠΑ.Λ και τα κενά σε Μουσικά σχολεία για εμπειροτέχνες μουσικούς καθώς και οι ανάγκες για ΕΒΠ στην εκπαίδευση είναι πολλαπλάσια».

Μάλιστα, αναφέρει ότι «τώρα επικαιροποιούνται τα κενά και τα πλεονάσματα στις σχολικές μονάδες της χώρας και οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ συναντάνε πολλές δυσκολίες στο να δηλώσουν κενά για ΔΕ και ΤΕ και αν το κάνουν συνήθως κόβονται από τους ΔΔΕ με αποτέλεσμα να εξαφανίζονται οι οργανικές θέσεις και ούτε μετάθεση να μπορούν να πάρουν οι συνάδελφοι».

Στη συνέχεια, σημειώνει ότι «δεν υπάρχει ούτε κάποιος καταγεγραμμένος προγραμματισμός αλλά και ούτε κάποια πληροφόρηση για την έκδοση της προκήρυξης για τη διαδικασία κατάταξης εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ και ΔΕ».

Η ΟΛΤΕΕ ζητά «το ΥΠΑΙΘΑ να τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα που θέτει και να μην εμπαίζει με τους οικογενειακούς και οικονομικούς προγραμματισμούς χιλιάδων οικογενειών».

Επίσης, ζητά «ισότητα και ισονομία στις αποφάσεις και στους πίνακες αναπληρωτών όλων των κλάδων» και «διεύρυνση των ειδικοτήτων στον κλάδο Δ.Ε. Γενικής Εκπαίδευσης για όλους τους Τομείς».

Τέλος, απαιτεί «την έκδοση προκήρυξης για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Τ.Ε. και προγραμματισμός της προκήρυξης Δ.Ε. για το έτος 2024».

Η επιστολή της ΟΛΤΕΕ

«Προκήρυξη για τους υποψηφίους της κατηγορίας T.E. και Δ.E»

Σχετ.:

1. 090/12-7-2023 Πρόβλημα με την έκδοση της προκήρυξης για τη διαδικασία κατάταξης εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ και ΔΕ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έγγραφο της ΟΛΤΕΕ.
2. Δ/νση Δ/μών-Προ/εων Εκπ/κού Προσ/κού Π/Θμιας Και Δ/Θμιας Εκπ/σης (Τμήμα Β’) του ΥΠΑΙΘΑ 112351/Ε1/06-10-2023 Απάντηση στην με αριθμ. πρωτ. 090/12-7-2023 επιστολή της Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.), η οποία αφορά την έκδοση των Προκηρύξεων για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας για τους κλάδους και τις ειδικότητες Τ.Ε. και Δ.Ε.

Αξιότιμοι

κύριε Υπουργέ,

κυρίες Υφυπουργοί,

κύριοι Γενικοί Γραμματείς,

Σύμφωνα με την απάντηση που έλαβε η Ομοσπονδία από τη Διεύθυνση Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κού Προσ/κού Π/Θμιας Και Δ/Θμιας Εκπ/σης (Τμήμα Β’) του ΥΠΑΙΘΑ με το υπ. αρίθμ 112351/Ε1/06-10-2023 έγγραφο, σε σχετική επιστολή μας με αριθμ. πρωτ. 090/12-7-2023, η οποία αφορούσε την έκδοση των Προκηρύξεων για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας για τους κλάδους και τις ειδικότητες Τ.Ε. και Δ.Ε., το ΥΠΑΙΘΑ αναφέρει πως, «για τους υποψηφίους της κατηγορίας Τ.Ε., οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης Α΄ κατά κλάδο και ειδικότητα, της Προκήρυξης 1ΓΤ/2020 (3/7-2-2020 τ. προκ. Α.Σ.Ε.Π.) δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 2679/ Γ΄ στις 4-11-2021, και επομένως ισχύουν έως τις 31-8-2024.

Το αυτό ισχύει και για την έκδοση της Προκήρυξης των κλάδων και των ειδικοτήτων Δ.Ε., καθώς οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης της 2ΓΔ/2020 (2/5-2-2020 τ. προκ. Α.Σ.Ε.Π.) «Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Δ.Ε.» είχαν εκδοθεί στο ΦΕΚ 2680/Γ΄/4-11-2021.»

Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω ο ΑΣΕΠ χρειάστηκε 21 μήνες για να οριστικοποιήσει τον πίνακα των ΤΕ, δηλαδή όσο περίπου και η διάρκεια ισχύoς του.

Με βάση τα ανωτέρω, αναμέναμε τη δημοσίευση της αντίστοιχης προκήρυξης για τους υποψηφίους της κατηγορίας Τ.Ε. και Δ.Ε., εντός του τρέχοντος σχολικού έτους, ώστε να εκκινήσει και να ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία.

Σας υπενθυμίζουμε πως ιδιαίτερα στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί που εντάσσονται στους κλάδους ΤΕ, υπηρετούν με κύρια εκπαιδευτική αρμοδιότητα τη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων και οι ΔΕ υποβοηθούν και συντηρούν τον εργαστηριακό εξοπλισμό για τον οποίο τόσος ντόρος έγινε με τις αλλαγές που θα επιφέρει ο νόμος 5082/2024.

Επίσης οι τελευταίοι μόνιμοι διορισμοί που έγιναν από τους πίνακες ΤΕ και ΔΕ είναι μόλις έξι (6) διορισμοί στον κλάδο ΤΕ 01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ, ένας (1) διορισμός στον κλάδο ΤΕ01.25 ΑΡΓΤΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ, τέσσερις (4) ΤΕ012.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ και μόλις ένας (1) διορισμός στον κλάδο ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ και επιπλέον 104 άτομα στις 08/12/2021 που αφορούν την Τεχνική Εκπαίδευση και 118 διορισμοί ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ για τα Μουσικά σχολεία.

Κύριε Υπουργέ,

επειδή οι συνολικά 116 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ δεν καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο τις ανάγκες των ΕΠΑ.Λ και τα κενά σε Μουσικά σχολεία για εμπειροτέχνες μουσικούς καθώς και οι ανάγκες για ΕΒΠ στην εκπαίδευση είναι πολλαπλάσια.

Επειδή τώρα επικαιροποιούνται τα κενά και τα πλεονάσματα στις σχολικές μονάδες της χώρας και οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ συναντάνε πολλές δυσκολίες στο να δηλώσουν κενά για ΔΕ και ΤΕ και αν το κάνουν συνήθως κόβονται από τους ΔΔΕ με αποτέλεσμα να εξαφανίζονται οι οργανικές θέσεις και ούτε μετάθεση να μπορούν να πάρουν οι συνάδελφοι.

Επειδή δεν υπάρχει ούτε κάποιος καταγεγραμμένος προγραμματισμός αλλά και ούτε κάποια πληροφόρηση για την έκδοση της προκήρυξης για τη διαδικασία κατάταξης εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ και ΔΕ.

Ερωτάται

ο Υπουργός πότε θα βγει η προκήρυξη της 1ΓΤ/2024 και πότε θα γίνει ο προγραμματισμός της 2ΓΔ;

Τι σκοπεύει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 από το Σεπτέμβριο του 2024;

Από ποιους πίνακες θα καλυφθούν τα κενά και από ποιους πίνακες θα κάνει τους μόνιμους διορισμούς;

Ζητούμε

Το ΥΠΑΙΘΑ να τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα που θέτει και να μην εμπαίζει με τους οικογενειακούς και οικονομικούς προγραμματισμούς χιλιάδων οικογενειών.

Ισότητα και ισονομία στις αποφάσεις και στους πίνακες αναπληρωτών όλων των κλάδων.

Διεύρυνση των ειδικοτήτων στον κλάδο Δ.Ε. Γενικής Εκπαίδευσης για όλους τους Τομείς.

Την έκδοση προκήρυξης για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Τ.Ε. και προγραμματισμός της προκήρυξης Δ.Ε. για το έτος 2024.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος Χιονάς

Ο Γ.Γ. Τσιντώνης Ηλίας

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

altsxaimer.jpg
Αλτσχάιμερ: Η δημοφιλής διατροφή που φρενάρει την άνοια και δυναμώνει τη μνήμη
Δημοφιλές διατροφικό μοτίβο ενδεχομένως να μπορεί να αναστρέψει την εξέλιξη της άνοιας και να μειώσει τις διαταραχές μνήμης
Αλτσχάιμερ: Η δημοφιλής διατροφή που φρενάρει την άνοια και δυναμώνει τη μνήμη
Lauterbrunnen
Το γραφικό χωριό της Ελβετίας που θέλει να χρεώνει τους επισκέπτες
Η προτεινόμενη χρέωση, η οποία θα καταβληθεί μέσω μιας εφαρμογής για smartphone, θα είναι μεταξύ 5 και 10 ελβετικών φράγκων (5,50 έως 10,99 $) και θα...
Το γραφικό χωριό της Ελβετίας που θέλει να χρεώνει τους επισκέπτες