Γραπτός ΑΣΕΠ: Πώς θα κάνετε αίτηση στις προκηρύξεις του β' σταδίου
Unsplash
Επιστολή από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.)

Με επιστολή της προς τον υπουργό Παιδείας η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.) αναφέρθηκε στη γενικότερη δυσλειτουργία που παρατηρείται στο θεσμό του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κάτι που σταδιακά οδηγεί στην εξαφάνιση του συγκεκριμένου τομέα.

«Όπως έχετε αναφέρει, επιθυμείτε να εισάγετε τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τους μαθητές των Λυκείων, πράξη την οποία αφενός χαιρετίζουμε, αφετέρου όμως δεν μπορούμε παρά να επισημάνουμε παράλληλα ότι κανένα τεστ ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων δεν είναι επαρκές και λειτουργικό χωρίς συμβουλευτική υποστήριξη από καταρτισμένους Συμβούλους Σταδιοδρομίας. Δυναμικό Συμβούλων, υπάρχει μεγάλο στη δημόσια εκπαίδευση· μένει να το αξιοποιήσετε. Η συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών των Γυμνασίων, των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων είναι κομβικής σημασίας για την ενδυνάμωσή τους, την προσωπική, εκπαιδευτική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, ιδιαίτερα μετά την παρατεταμένη απουσία της για τρία σχεδόν χρόνια», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Μνεία γίνεται και στη σημασία που έχει για τα έφηβα άτομα ο εντοπισμός των κλίσεών τους και των δεξιοτήτων τους, μία διαδικασία που χρειάζεται χρόνο, καθώς και έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση. Η επιστολή συνεχίζει υποστηρίζοντας πως, «Η αποδόμηση του θεσμού, έχει αποδομήσει με τη σειρά της την εμπιστοσύνη και το αίσθημα ασφάλειας των μαθητών. Η στροφή προς ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού, λόγω της υποβάθμισής του θεσμού στο δημόσιο τομέα, αφορά μόνο σε κάποιο αριθμό “προνομιούχων” μαθητών».

Εν συνεχεία γίνονται προτάσεις για την ενδυνάμωση του θεσμού του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και πιο συγκεκριμένα τη λειτουργία των ΓΡΑΣΥΠ.

Η επιστολή

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.), όπως γνωρίζετε, εκπροσωπεί μεγάλο αριθμό Συμβούλων Σταδιοδρομίας με αξιόλογες σπουδές και σημαντική επαγγελματική εμπειρία στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, οι οποίοι, δυστυχώς, εδώ και καιρό παρατηρούν την δυσλειτουργία και την συρρίκνωση του θεσμού του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, συρρίκνωση η οποία οδηγεί σιγά-σιγά στην εξαφάνισή του. Πολλά από τα μέλη της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. είναι εκπαιδευτικοί της δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μπορούν να συνεισφέρουν δυναμικά και αποτελεσματικά στην ουσιαστική λειτουργία του θεσμού.

Όπως έχετε αναφέρει, επιθυμείτε να εισάγετε τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τους μαθητές των Λυκείων, πράξη την οποία αφενός χαιρετίζουμε, αφετέρου όμως δεν μπορούμε παρά να επισημάνουμε παράλληλα ότι κανένα τεστ ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων δεν είναι επαρκές και λειτουργικό χωρίς συμβουλευτική υποστήριξη από καταρτισμένους Συμβούλους Σταδιοδρομίας. Δυναμικό Συμβούλων, υπάρχει μεγάλο στη δημόσια εκπαίδευση· μένει να το αξιοποιήσετε. Η συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών των Γυμνασίων, των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων είναι κομβικής σημασίας για την ενδυνάμωσή τους, την προσωπική, εκπαιδευτική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, ιδιαίτερα μετά την παρατεταμένη απουσία της για τρία σχεδόν χρόνια.

Τα έφηβα άτομα έχουν μεγάλη ανάγκη να συνειδητοποιούν τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους, να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες τους, να πάρουν έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, ώστε να προβούν στις πιο κατάλληλες αποφάσεις ζωής και σταδιοδρομίας. Για τη διαδικασία αυτή απαιτείται χρόνος, κατάλληλος χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και καταρτισμένοι σύμβουλοι, τους οποίους οι μαθητές να θεωρούν κομμάτι της κοινότητάς τους και να μπορούν να τους προσεγγίζουν σταθερά και με εμπιστοσύνη κάθε φορά που τους έχουν ανάγκη. Η αποδόμηση του θεσμού, έχει αποδομήσει με τη σειρά της την εμπιστοσύνη και το αίσθημα ασφάλειας των μαθητών. Η στροφή προς ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού, λόγω της υποβάθμισής του θεσμού στο δημόσιο τομέα, αφορά μόνο σε κάποιο αριθμό “προνομιούχων” μαθητών, που οι οικογένειές τους καταφέρνουν να αναλάβουν το κόστος του, και σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣυΕΠ). Πιστεύοντας ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στην επιτακτική ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των ΓΡΑ.ΣΥ.Π., ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες προτάσεις για τη λειτουργία τους:

Α. Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική – Επαγγελματικός Προσανατολισμός στους μαθητές: Ατομική συμβουλευτική, χωρίς την οποία καταργείται στην πράξη η ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση και στην εργασία. Διαμόρφωση κατάλληλου χώρου για ατομικές συνεδρίες. Έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των μαθητών/τριών και συμβουλευτική στήριξη για τις επιλογές & διεξόδους σε κάθε μετάβαση (από Γυμνάσιο στο Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο, και στη συνέχεια στις επόμενες εκπ/κές βαθμίδες ή στην εργασία). Εκπαίδευση μαθητών/τριων στην (αυτό-)πληροφόρηση, στις δεξιότητες δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας, στην προσωπική & επαγγελματική ανάπτυξη, στις δεξιότητες ζωής και δεξιότητες του 21ου αιώνα.,

Β. Διοργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων και εργαστηρίων για εκπαιδευτικούς Δ.Ε. & Π.Ε. με θέματα: Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας και Ημερών Σταδιοδρομίας, Προσωπική & επαγγελματική ανάπτυξη, Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και εφαρμογή τους, διαθεματικά, στην  Αγωγή Σταδιοδρομίας, Εργαστήρια δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, Αλλαγές των επαγγελμάτων στην εποχή των ΤΠΕ και της Τεχνητής Νοημοσύνης, Ο εκπαιδευτικός ως μέντορας και μοντέλο ζωής.

Γ. Διοργάνωση και υλοποίηση ημερίδων/εσπερίδων για γονείς με θέματα: Ο υποστηρικτικός ρόλος των γονέων στην προσωπική & επαγγελματική ανάπτυξη των παιδιών, Ενημέρωση για το εκπαιδευτικό σύστημα και την αγορά εργασίας.

Επίσης, όσον αφορά στους μαθητές/τριες των ΕΠΑ.Λ.- Π.ΕΠΑ.Λ , επειδή η επιλογή τομέα και ειδικότητας, όπως και η μετάβασή τους στη μεταδευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι κρίσιμης σημασίας, επισημαίνουμε ότι είναι παιδαγωγικά ορθό και ισότιμο να λαμβάνουν και αυτοί συμβουλευτική υποστήριξη από τα ΓΡΑ.ΣΥ.Π, που σύμφωνα με το Ν. 4823/2021 προβλέπεται να ιδρυθούν, όπως και όλοι οι άλλοι ανήλικοι μαθητές/τριες. Οι μαθητές/τριες των ΕΠΑ.Λ. δεν θα πρέπει να εγκλωβίζονται σε μια μονόδρομη διαδρομή, αλλά να υπάρχει διαπερατότητα μεταξύ γενικής & επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού αντιτάσσεται στη συρρίκνωση και την αδρανοποίηση του Θεσμού Συμβουλευτική – Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Αντίθετα υποστηρίζει κάθε προσπάθεια ανάπτυξης του θεσμού, πολύ περισσότερο της επαναφοράς του και, ιδανικά, την επαναφορά του σε πλήρη ανάπτυξη! Κρατάμε την πολύ σωστή σας παρατήρηση ότι “η Παιδεία δεν είναι μόνο ιμάντες κοινωνικής κινητικότητας, είναι και γεννήτρια μέλλοντος. Γιατί, οι σημερινοί μαθητές είναι οι αυριανοί επαγγελματίες, οι αυριανοί καθηγητές, οι αυριανοί εργαζόμενοι και αν δει κανείς, οποιαδήποτε διεθνή έρευνα, πρέπει, το εκπαιδευτικό σύστημα σε κάθε χώρα να προετοιμάσει τους μαθητές, ειδικά τους πολύ πιο νέους, που μόλις τώρα, ας πούμε, μπαίνουν στο Δημοτικό, για επαγγέλματα που σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν υπάρχουν”. Σε αυτό το αχαρτογράφητο μέλλον η συμβουλευτική σταδιοδρομίας έχει, αποδεδειγμένα, τα κατάλληλα εργαλεία για την ενδυνάμωση, την αυτογνωσία και την επιτυχή λήψη απόφασης των σημερινών παιδιών.

Σε αυτό το πλαίσιο εξακολουθούμε να είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε δυνατή βοήθεια για την αποκατάσταση και οργάνωση του θεσμού, συμβάλλοντας με την εμπειρία, τις γνώσεις και τα εξειδικευμένα στελέχη μας.»

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα