sxoleio
«Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο Πιερρακάκη για την ΤΕΕ»

Με ανακοίνωσή της η Γ' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης καταδικάζει το νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Με όσα έρχονται, η ΕΕΚ οδεύει προς την ιδιωτικοποίησή της, ενώ απειλούνται εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα.

«Είναι στο πλαίσιο της ίδιας πολιτικής του νόμου Κεραμέως που επιδιώκει: α) την κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων μέσω της αξιολόγησης με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων. β)τη μετατόπιση μεγάλου μέρους του μαθητικού πληθυσμού  στις μεταγυμνασιακές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), πράγμα που θα επιφέρει τη συρρίκνωση συνολικά της Λυκειακής βαθμίδας, γ) την ανάπτυξη δομών κατάρτισης (ΣΕΚ, ΙΕΚ)  που βρίσκονται έξω απ’ τις δομές της Δημόσιας Εκπαίδευσης και την είσοδο των επιχειρήσεων στον προγραμματισμό των Τομέων και Ειδικοτήτων, στα προγράμματα σπουδών και τη μαθησιακή διαδικασία μέσω της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης στη λογική της μάθησης με βάση την εργασία («προώθηση της μάθησης με βάση την εργασία.., προώθηση εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων (για να εξασφαλίζονται κατάλληλα προγράμματα σπουδών και παροχή κατάλληλων δεξιοτήτων»).», τονίζει η ανακοίνωση.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα προβλήματα που πρόκειται να δημιουργηθούν.

Η ανακοίνωση

«Τις επόμενες μέρες ο Πιερρακάκης καταθέτει σχέδιο νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ), υλοποιώντας τις κεντρικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΟΣΑ και του ΣΕΒ. Η ΕΕΚ μπαίνει σε τροχιά ιδιωτικοποίησης, απειλώντας εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα.

Είναι στο πλαίσιο της ίδιας πολιτικής του νόμου Κεραμέως που επιδιώκει: α) την κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων μέσω της αξιολόγησης με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων. β)τη μετατόπιση μεγάλου μέρους του μαθητικού πληθυσμού  στις μεταγυμνασιακές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), πράγμα που θα επιφέρει τη συρρίκνωση συνολικά της Λυκειακής βαθμίδας, γ) την ανάπτυξη δομών κατάρτισης (ΣΕΚ, ΙΕΚ)  που βρίσκονται έξω απ’ τις δομές της Δημόσιας Εκπαίδευσης και την είσοδο των επιχειρήσεων στον προγραμματισμό των Τομέων και Ειδικοτήτων, στα προγράμματα σπουδών και τη μαθησιακή διαδικασία μέσω της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης στη λογική της μάθησης με βάση την εργασία («προώθηση της μάθησης με βάση την εργασία.., προώθηση εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων (για να εξασφαλίζονται κατάλληλα προγράμματα σπουδών και παροχή κατάλληλων δεξιοτήτων»). Έτσι, η πολιτεία δεν θα έχει πια την αποκλειστική ευθύνη παροχής  επαγγελματικής εκπαίδευσης στις δημόσιες δομές. Αντίθετα, συνολικά ή εν μέρει την αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις!

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου:

 • Ιδρύονται ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΕΚ). Σε αυτά εντάσσονται τα  συστεγαζόμενα ΕΠΑΛ, ΕΚ και ΣΑΕΚ (ΙΕΚ) μιας περιοχής. θα υπάγονται απευθείας στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΕΕΚ & ΔΒΜ). Η διοίκηση (συμβούλιο) του ΚΕΕΚ θα καθορίζει το σύνολο της εκπαιδευτικής λειτουργίας των ΕΠΑΛ –ΕΚ .Μέλη του Συμβουλίου είναι: α) οι Διευθυντές των επιμέρους δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης που υπάγονται στο Κέντρο, β) ο Διευθυντής του Εργαστηριακού Κέντρου (ΕΚ), γ) ένας (1) εκπρόσωπος του οικείου Δήμου, στον οποίο εδρεύει το ΚΕΕΚ και ο οποίος έχει την ευθύνη των κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και δ) εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων της οικείας περιφερειακής ενότητας .Είναι προφανές και από τα παρακάτω ότι ο βασικός μοχλός διοίκησης που θα καθορίζει τις αποφάσεις θα αποτελείται απ’ τους εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα .

Αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, του συμβούλιου του ΚΕΕΚ:

-Θα προτείνει την ίδρυση, τρόπο λειτουργίας  και κατάργηση τομέων και ειδικοτήτων και τη σύσταση Θεματικών Ερευνητικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΘΕΙΕΕΚ), με στόχο την “ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και οδηγών κατάρτισης θεματικού χαρακτήρα στα ενδεικνυόμενα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ), σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς”-δηλαδή, σε ρόλο τοπικού ΙΕΠ.

-Θα συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις ή συμφωνίες με φορείς του δημόσιου  και  του ιδιωτικού τομέα.

-Θα φροντίζει για την προσέλκυση δωρεών για εξεύρεση πόρων και εξοπλισμό των δομών ευθύνης τους. Η ομολογία ότι η πολιτεία αποχωρεί σιγά σιγά από την ευθύνη χρηματοδότησης των σχολείων γίνεται οφθαλμοφανής.

-Θα έχει την ευθύνη, μέσω του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (ΓΕΑΣ), προώθησης της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης των μαθητών και των καταρτιζόμενων στις δομές ευθύνης του.

 • Στις αποφάσεις του συμβουλίου κάθε Κ.Ε.Ε.Κ ισχυρό ρόλο θα έχει ένας εξωτερικός μάνατζερ (“Οργανωτικός  Συντονιστής”),με  υπερεξουσίες, όπως τον στρατηγικό σχεδιασμό του ΚΕΕΚ, τις προτάσεις για κατάργηση ή ίδρυση νέων ειδικοτήτων και την άμεση συνεργασία με το ΚΣΕΕΚ και ΣΣΠΑΕ(Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας κεντρικό και περιφερειακό, με συμμετοχή επιχειρήσεων).

Ο Σύλλογος Διδασκόντων των ΕΠΑΛ αποδυναμώνεται πλήρως, ενώ τα ΕΠΑΛ εξωθούνται να λειτουργούν με όρους επιχείρησης, με στόχο την κατάρτιση, γεγονός που  τα απομακρύνει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 • Στα ΕΠΑΛ και ΕΚ  που δεν εντάσσονται στις παραπάνω δομές, η Επιτροπή Συντονισμού του Επαγγελματικού Λυκείου (Ε.Σ. ΕΠΑΛ), που αποτελεί πλέον το βασικό όργανο διοίκησης του ΕΠΑΛ, έχει την ευθύνη: να αναπτύσσει συνεργασίες με το πλησιέστερο ΚΕΕΚ, με τους εκπροσώπους των ΣΣΠΑΕ, ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με την εξεύρεση επαγγελματικών χώρων για την πρακτική άσκηση των μαθητών, την υλικοτεχνική υποδομή και τους οικονομικούς πόρους του σχολείου. Επίσης, η επιτροπή αυτή εισηγείται στο ΣΣΠΑΕ την κατάργηση, την προσθήκη και τον επανακαθορισμό των τομέων και ειδικοτήτων του οικείου ΕΠΑΛ. Σ΄ αυτό μετέχουν ως μέλη με θητεία τεσσάρων (4) ετών: α) ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ ως πρόεδρος, β) ο/οι Υποδιευθυντής/ντές του ΕΠΑΛ, γ) ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής του Εργαστηριακού Κέντρου (ΕΚ), όπου υπάρχει EΚ και δ) οι Τομεάρχες του ΕΠΑΛ.

Τα ΙΕΚ που γίνονται ΣΑΕΚ

 • Με το νέο σχέδιο νόμου τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), δημόσια και ιδιωτικά, μετονομάζονται σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ). Μια βαρύγδουπη εξαγγελία αφού δεν αλλάζει, επί της ουσίας, κάτι στον τρόπο λειτουργίας και στο επίπεδο σπουδών σε σχέση με τα υπάρχοντα ΙΕΚ. Αυτό που προστίθεται στη λειτουργία τους είναι το προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επικαιροποίησης γνώσεων, που απευθύνονται σε καταρτιζόμενους που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους και δεν είναι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγείται στους αποφοίτους ΣΑΕΚ μετά από πιστοποίηση, και τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης των φορέων υποδοχής.

Μαθητές...μελλοντικά αναλώσιμοι, ευέλικτοι εργαζόμενοι

 • “Τα προγράμματα διδασκαλίας των ΕΠΑ.Λ. θα περιλαμβάνουν μαθήματα τα οποία έχουν ιδιαίτερο οικονομικό αναπτυξιακό χαρακτήρα για την περιοχή που εδρεύει το ΕΠΑ.Λ”, δηλαδή ο μαθητής δε θα σπουδάζει αυτό που θέλει, αλλά  αυτό που θέλουν ,κάθε φορά οι επιχειρήσεις της περιοχής. Κάποιοι αντιτείνουν ότι αυτό δεν είναι κατ΄ανάγκη κακό, γιατί έτσι θα βρίσκουν δουλειά οι απόφοιτοι. Ας αναλογιστεί κανείς πόσοι απόφοιτοι π.χ. του τομέα υγείας  είναι άνεργοι, αν και οι ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας είναι τεράστιες. Άρα, δεν είναι η αγορά που πρωτίστως διαμορφώνει τον εργασιακό χάρτη, αλλά οι πολιτικές επιλογές  που προτάσσουν τα κέρδη των εταιρειών κι όχι τις κοινωνικές ανάγκες. Επιπρόσθετα, το να οδηγείς σε πρόωρη εξειδίκευση έφηβους μαθητές σημαίνει πως περιορίζεις τις γνωστικές τους ικανότητες προς όφελος συγκεκριμένων δεξιοτήτων κι επομένως γίνεται δυσκολότερη η προσαρμογή του υποψήφιου εργαζόμενου και η διεκδίκηση θέσεων εργασίας που απαιτούν διαφορετικά προσόντα.

Υποβάθμιση ως...λουκέτο στα ΕΠΑ.Λ

Πολλά ΕΠΑ.Λ είτε θα κλείσουν άμεσα, με τη δημιουργία των ΚΕΕΚ , είτε σταδιακά, με την συνεχή αλλαγή τομέων, ειδικοτήτων και προγραμμάτων σπουδών. Εκτός όλων των παραπάνω, τα ΕΠΑ.Λ., ως λυκειακή βαθμίδα, μέσω της οποίας οι μαθητές/τριες έχουν πρόσβαση στην  Γ΄θμια, υπονομεύεται δραματικά, καθώς το ν/χ προβλέπει “ πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Γ΄ τάξη, είκοσι δύο (22) ημερών, συνεχόμενα ή τμηματικά, ... σε φορείς του δημοσίου τομέα ή επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της περιοχής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα παιδιά  θα απομακρύνονται από τη σχολική τάξη για ένα μήνα με καταστροφικές συνέπειες για την προετοιμασία τους.

ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Ο Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΚ - ΤΟ Ν/Σ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ ΝΑ ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΤΕΙ!

Απέναντι σ’ αυτές τις πολιτικές κριτήριο μας είναι οι ανάγκες των παιδιών μας και όλων των εργαζομένων για την ολόπλευρη μόρφωσή τους και τη διεκδίκηση μιας κοινωνίας που θα λειτουργεί προς όφελος  του λαού μας,

Το σχολείο, στις σημερινές συνθήκες, οφείλει να διδάξει σε όλους τους μαθητές τα βασικά στοιχεία όλων των εφαρμοσμένων και ανθρωπιστικών επιστημών, αλλά και τα βασικά στοιχεία της βιομηχανικής, αγροτικής παραγωγής και της αναπτυσσόμενης τεχνολογίας.

Άμεσα διεκδικούμε:

 • Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση ενταγμένη στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης και εξ ολοκλήρου στο Υπουργείο Παιδείας. Γενναία χρηματοδότηση της. Κατάργηση όλων των άλλων δομών κατάρτισης. Επαγγελματικά δικαιώματα στους τίτλους σπουδών! Όχι στην κερδοσκοπία των πιστοποιήσεων και το χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων!
 • ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση των δημόσιων δομών εκπ/σης είτε άμεσα είτε έμμεσα.
 • ΟΧΙ στο κλείσιμο σχολείων, συστεγαζόμενων ή όχι. ΟΧΙ στην ύπαρξη τεράστιων και υδροκέφαλων σχολείων και στην κατάργηση και τη μείωση οργανικών θέσεων.
 • ΟΧΙ στις μεταγυμνασιακές τεχνικές σχολές και στη μαθητεία που σταδιακά αφορά ανήλικους/ες απόφοιτους/ες γυμνασίου ή δεν έχουν απολυτήριο λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ).
 • Ανατροπή όλου του αντιδραστικού πλαισίου της αξιολόγησης, εσωτερικής - εξωτερικής και αυτοαξιολόγησης που ανοίγει το δρόμο σε απολύσεις, βαθαίνει τη φτώχεια των εκπαιδευτικών και οδηγεί στην κατηγοριοποίηση και στο κλείσιμο σχολείων.
 • Όχι στην αυτονομία των σχολείων που μαζί με την κατηγοριοποίηση οδηγούν στην ιδιωτικοποίησή τους.

Για ένα Ενιαίο δημόσιο και δωρεάν 12χρονο, υποχρεωτικό σχολείο για όλα τα παιδιά , που θα χωρά όλη τη γνώση και όλους τους εκπαιδευτικούς.

Η απάντηση του εκπαιδευτικού κινήματος πρέπει να είναι ενιαία και άμεση: Παρατεταμένος πολύμορφος αγώνας διαρκείας με απεργίες, διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, Γ.Σ. απεργιακές επιτροπές, απεργιακό ταμείο.

Άμεσα προχωράμε σε ενημερώσεις, συσκέψεις των συναδέλφων\ισσων των ΕΠΑΛ και παραστάσεις- συγκεντρώσεις στις ΔΔΕ σε συνεννόηση με τις άλλες ΕΛΜΕ. Καλούμε την ΟΛΜΕ να προκηρύξει  24ωρη απεργία την ημέρα ψήφισης του νομοσχέδιου με όποιον τρόπο μπορεί αυτό να γίνει.

Δεν υπάρχουν περιθώρια καθυστερήσεων. Τώρα είναι η ώρα να βγούμε στους δρόμους!

Να υψώσουμε τείχος ατίθασο στην επιχείρηση της κυβέρνησης για την εμπορευματοποίηση-ιδιωτικοποίηση του δημοσίου σχολείου και πανεπιστήμιου .Για τα δικαιώματά μας στο μισθό, στην εργασία, σε αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση! Για την ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής κυβέρνησης , ΕΕ,ΟΟΣΑ.»

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 15/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα