ΙΕΠ: Πρόσκληση για εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά από τις 19/12/23 και ώρα 15:00 έως και 02/01/24 και ώρα 15:00

Το ΙΕΠ ενεργοποίησε τη 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων για τις κατηγορίες «Επόπτες Εισηγητών/Αξιολογητών» και «Εισηγητές/Αξιολογητές».

Η πρόσκληση αφορά την υποστήριξη του Υποέργου 1 «Μετασχηματισμός και εμπλουτισμός του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση» του Έργου «Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/ Development of Digital Content in Schools» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174140 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php από 19/12/2023 και ώρα: 15:00 έως 02/01/2024 και ώρα: 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια, όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Επισημαίνεται ότι, κατά την αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν και το σχετικό απαιτούμενο δείγμα.

Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων, καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.

Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης, καθώς και συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω.

Με την αίτηση, ο/η ενδιαφερόμενος/η συμφωνεί ως προς την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων στο ΙΕΠ, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι, με την υποβολή της αίτησης, ο/η υποψήφιος/α αποδέχεται πλήρως τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν απαρεγκλίτως όλοι οι όροι της υπ’ αρ. πρωτ. 14377/20-01-2023 (ΑΔΑ:ΡΔΛΚΟΞΛΔ-6ΩΟ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως ανακοινοποιήθηκε στις 07-07-2023 και ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 39103/04-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΨΚΝΟΞΛΔ-ΥΤΨ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικά με ερωτήματα (tickets), στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ στη δικτυακή πύλη e-IEP:
https://iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=72

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται:

    • Στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια»
    • Στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ στη διαδρομή ΕΡΓΑ --> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ --> ΜΗΤΡΩΑ. Επισημαίνεται ότι όλα τα σχετικά με το Μητρώο (Διευκρινίσεις, Ανακοινώσεις, Αποφάσεις) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ.

Υποβολή αίτησης εδώ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα