ΑΠΥΣΠΕ: Τα θέματα που συζητήθηκαν στις 27/11
Ενημέρωση του αιρετού Αλεξάκη Αλέξανδρου για τα θέματα συζήτησης στο ΑΠΥΣΠΕ

Ενημέρωση για τα θέματα που συζητήθηκαν στο Ανώτατο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κάνει ο αιρετός Αλεξάκης Αλέξανδρος.

Στην ενημέρωση που έλαβε και δημοσιεύει το alfavita.gr , αναφέρει μεταξύ άλλων ότι συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη γνωμοδότηση για απαλλαγή από τα καθήκοντα στελεχών σχολικών μονάδων, τη γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και έγκριση απασχόλησης σε δημόσιο φορέα με αμοιβή, τη γνωμοδότηση για απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης κ.α.

Αναλυτικά  

Τη Δευτέρα  27 Νοεμβρίου   2023 συμμετείχα ως αιρετός στην τακτική συνεδρίαση του ΑΠΥΣΠΕ στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1) Γνωμοδότηση για απαλλαγή από τα καθήκοντα στελεχών σχολικών μονάδων.
2) Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και
έγκριση απασχόλησης σε δημόσιο φορέα με αμοιβή .
3) Γνωμοδότηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη
αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής
Παιδείας Ηρακλείου.
4) Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών για
μισθολογική εξέλιξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιου Κύκλου του
Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου.
5) Γνωμοδότηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη
αναπληρωτών εκπαιδευτικών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ .
6) Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών για
μισθολογική εξέλιξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
7)Γνωμοδότηση για απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.
8) Γνωμοδότηση για διακοπή άδειας άνευ αποδοχών σε εκπαιδευτικό ΠΕ.
9) Εξέταση αίτησης τροποποίησης άδειας άνευ αποδοχών.

Θέμα 1ο  : « Γνωμοδότηση για απαλλαγή από τα καθήκοντα στελεχών σχολικών μονάδων.

Ομόφωνα το ΑΠΥΣΠΕ  αποφάσισε να απαλλάξει : 

1 Την συνάδελφο ΠΕ 60 Α. Ε.  που υπηρετείς στο  24ο Ν/γειο Ηρακλείου απαλλάσσεται από τα καθήκοντα της από σήμερα. 
2. Την συνάδελφο ΠΕ 70  Κ. Δ. δεν εξετάζεται επειδή έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τοποθέτησης στελεχών.
3.Ο Συνάδελφος ΠΕ 70 Μ. Μ. που υπηρετεί στο  ΔΣ Αγίου Σύλλα απαλλάσσεται από σήμερα. 
4 Η αίτηση της συναδέλφου ΠΕ 70 Π. Ε.  δεν εξετάζεται 
Θέμα 2ο : «Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και
έγκριση απασχόλησης σε δημόσιο φορέα με αμοιβή» .

1. Η  αίτηση της συναδέλφου ΠΕ 60 Κ. Α. που υπηρετεί στο Ν/γειο Στερνών εγκρίνεται  ομόφωνα. 
2. Η  αίτηση της συναδέλφου ΠΕ 71  που υπηρετεί στο ΚΕΔΑΣΥ  Κ. Χ. δίδεται ομόφωνα αναδρομικά από 1/10/23
3. Η  αίτηση της συναδέλφου ΠΕ 70   Φ. Α. Διευθύντρια του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας  εγκρίνεται   ομόφωνα αναδρομικά. 
4. Η  αίτηση της συναδέλφου ΠΕ 07   Δ. Π.  για απασχόληση σε ΚΔΑΠ δίδεται αναδρομικά από 20/10/23 
Θέμα 3ο : Γνωμοδότηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου.

Το ΑΠΥΣΠΕ  ομόφωνα αναγνωρίζει την αίτηση προϋπηρεσία όλων των συναδέλφων που αιτήθηκαν από την ημερομηνία της αίτησης τους. 
Αναφορικά με μια αίτηση της συναδέλφου   Δ. Π αναβάλλεται για να εξεταστεί σε επόμενη συνεδρίαση για να διευκρινιστεί αν το σχολείο Hildegard von Bingen Anger 4 υπάγεται στο φορέα του 4354/15 και οι ώρες εργασίας αν είναι πλήρους. Ως αιρετός κατέθεσα ότι υπάγεται και πρέπει να προχωρήσει  αναγνώριση. 

Θέμα 4ο : Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών για μισθολογική εξέλιξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιου Κύκλου του
Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου.

Το ΑΠΥΣΠΕ ομόφωνα αναγνωρίζει τη συνάφεια στα μεταπτυχιακά ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΠΑΙΔΕΊΑΣ : 
1. Μαρακομιχελάκη Καλλιόπη 
2. Κοκολάκη Νικολάου 
3.Trayes Emily Allyn 
4.Δαμασκηνού Ευτυχία 
5. Δημήτριαδου Παρθένα 
6. Δαλή Χρήστου
7. Βασιλάκη Δαμασκηνού  Ευτυχίας Ευαγγελίας 

Θέμα 5ο : Γνωμοδότηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ .

ΟΜΟΦΩΝΑ αναγνωρίζει το ΑΠΥΣΠΕ όλες τις αιτήσεις των συναδέλφων 

1. Σφέτσου Εμμανουέλας ΠΕ 60 
2. Μπαχούρου Δήμητρας  πε 70
3. Κουτεντάκη Στυλιανού ΠΕ 71 
4. Σαρρή Κωνσταντίνου ΠΕ 71

Τα μεταπτυχιακά των συναδέλφων 

1.Παπαφωτίου Φωτίου ΠΕ 70 
2. Μπουρνέλη Νικολάου ΠΕ 70
θα εξεταστούν στο επόμενο συμβούλιο λόγω έλλειψης βεβαίωσης γνησιότητας από το ΔΟΑΤΑΠ. 

Θέμα 6ο : Γνωμοδότηση για απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το ΑΠΥΣΠΕ αποφάσισε ομόφωνα την απόδοση β ειδικότητας στους συναδέλφους 

1. Το συνάδελφο ΠΕ 6 0 με οργανική στο 1ο Ν/γειο Αρχανών  Λ. Κ. απέδωσε την ειδικότητα ΠΕ  02 Φιλολόγων
2. Το συνάδελφο ΠΕ 60  Σ. Σ.με οργανική θέση στο Ν/γειο Πύργου  απέδωσε την ειδικότητα ΠΕ 80 Οικονομίας

Θέμα 7ο  :  Γνωμοδότηση για διακοπή άδειας άνευ αποδοχών σε εκπαιδευτικό ΠΕ.

Η συνάδελφος Αποστολάκη Ιλιαν ζητά διακοπή άδειας άνευ αποδοχών για επιστροφή στην Ελλάδα. Μειοψήφησα ως αιρετός. Αίσθηση προκαλεί η στάση του αιρετού των ΕΛΕ που στήριξε την θέση της  διοίκησης να μην κόψει την άδεια με αποτέλεσμα η συνάδελφος να μη μισθοδοτείται μέχρι 30/8/2024. Ο νόμος αφενός  δεν απαγορεύει τη διακοπή  και αφετέρου υπάρχουν κενά [Ε 60 στο ΠΥΣΠΕ Χανίων. 

Θέμα 8ο : Εξέταση αίτησης τροποποίησης άδειας άνευ αποδοχών.

Δεν δύναται το ΑΠΥΣΠΕ να τροποποιήσει την αιτιολογία απόφασης που δόθηκε το 2017.
 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Προσοχή! Γεμίζουν τα νοσοκομεία με μαθητές με διαταραχές συμπεριφοράς και επιθετικότητας

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

foto-molivia.jpg
Διώξεις εκπαιδευτικών: Σύσκεψη την Πέμπτη στα γραφεία της ΕΛΜΕ Πειραιά
«Οι διώξεις των εκπαιδευτικών συνδέονται με ένα μαύρο νήμα με το συνολικό κλίμα καταστολής της δράσης των σωματείων»
Διώξεις εκπαιδευτικών: Σύσκεψη την Πέμπτη στα γραφεία της ΕΛΜΕ Πειραιά
akrita.jpg
Έλενα Ακρίτα για Ποινικό Κώδικα: «Τι Βορίδης, τι Φλωρίδης»
«Μια κυβέρνηση που προσπαθεί κακήν κακώς να κουκουλώσει την τραγωδία των Τεμπών, να βγάλει λάδι τον υπεύθυνο υπουργό της, που αποκλείει και φιμώνει...
Έλενα Ακρίτα για Ποινικό Κώδικα: «Τι Βορίδης, τι Φλωρίδης»