ΔΙΕΚ
Ποιο είναι το μήνυμα σε όσους Διευθυντές κάνουν Αδιαφανείς Αναθέσεις; Μήπως, συνεχίστε κύριοι να προσλαμβάνετε όποιον θέλετε και έχουμε φροντίσει να μην τιμωρηθείτε

Το Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης & Λοιπών Φορέων Δια Βίου Μάθησης Του Δημοσίου έστειλε την παρακάτω Επιστολή στο υπουργείο Παιδείας και παράλληλα την δημοσιοποίησε στο alfvita.gr

Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης & Λοιπών Φορέων Δια Βίου Μάθησης Του Δημοσίου

ΠΡΟΣ:

  1. Την Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κα Ζέττα Μακρή
  2. Τον Γενικό Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜ κο Γεώργιο Βούτσινο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Εθνική Αρχή Διαφάνειας

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Στην καταγγελία του Σωματείου μας για κατ΄ επανάληψη μη Διαφανείς Αναθέσεις Εκπαιδευτών στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. με αρ. πρωτ. 08/07-11-2023, η Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μας απάντησε με το αρ. πρωτ. Κ5/130301/13-11-2023 ότι: «Καθώς δεν προβλέπεται στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των ΙΕΚ η ανακοίνωση του ωρολογίου προγράμματος με τους εκπαιδευτές στους οποίους έγιναν οι αναθέσεις των μαθημάτων, στο πλαίσιο της διαφάνειας τα ΙΕΚ δέον να ανακοινώνουν το ωρολόγιο πρόγραμμα με τους εκπαιδευτές και τα μαθήματα τα οποία τους έχουν ανατεθεί

Κοινώς το Υπουργείο Παιδείας απαντά ότι το πρέπον, το σωστό, αυτό που πρέπει, είναι, για λόγους διαφάνειας, οι Διευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ. να αναρτούν Ωρολόγιο πρόγραμμα με τους Εκπαιδευτές στους οποίους έγιναν οι Αναθέσεις των μαθημάτων, αλλά δεν έχουμε προβλέψει μετά από πέντε χρόνια στην Διακυβέρνηση αυτής της χώρας να νομοθετήσουμε για τη Διαφάνεια στις προσλήψεις!! 

Ποιο είναι το μήνυμα σε όσους Διευθυντές κάνουν Αδιαφανείς Αναθέσεις; Μήπως, συνεχίστε κύριοι να προσλαμβάνετε όποιον θέλετε και έχουμε φροντίσει να μην τιμωρηθείτε;

Υπενθυμίζουμε ότι το πρόβλημα είναι ότι οι Υποψήφιοι Εκπαιδευτές δεν μπορούν να δουν πουθενά ποιοι προσλήφθηκαν, ώστε να ελέγξουν εάν έχει τηρηθεί η σειρά του Αξιολογικού πίνακα και να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν με στοιχεία σχετική ένσταση. Ακόμα και η Δημοσίευση των προσλήψεων στο Διαύγεια, που γινόταν με καθυστέρηση μηνών, τα τελευταία τρία χρόνια δεν πραγματοποιείται.

Το Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ. έχοντας εγκαίρως αντιληφθεί το κενό της διαδικασίας που δημιουργεί πρόβλημα Διαφάνειας, είχε καταφέρει να μπει στις Οδηγίες που είχε στείλει η Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης με το αρ. πρωτ. Κ5/125563/05-10-2021, η αναφορά στην παράγραφο 18: «Οι Διευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ. αναρτούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην Ιστοσελίδα του Δ.Ι.Ε.Κ. το Ωρολόγιο Πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει τους επιλεγέντες Εκπαιδευτές ανά ειδικότητα και ανά μάθημα με τον αριθμό Μητρώου και το Ονοματεπώνυμο των Εκπαιδευτών». Τώρα η ίδια Διεύθυνση μας απαντά ότι «τον Οκτώβριο 2021, υπήρξε η ανάγκη έκδοσης από τη ΔΕΕΚ οδηγιών περί των αναθέσεων των μαθημάτων καθώς δεν είχε εκδοθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας των ΙΕΚ (Β΄5837) στον οποίο περιγράφονται και ορίζονται όλες οι διαδικασίες των αναθέσεων των μαθημάτων στα μέλη του Μητρώου/υποψήφιους εκπαιδευτές.» Αλλά στη συνέχεια αναφέρει ότι δεν έχει προβλεφθεί διαδικασία για τη Διαφάνεια. Τότε πως έπαψε η ανάγκη τήρησης των οδηγιών;

Στην παράγραφο 20 των οδηγιών αυτών αναφερόταν: «Τα παραπάνω ισχύουν και εφαρμόζονται αυστηρά κατά την έναρξη των εξαμήνων κατάρτισης και κατά την εφαρμογή των ωρολογίων προγραμμάτων και δεν θα εκδίδονται νέες οδηγίες για την έναρξη κάθε εξαμήνου εκτός και αν προκύψουν αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο.» Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο υπήρξαν αλλά νέες οδηγίες δεν εκδόθηκαν ποτέ.

Το συγκεκριμένο θέμα ήταν ένα από τα τέσσερα θέματα άμεσης προτεραιότητας που είχαμε θέσει στο αίτημα για συνάντηση μας με την νέα αρμόδια Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κα Ζέττα Μακρή με το αρ. πρωτ. 04/11-08-2023.

Επίσης στο έγγραφο μας με αρ. πρωτ. 06/04-10-2023 προς την αρμόδια Υφυπουργό και τον Γενικό Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜ είχαμε επισημάνει ότι «θεωρούμε επιβεβλημένη την επικαιροποίηση των Οδηγιών που έχουν λάβει οι Διευθύνσεις των Δ.Ι.Ε.Κ. από τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης με το αρ. πρωτ. Κ5/125563/05-10-2021 έγγραφο της και τη διασφάλιση της δημοσιοποίησης όλων των Αναθέσεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο κάθε Συνάδελφος να μπορεί να ελέγξει την τήρηση της αξιολογικής σειράς.»

Με το Αρ. Πρωτ.: Κ5/115509/16-10-2023 η Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης μας απάντησε ότι «οι διατάξεις περί της διαδικασίας ανάθεσης των μαθημάτων είναι σαφείς, δεν περιπλέκουν, δεν μπερδεύουν και δεν χρήζουν διευκρινήσεων από πλευράς Υπουργείου καθώς περιγράφονται σαφώς και αναλυτικώς στις διατάξεις της αριθμ. Κ5/160259/08-12-2021 (ΦΕΚ Β’ 5837) απόφασης που αφορά στον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.».

Είναι η ίδια Διεύθυνση που τώρα μας απαντά ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη στο Κανονιστικό Πλαίσιο λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. για την γνωστοποίηση των Αναθέσεων στους ενδιαφερόμενους. Τελικά χρειάζονται ή δεν χρειάζονται διευκρινήσεις;; Μήπως πρέπει να αποφασίσετε τι ισχύει τελικά;;;

Παρακαλούμε απαντήστε μας με σαφή απάντηση που δεν περιπλέκει και δεν χρήζει διευκρινήσεων:

  1. Είναι εν ισχύ ή όχι η παράγραφος 18 των οδηγιών με αρ. πρωτ. Κ5/125563/05-10-2021, αφού η παράγραφος 20 των ίδιων οδηγιών αναφέρει ότι «δεν θα εκδίδονται νέες οδηγίες για την έναρξη κάθε εξαμήνου εκτός και αν προκύψουν αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο» και όπως μας έχετε απαντήσει δεν υπάρχει κάποια νεότερη πρόβλεψη επί του συγκεκριμένου θέματος στο μετέπειτα Κανονιστικό Πλαίσιο; Αν ισχύουν γιατί δεν εφαρμόζονται;
  2. Εάν θεωρήσουμε ότι οι οδηγίες με αρ. πρωτ. Κ5/125563/05-10-2021 δεν ισχύουν πλέον και έχετε αναγνωρίσει ότι υπάρχει κενό στο Κανονιστικό Πλαίσιο, γιατί δεν εκδίδετε νεότερες οδηγίες αλλά μας απαντάτε ότι οι διατάξεις είναι σαφείς και δεν χρήζουν διευκρινήσεων;
  3. Θα μας απαντήσετε στο ερώτημα που θέσαμε στο προηγούμενο έγγραφο μας: «Θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε πόσες ενστάσεις επί των Αναθέσεων έχει λάβει έως τώρα το Υπουργείο και πόσες από αυτές δικαιώθηκαν; Άραγε τιμωρήθηκε έστω και ένας Διευθυντής με έστω έγγραφη επίπληξη;»

Δεν είναι δυνατόν να αποτελεί απάντηση του Υπουργείου ότι επειδή δεν προβλέπονται διαφανείς διαδικασίες οι Εκπαιδευτές να ζητάνε εγγράφως από το κάθε Δ.Ι.Ε.Κ. τα στοιχεία που θέλουν και οι Διευθυντές είναι υποχρεωμένοι να απαντούν. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να απαντηθούν χιλιάδες e-mails! και φυσικά να μην επικαλούνται οι Διευθυντές, τα προσωπικά δεδομένα, όπως πολλές φορές συμβαίνει.

Στις 06/11/2023 που σας είχαμε καταθέσει σχετική καταγγελία για μη Διαφανείς Αναθέσεις, μόνο τα 53 από τα 126 Δ.Ι.Ε.Κ. είχαν δημοσιεύσει με Ονοματεπώνυμα και Α.Μ. τους Εκπαιδευτές στους οποίους ανέθεσαν μαθήματα. Σας είχαμε καταθέσει και σχετική λίστα με Δ.Ι.Ε.Κ.. Στερείται με αυτό τον τρόπο το δικαίωμα ένστασης στους Υποψήφιους Εκπαιδευτές.

Καλούμε την Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να πράξει τα δέοντα και την Εθνική Αρχής Διαφάνειας να παρέμβει, ώστε να υπάρχει Διαφάνεια στις Αναθέσεις Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ. και να μην στερείται εμμέσως το δικαίωμα ένστασης.

Σε μια Δημόσια δομή Κατάρτισης που πρόκειται να εφαρμοστεί Αξιολόγηση, θεωρούμε απαράδεκτο να μην έχει εξασφαλιστεί η στοιχειώδη Διαφάνεια.

 

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

(Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ. & Λ.Φ.Δ.Β.Μ.Δ)»

 

           Η  Πρόεδρος                                                             Η  Γενική  Γραμματέας                                                    

       Αικατερίνη Βασιλείου                                                   Θεοδώρα Παπαλάμπρου      

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Εκπαιδευτικοί: Νέος υπολογισμός της μισθοδοσίας από 1 Μαρτίου λόγω τροποποίησης φόρου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 1/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Δημοσκόπηση
Δημοσκόπηση MRB για Τέμπη: Απαισιόδοξοι 7 στους 10 Έλληνες για το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής
Δημοσκόπηση MRB: Προς τα πού χάνουν ψηφοφόρους Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ
Δημοσκόπηση MRB για Τέμπη: Απαισιόδοξοι 7 στους 10 Έλληνες για το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής