Συμβούλιο της Ε.Ε: Καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία
Και να ενδυναμώσουν τους εκπαιδευτικούς ώστε να τις χρησιμοποιούν - Ζητά επίσης από τα κράτη να στηρίξουν την ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας ως προς τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης

Στόχο το 80 % του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ηλικίας 16-74 ετών να διαθέτει έως το 2030, τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες, έχει βάλει το Συμβούλιο της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο δημοσιοποίησε σήμερα κείμενο με σειρά συστάσεων σχετικά με τους βασικούς παράγοντες που διευκολύνουν την επιτυχή ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και σχετικά με τη βελτίωση της παροχής ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Οπως αναφέρει μεταξύ άλλων, τα κράτη μέλη καλούνται:

 • να ενσωματώσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία και να ενδυναμώσουν τους εκπαιδευτικούς ώστε να τις χρησιμοποιούν
 • να στηρίξουν την ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας ως προς τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης
 • να λάβουν μέτρα κυβερνοασφάλειας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων μέτρων ευαισθητοποίησης
 • να επενδύσουν στη συνδεσιμότητα, τις ψηφιακές υποδομές και την ψηφιακή προσβασιμότητα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συμβουλίου της Ε.Ε

Σήμερα, το Συμβούλιο εξέδωσε σειρά συστάσεων σχετικά με τους βασικούς παράγοντες που διευκολύνουν την επιτυχή ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και σχετικά με τη βελτίωση της παροχής ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Με τη δέσμη αυτή, το Συμβούλιο ανταποκρίνεται στην ανάγκη να καταστεί η εκπαίδευση έτοιμη για έναν γνήσιο ψηφιακό μετασχηματισμό και ικανή να συμβαδίζει με την εποχή της, παρέχοντας παράλληλα τις δεξιότητες και ικανότητες που είναι —και θα είναι— απαραίτητες σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.

Απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων από τέσσερα στα πέντε άτομα έως το 2030

Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε την ανάγκη βελτίωσης της ψηφιακής ετοιμότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης όσον αφορά την ανθεκτικότητα, την προσβασιμότητα, την υψηλή ποιότητα και τη συμπεριληπτικότητα. Επιπλέον, στο πλαίσιο της δέσμευσης για την Ψηφιακή Δεκαετία, η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο το 80 % του πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών να διαθέτει, έως το 2030, τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

Σε αυτή τη βάση, και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων (2023), είναι πιο σημαντικό από ποτέ να δοθεί έμφαση στις ανάγκες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αναλαμβάνοντας δράση σε όλα τα επίπεδα (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων), με προοπτική διά βίου μάθησης, και για όλες τις ομάδες του πληθυσμού (π.χ. νέοι, ενήλικες και επαγγελματίες).

Ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες

Η σύσταση του Συμβουλίου που εκδόθηκε σήμερα σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες συνιστά στα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε εθνικές και, κατά περίπτωση, περιφερειακές στρατηγικές ή στρατηγικές προσεγγίσεις για την ψηφιακή εκπαίδευση και τις δεξιότητες και ικανότητες, ζητώντας τους:

 • να καθορίσουν εθνικούς στόχους ή να επανεξετάσουν τους εθνικούς τους στόχους για την παροχή των εν λόγω δεξιοτήτων και ικανοτήτων
 • να λάβουν μέτρα με στόχο «ομάδες προτεραιότητας ή δυσπρόσιτες ομάδες»
 • να ενισχύσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • να προωθήσουν τη διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων εγκάρσια σε διάφορα μαθήματα
 • να ενισχύσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες για όλους τους σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρέχοντας ευκαιρίες μάθησης σε διάφορα επίπεδα και επιστημονικούς κλάδους
 • να παρέχουν στους ενήλικες ευκαιρίες για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και να αντιμετωπίσουν την έλλειψη επαγγελματιών στον τομέα των ΤΠΕ

Επιτυχής ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση

Ταυτόχρονα, η σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τους βασικούς παράγοντες που διευκολύνουν την επιτυχή ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση επικεντρώνεται στον τρόπο προσαρμογής των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ψηφιακή εποχή. Παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας των ανθρώπων για τη δημιουργική, ασφαλή και υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας, η οποία θα βασίζεται στην κατανόηση της λειτουργίας της.

Μεταξύ άλλων μέτρων, τα κράτη μέλη καλούνται:

 • να ενσωματώσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία και να ενδυναμώσουν τους εκπαιδευτικούς ώστε να τις χρησιμοποιούν
 • να στηρίξουν την ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας ως προς τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης
 • να λάβουν μέτρα κυβερνοασφάλειας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων μέτρων ευαισθητοποίησης
 • να επενδύσουν στη συνδεσιμότητα, τις ψηφιακές υποδομές και την ψηφιακή προσβασιμότητα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση

Επόμενα βήματα

Αμφότερες οι συστάσεις εκδόθηκαν σήμερα και θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθήσει την εφαρμογή τους σε όλα τα κράτη μέλη, και στη συνέχεια, εντός πέντε ετών, θα συντάξει και θα διαβιβάσει έκθεση στο Συμβούλιο.

Ευρωπη ψηφιακη

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τι πολύ σοβαρό θεραπεύουν οι τηγανητές πατάτες;

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα