ΔΙΕΚ
Επιστολή του Σωματείου Εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης & Λοιπών Φορέων Δια Βίου Μάθησης Του Δημοσίου

Επιστολή απέστειλε το Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης & Λοιπών Φορέων Δια Βίου Μάθησης Του Δημοσίου, καταγγέλλοντας τις αδιαφανείς αναθέσεις εκπαιδευτικών στα Δ.Ι.Ε.Κ.

Όπως αναφέρεται, «τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο γινόμαστε μάρτυρες Αναθέσεων Μαθημάτων σε Υποψήφιους Εκπαιδευτές με τρόπο που πολλές φορές θέτει υπό αμφισβήτηση την ορθότητα και νομιμότητα των Αναθέσεων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Κάθε χρόνο καταγγέλλουμε το φαινόμενο, αλλά δυστυχώς δεν έχει αντιμετωπιστεί».

Η επιστολή

«Αξιότιμοι,

Τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο γινόμαστε μάρτυρες Αναθέσεων Μαθημάτων σε Υποψήφιους Εκπαιδευτές με τρόπο που πολλές φορές θέτει υπό αμφισβήτηση την ορθότητα και νομιμότητα των Αναθέσεων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Κάθε χρόνο καταγγέλλουμε το φαινόμενο, αλλά δυστυχώς δεν έχει αντιμετωπιστεί. Έτσι είμαστε στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε και φέτος:

  • Τις Διευθύνσεις ορισμένων Δ.Ι.Ε.Κ. που χωρίς καμία διαφάνεια προχώρησαν σε Αναθέσεις Εκπαιδευτών «εν κρυπτώ», αν και η Δ.Ε.Ε.Κ. έχει δώσει σαφείς οδηγίες για τη δημοσιοποίηση των Αναθέσεων,  παράγρ. 18 της Κ5/125563/05-10-2021.
  • Το Υπουργείο Παιδείας, που δεν ασκεί την επιβαλλόμενη από το νόμο αρμοδιότητα να εποπτεύει, να ελέγχει και να επιβάλλει συγκεκριμένες κυρώσεις στις Διευθύνσεις των ΔΙΕΚ, παρά περιμένει τις όποιες καταγγελίες από τους Εκπαιδευτές και το Σωματείο για να ενεργήσει.
  • Την Αρμόδια Υπουργό, που πιθανότατα δεν γνωρίζει το πρόβλημα, αφού από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της δεν έχει βρει το χρόνο να μας συναντήσει για να την ενημερώσουμε για τα προβλήματα των Εκπαιδευτών.

Υπενθυμίζουμε ότι μετά από αίτημα του Σωματείου μας, στις Οδηγίες που έχουν λάβει οι Διευθύνσεις των Δ.Ι.Ε.Κ. από τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης με το υπ’ αρ. πρωτ. Κ5/125563/05-10-2021, οι οποίες ισχύουν μέχρι τώρα, στην παράγραφο 18 αναφέρεται: «Οι Διευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ. αναρτούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην Ιστοσελίδα του Δ.Ι.Ε.Κ. το Ωρολόγιο Πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει τους επιλεγέντες Εκπαιδευτές ανά ειδικότητα και ανά μάθημα με τον αριθμό Μητρώου και το Ονοματεπώνυμο των Εκπαιδευτών».

Επισημαίνουμε ότι ένας Υποψήφιος Εκπαιδευτής δεν μπορεί να ελέγξει εάν στις Αναθέσεις παρακάμφθηκε στην Αξιολογική σειρά και ανατέθηκε το μάθημα σε κάποιον άλλον που είναι σε κατώτερη θέση από αυτόν, εάν δεν υπάρχουν πουθενά στοιχεία για να κάνει τον έλεγχο αυτό. Οι Αξιολογικοί πίνακες ανά μάθημα αναφέρουν μόνον Αριθμούς Μητρώου, οπότε, εάν δεν γνωρίζει τουλάχιστον τον Αριθμό Μητρώου αυτού στον οποίο ανατέθηκε το μάθημα, δεν μπορεί να μάθει αν παρακάμφθηκε και του στερείται με αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα μιας τεκμηριωμένης ένστασης.

Έκτοτε υπήρξαν καταγγελίες μας εγγράφως την 28/10/2021, την 01/11/2022 και προφορικά σε κάθε μας συνάντηση με τον κ. Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.Κ.& Δ.Β.Μ. Το θέμα άλλωστε έχει αναφερθεί και σε εκπαιδευτικές ενημερωτικές ιστοσελίδες.

Συγκεκριμένα στις Αναθέσεις του Χειμερινού εξαμήνου 2023-2024 μετά από Καταγγελίες που λάβαμε από πλήθος Υποψηφίων Εκπαιδευτών και επαληθεύσαμε κατόπιν έρευνας στις ιστοσελίδες των Δ.Ι.Ε.Κ., διαπιστώσαμε ότι:

Επί συνόλου 126 Δ.Ι.Ε.Κ.:

  • 35 Δ.Ι.Ε.Κ. δεν ανάρτησαν στην Ιστοσελίδα τους Ωρολόγιο πρόγραμμα με Ονοματεπώνυμα και Αριθμούς Μητρώου των Εκπαιδευτών στους οποίους έγινε Ανάθεση, εξαναγκάζοντας τους Υποψηφίους Εκπαιδευτές να προβαίνουν σε άσκοπες μετακινήσεις, προκειμένου να διαπιστώσουν την έκβαση των Αναθέσεων ή και να προβαίνουν σε άσκοπες καταγγελίες, εφόσον καλλιεργείται κλίμα δυσπιστίας και αδιαφάνειας (πλήττοντας τη συνολική  εικόνα της λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ.). 1 μάλιστα εξ αυτών δεν διαθέτει καν επίσημη Ιστοσελίδα (παρά μόνο σελίδα στο Facebook).
  • 19 Δ.Ι.Ε.Κ. ανάρτησαν στην Ιστοσελίδα Ωρολόγιο πρόγραμμα μόνο με Ονοματεπώνυμα των Εκπαιδευτών στους οποίους έγινε Ανάθεση, γεγονός το οποίο δεν προσφέρει καμία πληροφορία σε όποιον έχει έννομο συμφέρον, εφόσον η σύγκριση της Αξιολογικής σειράς αναθέσεων θα πρέπει να γίνεται με ΟΜΟΕΙΔΗ στοιχεία.
  • 16  Δ.Ι.Ε.Κ. ανάρτησαν στην Ιστοσελίδα ωρολόγιο πρόγραμμα μόνο με Αριθμούς Μητρώου των Εκπαιδευτών στους οποίους έγινε Ανάθεση, γεγονός το οποίο ομολογουμένως επιτρέπει την σύγκριση στοιχείων, ωστόσο η απόκρυψη του ονόματος θέτει υπό αμφισβήτηση την ειδικότητα του Εκπαιδευτή, αφού η πλατφόρμα επιτρέπει να δηλώσεις οποιοδήποτε μάθημα ανεξαρτήτως ειδικότητας.
  • Τα υπόλοιπα 56  Δ.Ι.Ε.Κ. εφάρμοσαν την οδηγία του Υπουργείου και ανάρτησαν στην Ιστοσελίδα Ωρολόγιο πρόγραμμα με Ονοματεπώνυμα και Αριθμούς Μητρώου των Εκπαιδευτών στους οποίους έγινε Ανάθεση, ωστόσο 2 εξ αυτών το έπραξαν μόνο για το Γ΄ Εξάμηνο και όχι για το Α΄ Εξάμηνο.

Όπως αντιλαμβάνεστε πάνω από τις μισές διευθύνσεις Δ.Ι.Ε.Κ. αδιαφορούν για την εφαρμογή της οδηγίας του Υπουργείου και προχωρούν σε Αναθέσεις χωρίς διαφανείς διαδικασίες. Ο δε εποπτεύων φορέας, το Υπουργείο ελέγχει και επιβάλλει την εφαρμογή των οδηγιών του μόνο στις περιπτώσεις που Υποψήφιος Εκπαιδευτής καταφέρει να ανιχνεύσει την αδικία εις βάρους του και να προβεί στην προβλεπόμενη διαδικασία υποβολής ένστασης.

Θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε πόσες Ενστάσεις επί των Αναθέσεων έχει λάβει έως τώρα η Δ.Δ.Ε.Κ. και πόσες από αυτές δικαιώθηκαν!

Αιτούμεθα:

  • Την παρέμβαση της Αρμόδιας Υπουργού κας Ζέττας Μακρή για τη μόνιμη απαλοιφή του φαινομένου και αναμένουμε τη συνάντηση που από 11/08/2023 σας έχουμε αιτηθεί και ένα από τα θέματα συζήτησης ήταν και το πρόβλημα της διαφάνειας στις Αναθέσεις.
  • Τις ενέργειες του Γενικού Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜ ώστε να εφαρμοστούν οι οδηγίες του Υπουργείου για τις Αναθέσεις και να εξεταστούν όλες οι Ενστάσεις που θα κατατεθούν στη συνέχεια του εξαμήνου.

Την παρέμβαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για να γίνονται με Διαφάνεια οι Αναθέσεις Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ.»

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Εκπαιδευτικοί: Νέος υπολογισμός της μισθοδοσίας από 1 Μαρτίου λόγω τροποποίησης φόρου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 1/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Δημοσκόπηση
Δημοσκόπηση MRB για Τέμπη: Απαισιόδοξοι 7 στους 10 Έλληνες για το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής
Δημοσκόπηση MRB: Προς τα πού χάνουν ψηφοφόρους Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ
Δημοσκόπηση MRB για Τέμπη: Απαισιόδοξοι 7 στους 10 Έλληνες για το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής
paidikos-staumos.jpg
Καταπέλτης η ΠΟΕ-ΟΤΑ: «Απαράδεκτη η απόφαση για απασχόληση εθελοντών στους παιδικούς σταθμούς»
«Με την απαράδεκτη αυτή απόφαση που ελήφθη, αποφασίστηκε η απασχόληση εθελοντών χωρίς πρόβλεψη προσόντων ή άλλων κριτηρίων, πλην του Πιστοποιητικού...
Καταπέλτης η ΠΟΕ-ΟΤΑ: «Απαράδεκτη η απόφαση για απασχόληση εθελοντών στους παιδικούς σταθμούς»