ΑΣΕΠ
Διαπίστωσαν πως δημοσιεύεται πλήθος προκηρύξεων για μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι οποίες αφορούν επιστήμονες (αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ) εκτός του πλαισίου που ορίζει ο παραπάνω διαγωνισμός, που πραγματοποιούνται μέσω του προγενέστερου τρόπου προσλήψεων

Επιστολή προς όλους τους βουλευτές με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό απέστειλαν οι επιτυχόντες του πρώτου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2Γ/2022, ο οποίος αφορούσε την κατάταξη σε πίνακες βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης (αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ) με σκοπό να τους ενημερώσουν για τους προβληματισμούς που έχουν προκύψει σχετικά με την απορρόφηση των επιτυχόντων του διαγωνισμού με βάση τη σχετική νομοθεσία.

Οπως αναφέρουν, παρότι οι επιτυχόντες έχουν δημοσιευτεί από τις 24 Μαΐου 2023, με έκπληξη (και παρά τις εξαγγελίες αλλά και το ισχύον νομικό πλαίσιο) διαπίστωσαν πως δημοσιεύεται ένα πλήθος προκηρύξεων για μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι οποίες αφορούν επιστήμονες (αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ) εκτός του πλαισίου που ορίζει ο παραπάνω διαγωνισμός που πραγματοποιούνται μέσω του προγενέστερου τρόπου προσλήψεων τύπου Κ΄(κατάταξη μέσω μοριοδότησης).

Οι αποστολείς διερωτώνται γιατί να μην απορροφήσουν οι παραπάνω προκηρύξεις επιτυχόντες του διαγωνισμού, εφόσον είναι σχέδια και δεν έχουν προκηρυχθεί ακόμη (4 νέα “σχέδια” προκηρύξεων, 376 συνολικών μόνιμων θέσεων, που αφορούν αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ). Ρωτούν ακόμα γιατί να μην απορροφηθεί το μέγιστο ποσοστό επιτυχόντων αφού έχει ήδη εξαγγελθεί ο προγραμματισμός 30.000 προσλήψεων, για το 2023 και το 2024 και γιατί να μην καλυφθούν αποκλειστικά από επιτυχόντες του γραπτού, οι οποίοι έχουν εμπράκτως αποδείξει την επάρκειά τους, οι όποιες θέσεις ΠΕ-ΤΕ για το έτος 2024 ή και το 2025 (εφόσον το επιτρέπει ο νόμος και εφόσον δεν έχουν απορροφηθεί πλήρως τα προηγούμενα έτη οι επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού)

Την αρχική επιστολή που απεστάλη για ενημέρωση των Βουλευτών έχουν συνυπογράψει 70 επιτυχόντες και μέχρι και σήμερα έχουν συνυπογράψει συνολικά 423 επιτυχόντες 


Η επιστολή προς τους βουλευτές και τον Πρωθυπουργό


Θέμα: Προσλήψεις επιστημόνων (αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ) Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού 2Γ/2022


Αξιότιμες/Αξιότιμοι Κυρίες/Κύριοι,

Σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή καθώς είμαστε επιτυχόντες του πρώτου οριζόντιου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2Γ/2022, ο οποίος αφορούσε την κατάταξη σε πίνακες βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης (αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ).

Ο εν λόγω διαγωνισμός προβλέπεται ως τρόπος επιλογής προσωπικού στον Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα από το Σύνταγμα της Ελλάδας (άρθρο 103, παρ. 7, 8). Η διαδικασία καθορισμού των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3614 B' στις 29 Ιουνίου 2022 (εδώ και ένα χρόνο). Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός 2Γ/2022 προκηρύχθηκε με το ΦΕΚ 75-τεύχος ΑΣΕΠ στις 21 Νοεμβρίου 2022 (εδώ και 8 μήνες) και ο διαγωνισμός έλαβε χώρα στις 4 Μαρτίου 2023 (εδώ και 5 μήνες). Οι επιτυχόντες ανά κατηγορία έχουν δημοσιευτεί από τις 24 Μαΐου 2023.Με βάση τα ως άνω, εκτιμούμε ότι έχει παρέλθει ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την προετοιμασία του Κρατικού Μηχανισμού, ώστε να απορροφήσει τους επιτυχόντες και να προσαρμόσει-προγραμματίσει τις νέες θέσεις επιστημόνων που προκηρύσσονται στο πλαίσιο προσλήψεων μέσω γραπτών διαγωνισμών.

Σύμφωνα με δημοσιεύσεις σχετικές με τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό 2Γ/2022, οι εξετάσεις οργανώθηκαν σε περίπου 527 εξεταστικά κέντρα, σε 43 περιφερειακές ενότητες σε όλη την Ελλάδα. Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος 77.073 υποψήφιοι που προσήλθαν σε ένα τουλάχιστον μάθημα. Από αυτούς ένα ποσοστό 19,3% πέρασε τη βάση (που καθορίστηκε στο 55% στην πρώτη ενότητα και στο 55% στην δεύτερη ενότητα) και υπάρχουν 14.837 επιτυχόντες.

Όλοι μας λάβαμε μέρος στις εξετάσεις διότι πιστεύουμε στην αξιοκρατία και εμπιστευόμαστε τους Κρατικούς Θεσμούς. Στις εξετάσεις συμμετείχαμε επιστήμονες (απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ) κάθε ηλικίας, με οικογένειες, με επαγγελματικές και οικονομικές υποχρεώσεις, καθένας με τα προσωπικά-οικογενειακά του προβλήματα και με περιορισμένο ελεύθερο χρόνο. Αφιερώσαμε χρόνο (κάποιοι και χρήμα), το οποίο στερηθήκαμε οι ίδιοι και οι οικογένειές μας, για να διαβάσουμε και να πετύχουμε.

Παρότι, όπως προαναφέρθηκε, οι επιτυχόντες έχουν δημοσιευτεί από τις 24 Μαΐου 2023, με έκπληξη (και παρά τις εξαγγελίες αλλά και το ισχύον νομικό πλαίσιο) διαπιστώνουμε πως δημοσιεύεται ένα πλήθος προκηρύξεων για μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι οποίες αφορούν επιστήμονες (αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ) εκτός του πλαισίου που ορίζει ο παραπάνω διαγωνισμός που πραγματοποιούνται μέσω του προγενέστερου τρόπου προσλήψεων τύπου Κ΄(κατάταξη μέσω μοριοδότησης).

Συγκεκριμένα, οι νέες προκηρύξεις για μόνιμες θέσεις αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ, η 2Κ/2023 (ΦΕΚ τεύχος ΑΣΕΠ 14/17.07.2023) και η 3Κ/2023 (ΦΕΚ τεύχος ΑΣΕΠ 17/22.07.2023) είναι εκτός του πλαισίου του διαγωνισμού 2Γ/2022 με την αιτιολόγηση ότι ο σχεδιασμός τους προηγήθηκε της προκήρυξης του γραπτού διαγωνισμού. Επιπλέον, το ΑΣΕΠ σε πρόσφατη απόφασή του με θέμα “Σύσταση ομάδων εργασίας στο ΑΣΕΠ, ΑΠ 28614//01/2023 και ημερομηνία 31-07-2023 που περιλαμβάνει κατάλογο έργων, σχεδιάζει 4 νέες προκηρύξεις μόνιμων θέσεων που είναι και πάλι με τον παλαιότερο τρόπο επιλογής μόνιμου προσωπικού (μέσω πρόσληψης με κριτήρια μοριοδότησης, δηλαδή προκηρύξεις τύπου Κ).

Εδώ σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ. 3 του άρθρου 28 του νόμου 4765/2021 - ΦΕΚ 6 Α' 2021) από την στιγμή που προκηρύσσεται ο γραπτός διαγωνισμός οι προσλήψεις στις μόνιμες θέσεις οφείλουν να πραγματοποιούνται κατά προτεραιότητα μέσω της κατάταξης του γραπτού διαγωνισμού.
Αν και υπάρχει ο ισχυρισμός ότι οι προκηρύξεις αυτές ανήκουν σε παλαιότερο σχεδιασμό (θα μας ήταν πολύ χρήσιμο να γνωρίζουμε τις αποφάσεις βάσει των οποίων προκύπτει ο ισχυρισμός αυτός), θεωρούμε ότι η επιλογή αυτής της προτεραιοποίησης δεν είναι δίκαιη για τους επιτυχόντες του διαγωνισμού και αποτελεί συνειδητή στρατηγική επιλογή.

Με βάση τα ανωτέρω μας δημιουργήθηκαν ποικίλα εύλογα ερωτήματα, που μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

  • Εφόσον έχει υλοποιηθεί ο πρώτος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός γιατί προκηρύχθηκαν νέες μόνιμες θέσεις μετά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 2Γ/2022 για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ εκτός του πλαισίου του γραπτού διαγωνισμού;

  • Γιατί η Ανεξάρτητη Αρχή προετοιμάζει 4 νέα “σχέδια” προκηρύξεων μονίμων θέσεων (για Εθνικές Βιβλιοθήκες κλπ, για Καταστήματα Κράτησης κλπ, για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ και για την Τράπεζα Ελλάδος κλπ) εκτός του πλαισίου του γραπτού διαγωνισμού;

  • Γιατί να μην απορροφήσουν οι παραπάνω προκηρύξεις επιτυχόντες του διαγωνισμού, εφόσον είναι σχέδια και δεν έχουν προκηρυχθεί ακόμη (4 νέα “σχέδια” προκηρύξεων, 376 συνολικών μόνιμων θέσεων, που αφορούν αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ).
    Ήδη χάθηκαν 65 μόνιμες θέσεις για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ από την 2Κ/2023 και άλλες 23 θέσεις από την 3Κ/2023, ενώ θα μπορούσαν να αντληθούν από τους επιτυχόντες του διαγωνισμού. Πρόκειται στο σύνολο (μαζί με τα 4 νέα “σχέδια” προκηρύξεων) για πάνω από 450 θέσεις αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ εκτός διαγωνισμού (ήτοι ποσοστό 3% των επιτυχόντων του διαγωνισμού) από την έναρξη του καλοκαιριού (δηλαδή σε 3 μήνες).

  • Γιατί να μην απορροφηθεί το μέγιστο ποσοστό επιτυχόντων αφού έχει ήδη εξαγγελθεί ο προγραμματισμός 30.000 προσλήψεων, για το 2023 και το 2024; 

  • Γιατί να μην καλυφθούν αποκλειστικά από επιτυχόντες του γραπτού, οι οποίοι έχουν εμπράκτως αποδείξει την επάρκειά τους, οι όποιες θέσεις ΠΕ-ΤΕ για το έτος 2024 ή και το 2025 (εφόσον το επιτρέπει ο νόμος και εφόσον δεν έχουν απορροφηθεί πλήρως τα προηγούμενα έτη οι επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού); 

  • Γιατί να μείνουν εκτός προτεραιότητας άνθρωποι που παρά τις όποιες δυσκολίες που αντικειμενικά αντιμετώπισαν, επέλεξαν να διαγωνιστούν και να πετύχουν σε μια διαδικασία που η ίδια η Πολιτεία δικαίως θεωρεί αντικειμενικότερη από τη σειρά προτεραιότητας;

  • Μπορούν οι υποψήφιοι να διαβάζουν εσαεί και να δίνουν γραπτές εξετάσεις κάθε δύο χρόνια χωρίς να διορίζονται παρότι είναι επιτυχόντες; Είναι λογικό αντί να αξιοποιούνται όλοι οι επιτυχόντες να δίνεται προτεραιότητα σε θέσεις εκτός γραπτού διαγωνισμού; Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας και τον περιορισμό των 3 ετών για την απορρόφηση των επιτυχόντων.

Οι γραπτές εξετάσεις αποτελούν μία ουσιαστική τομή στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, καθώς αφενός διασφαλίζουν την επιλογή των καταλληλότερων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις υποψηφίων και αφετέρου οι επιτυχόντες θα αποτελέσουν για τα επόμενα χρόνια μια δεξαμενή αξιόλογων υποψηφίων που επιλέχθηκαν αντικειμενικά, αξιοκρατικά και με όρους διαφάνειας με σκοπό τη στελέχωση του δημοσίου με επιστήμονες.
Εφόσον διεξήχθη ο διαγωνισμός δεν οφείλει η Πολιτεία να στηρίξει το θεμελιώδες έργο της, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια και να επιβραβεύσει την ατομική προσπάθεια και την επιτυχία;

Τα παραπάνω ερωτήματα έχουν τεθεί και στις αρμόδιες Υπηρεσίες, και αναμένουμε με βάση το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της αναφοράς στις αρμόδιες Αρχές την αντίστοιχη ανταπόκριση.

Παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε τις απόψεις σας επί των ανωτέρω, προσδοκώντας τις άμεσες ενέργειές σας ως προς την αξιοποίηση όλων των επιτυχόντων του διαγωνισμού με σκοπό τον εξορθολογισμό της δημόσιας διοίκησης και την ανταμοιβή όσων με δίκαιο και αξιοκρατικό τρόπο προσπάθησαν και πέτυχαν.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 

Με εκτίμηση,

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 22/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ΔΟΥ Χαλκίδας
Χαλκίδα: Προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για την απολογία της διευθύντριας ΔΟΥ και των συνεργών της
Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι επίορκοι εφοριακοί και οι συνεργοί τους στη Χαλκίδα - Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί μια δικογραφία...
Χαλκίδα: Προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για την απολογία της διευθύντριας ΔΟΥ και των συνεργών της
panelladikes_panellinies_alfavita.jpg
Καταγγελία «βόμβα» γονέα υποψήφιου για τα Πρότυπα Γυμνάσια μετά τις αστοχίες: «Υπάρχει αλλοίωση του αποτελέσματος»
«Στην προσπάθειά της να διορθώσει το σφάλμα, η Επιτροπή, έκανε ένα ακόμη μεγαλύτερο», καταγγέλλει ο γονέας
Καταγγελία «βόμβα» γονέα υποψήφιου για τα Πρότυπα Γυμνάσια μετά τις αστοχίες: «Υπάρχει αλλοίωση του αποτελέσματος»