aade
Ζητούν να αξιοποιηθεί η δεξαμενή επιτυχόντων 1Γ για τις μελλοντικές προσλήψεις

Επιστολή σχετικά με την πλήρωση θέσεων στην ΑΑΔΕ, απέστειλαν 150 επιτυχόντες της προκήρυξης της 1Γ/2022.

Ζητούν την κάλυψη τόσο των υφιστάμενων όσο και των μελλοντικών κενών θέσεων που θα προκύψουν και οι οποίες αφορούν όμοιους κλάδους - ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα κατά προτεραιότητα από τον πίνακα των νέων επιτυχόντων της 1Γ/2022 και μέχρι την εξάντλησή του. Οι υπογράφοντες εξηγούν τους λόγους: 

«Γνωρίζοντας ότι ελλοχεύει κίνδυνος μη απορρόφησης των επιλαχόντων που θα προκύψουν μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων από το ΑΣΕΠ,  επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι εγείρονται ζητήματα σχετικά με την αδικία που τείνει να συντελεστεί εις βάρος μας, καθώς αισθανόμαστε ότι παραπλανηθήκαμε από τα λεχθέντα στις διαρκείς επιτροπές που έλαβαν χώρα στη Βουλή πριν τη ψήφιση της τροπολογίας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμη και η Ανεξάρτητη Αρχή (Α.Α.Δ.Ε.) μέχρι και την ημέρα έκδοσης των πινάκων των νέων επιτυχόντων δεν γνώριζε τον ακριβή αριθμό με τη νέα βάση επιτυχόντων.

Με δεδομένο ότι η Α.Α.Δ.Ε αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης και έχει δρομολογηθεί συγκεκριμένος αριθμός προσλήψεων για το έτος 2023 σας γνωστοποιούμε ότι καταθέσαμε ήδη την επιστολή μας στην Ανεξάρτητη Αρχή καθώς και στα Υπουργείο Οικονομικών και Εσωτερικών για την οποία έχουμε λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Επίσης σας αναφέρουμε ότι έχουμε την στήριξη της Π.Ο.Ε – Δ.Ο.Υ, η οποία θεωρεί το αίτημά μας δίκαιο και εύλογο.

Οι νέοι επιτυχόντες της 1Γ/2022 πετύχαμε στον πιο δύσκολο και προβληματικό διαγωνισμό στην ιστορία του ΑΣΕΠ, θεωρούμε λοιπόν ότι είμαστε οι πλέον καταρτισμένοι για να στελεχώσουμε τις θέσεις της Ανεξάρτητης Αρχής κατά προτεραιότητα. Είμαστε όμηροι της εν λόγω προκήρυξης για πάνω από ένα έτος αναμένοντας το διορισμό μας και τώρα γινόμαστε μάρτυρες μιας κατάφωρης αδικίας εις βάρος μας.

Διερωτόμαστε, λοιπόν, ποιοι είναι οι λόγοι να μην αξιοποιηθεί η δεξαμενή επιτυχόντων 1Γ για τις μελλοντικές προσλήψεις, όταν κατά κοινή ομολογία, οι επιλαχόντες του εν λόγω διαγωνισμού είναι οι κατ εξοχήν άρτια καταρτισμένοι σε αντικείμενα οικονομικής/λογιστικής και νομικής φύσεως και πέραν κάθε αμφισβήτησης πληρούν τα κριτήρια που όρισε ως τα ελάχιστα ο διαγωνισμός (διαγωνισμός που αφορούσε αποκλειστικά και μόνον την ΑΑΔΕ).»

Η επιστολή

Aξιότιμοι/-ες κύριοι/-ες,

όπως γνωρίζετε την 14η Ιουνίου αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ο πίνακας νέων επιτυχόντων της υπ’ αριθμόν 1Γ/2022 προκήρυξης γραπτού διαγωνισμού βάσει του αρ.21 του Ν.5027/2023, από τον οποίο προκύπτουν: α) χίλιοι τέσσερις (1.004) νέοι επιτυχόντες Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε) καθώς και β) εκατόν πενήντα εννιά (159) επιτυχόντες Τεχνολογικής εκπαίδευσης (Τ.Ε).

Οι θέσεις προς κάλυψη, όπως έχουν ανακοινωθεί επίσημα από το ΑΣΕΠ, είναι οι εξής: τετρακόσιες (400) θέσεις Π.Ε. και εκατόν εξήντα πέντε (165) θέσεις Τ.Ε, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τόσο οι γενικές όσο και οι θέσεις ειδικών κατηγοριών.

 • Επειδή, όπως αντιλαμβάνεστε από τα ανωτέρω δεδομένα, θα προκύψει μεγάλος αριθμός επιλαχόντων, κατά προσέγγιση εξακόσιοι (600) στον αριθμό στην Ομάδα Α’ Π.Ε. όπου εκεί οι επιτυχόντες είναι 878 και περίπου 31 επιλαχόντες στην Ομάδα Β’ Τ.Ε.

 • Επειδή την 21/02/2023 ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ κύριος Παπαϊωάννου κατά τη διάρκεια της διαρκούς επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης ανέφερε σχεδόν αυτολεξεί: αντιλαμβανόμενος την επιθυμία της ΑΑΔΕ να καλυφθούν αυτές οι θέσεις έχουμε κάνει ορισμένα εναλλακτικά σενάρια και θα εξηγήσω κάθε ένα από τα σενάρια ποια είναι τα προτερήματα και ποια τα ελαττώματα. Το πιο συντηρητικό σενάριο είναι να πούμε οτι η βάση από 55 σε κάθε μάθημα και 60 μέσο όρο θα πάει σε 50 σε κάθε μάθημα. Αυτό θα μας δώσει 513 επιτυχόντες, δηλαδή από τους 257 θα πάμε στους 513, περίπου τους διπλάσιους, ποσοστό κάλυψης των θέσεων 62% Το επόμενο σενάριο είναι αυτό που λέει ότι θα βάλουμε μέσο όρο 50, αλλά βάζουμε και μια δικλίδα ασφαλείας ότι κανείς δεν θα έχει κάτω από 40 σε κάθε επιμέρους μάθημα. Αυτό το σενάριο θα μας δώσει 717 και ποσοστό κάλυψης 87.23%. Αυτό το σενάριο είναι που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νομοσχέδιο που συζητείται τώρα στην επιτροπή σας και υπάρχει και ένα σενάριο που λέει θα βάλουμε μια μόνο βάση, το μέσο όρων των υποψηφίων, δηλαδή 50 τη βάση συνολικά στα τρία μαθήματα κατά μέσο όρο και να μην υπάρχει κατώφλι σε κάθε επιμέρους μάθημα. Αυτό θα μας δώσει 754 επιτυχόντες ποσοστό 91.73%.

 • Επειδή από τα λεχθέντα του κύριου Παπαϊωάννου δημιουργήθηκε εύλογη πεποίθηση και δικαιολογημένη εμπιστοσύνη από την πλευρά των υποψηφίων ότι θα απορροφηθούν όλοι οι νέοι επιτυχόντες και δεν θα υπάρξουν επιλαχόντες.

 • Επειδή την 21/02/2023 ο διοικητής της ΑΑΔΕ κύριος Πιτσιλής κατά την διάρκεια της διαρκούς επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσίας Τάξης και Δικαιοσύνης είπε σχεδόν αυτολεξεί τα κάτωθι: Οι οργανικές θέσεις της ΑΑΔΕ ξεπερνούν τις 15.000, 15.304 θέσεις, έχουμε στρατηγικό στόχο να καλυφθεί μέχρι το 2025 ει δυνατόν το 90% των θέσεων αυτών, δηλαδή 13.322 θέσεις. Σήμερα υπηρετούν στην ΑΑΔΕ 11.374 υπάλληλοι, άρα υπολειπόμεθα περίπου 2.000 υπαλλήλους. Ο εν θέματι διαγωνισμός ήταν για 822 θέσεις και επίσης είχαμε ετήσιο προγραμματισμό για άλλες 979. Είχαμε την ελπίδα, με δεδομένο ότι στον διαγωνισμό που συζητάμε προσήλθαν πάνω από 10.000 υποψήφιοι, ότι θα είχαμε έναν ικανό αριθμό υποψηφίων τόσο επιτυχόντων όσο και επιλαχόντων για να μπορέσουμε να καλύψουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται τις κενές μας θέσεις. Δυστυχώς για λόγους που μπορούν να μελετηθούν και να γίνει συζήτηση, ο κύριος Παπαϊωάννου ως επικεφαλής της Αρχής που διοργάνωσε το διαγωνισμό μπορεί να δώσει διευκρινίσεις. Δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένεις να έχει κάποιος βαθιά γνώση και στα νομικά και στα οικονομικά ταυτόχρονα. Εμείς αναζητούμε τις γνώσεις στις υπηρεσίες μας, έχουμε δει ότι τα στελέχη που έχουν έρθει με διαγωνιστικές διαδικασίες και όχι απλώς με μοριοδότηση είναι πάρα πολύ ικανά στελέχη, είναι εξαίρετοι συνάδελφοι σε όλα τους τα επίπεδα. Το αποτέλεσμα είναι ότι από αυτό τον διαγωνισμό των 11.000 και πλέον υποψηφίων, όπως είπε ο κύριος Παπαϊωάννου είχαμε 257 επιτυχόντες. Ένα ποσοστό επιτυχίας λίγο λιγότερο από το 2%, και ναι μεν καλύπτεται το 1/3 περίπου των θέσεων, αλλά αυτός είναι ο μέγιστος αριθμός, διότι δεν ξέρουμε αν οι υποψήφιοι θα θελήσουν να έρθουν τελικώς. Πολλοί επιτυγχάνουν σ' ένα διαγωνισμό και κάνουν κάτι άλλο στην επαγγελματικ ή τους σταδιοδρομία και βεβαίως είμαστε χωρίς δίχτυ προστασίας, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν επιλαχόντες. Μπροστά στο πρόβλημα συζητήσαμε με το Υπουργείο Οικονομικών και το ΑΣΕΠ τι μπορεί να γίνει, ώστε να καλυφθούν οι θέσεις που χρειάζεται η ΑΑΔΕ. Πρόβλημα που δεν είναι μόνο της ΑΑΔΕ, άλλα όλης της πολιτείας, επειδή λείπουν από τον φορολογικό έλεγχο, τη μάχη κατά του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής, σε νευραλγικές θέσεις αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα συνταξιοδοτήσεων στην ΑΑΔΕ. Για το 2021 με 126 υποχρεωτικές αποχωρήσεις φτάσαμε στις 621 αποχωρήσεις, δηλαδή έφυγαν άλλοι 480 περίπου νωρίτερα, πριν τον χρόνο συνταξιοδότησης τους. Αντίστοιχη εικόνα στο 2022, 122 αυτοδίκαιες αποχωρήσεις λόγω συμπλήρωσης των 67 ετών, 557 στο σύνολο. Οι αντίστοιχες προβολές συνεπάγονται 221 αυτοδίκαιες αποχωρήσεις και σύνολο 663 για το 2023, αν πάμε με τον ίδιο ρυθμό για το 2025, 1070 αποχωρήσεις συνολικά, εκ των οποίων 357 αυτοδίκαιες. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα που θα βρούμε μπροστά μας, πολύ σοβαρό σε μια υπηρεσία που παρουσιάζει προβλήματα υποστελέχωσης. Απαιτείται λοιπόν μια λύση, πολύ περισσότερο σ' ένα διαγωνισμό, ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ μακριά από το στόχο του. Ένας διαγωνισμός πρέπει να καλύπτει το σύνολο των επιτυχόντων και έναν αριθμό επιλαχόντων για να είναι παραγωγικός. Εδώ είμαστε πολύ μακριά από αυτό και όταν συμβαίνει αυτό το πιθανότερο δεν είναι να πει κανείς ότι είχαμε κακούς υποψηφίους, αλλά ότι μάλλον οι απαιτήσεις είναι παραπάνω από αυτές που θα έπρεπε να έχουμε, με βάση το αποτέλεσμα το οποίο περιμέναμε.

 • Επειδή από τα λεχθέντα του κ. Πιτσιλή είναι εμφανές ότι η Α.Α.Δ.Ε δίνει έμφαση στο επίπεδο των υπαλλήλων που θα τη στελεχώσουν, καθώς πρόκειται για νευραλγικές θέσεις που απαιτούν ειδικές γνώσεις. Προκύπτει δε ότι οι υπάλληλοι που έχουν προέλθει από εξειδικευμένους γραπτούς διαγωνισμούς λ.χ. 1Γ/2017, προτιμώνται σε σχέση με υπαλλήλους που προέρχονται από προκηρύξεις με απλή μοριοδότηση ή άλλους διαγωνισμούς όπως για παράδειγμα τον 2Γ/2022, καθώς οι υποψήφιοι των εν λόγω διαγωνισμών δεν έχουν το απαιτούμενο υπόβαθρο και την προαπαιτούμενη γνώση.

 • Επειδή από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι επιτυχόντες του εν λόγω διαγωνισμού είναι οι πλέον κατάλληλοι για την πλήρωση των θέσεων της Α.Α.Δ.Ε, δεδομένου ότι πέραν των τυπικών προσόντων που διαθέτουν και απαιτούνταν από την προκήρυξη προετοιμάστηκαν επί μακρού χρονικού διαστήματος σε γνωστικά πεδία ανάλογα με εκείνα που πρέπει να διαθέτει κάθε μελλοντικός υπάλληλος – ελεγκτής της Ανεξάρτητης Αρχής, κληθήκαμε δε νομικοί και οικονομολόγοι να εξεταστούμε σε γνωστικά αντικείμενα εκτός των βασικών σπουδών μας. Ως εκ τούτου προκύπτει ότι οι εν λόγω επιτυχόντες - επιλαχόντες κατέχουν σε επαρκή βαθμό το αντικείμενο της θέσης που θα κληθούν να αναλάβουν.

 • Επειδή σύμφωνα με την από 27-09-2022 αρ. πράξης 31 του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά και σύμφωνα με την από 01-03-2023 απάντηση της Α.Α.Δ.Ε με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΕΠΙΚ 1027782 ΕΞ 2023 προς το Υπουργείο Οικονομικών την Υπηρεσία Συντονισμού και το Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων προκύπτει η πρόβλεψη για 979 θέσεις στην Α.Α.Δ.Ε εντός του έτους 2023.

 • Επειδή, από την εκδοθείσα τον Μάρτιο του 2023 απολογιστική έκθεση της Α.Α.Δ.Ε., το έτος 2022 υπήρξαν 120 αυτοδίκαιες αποχωρήσεις υπαλλήλων στην υπηρεσία λόγω αναγκαστικής συνταξιοδότησης καθώς και 345 αποχωρήσεις κατόπιν αίτησης των υπαλλήλων γεγονός που καταδεικνύει την αύξηση των αναγκών για κάλυψη κενών θέσεων και πρόσληψη νέων υπαλλήλων.

 • Επειδή σύμφωνα με την αρχή της αξιοκρατίας, όπως κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα στο άρθρο 103 παρ. 7, επιτάσσεται η πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία συνδέονται με την προσωπική αξία και την ικανότητα των ενδιαφερομένων. Η ως άνω συνταγματική αρχή προτάσσει την ανάγκη ενσωμάτωσης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό βίο, των πλέον άξιων και ικανών ατόμων, τα οποία επιλέγονται μέσω υιοθέτησης αντικειμενικών μεθόδων, αδιάβλητων κριτηρίων και διαφανών διαδικασιών.

 • Επειδή η αρχή της αποτελεσματικότητας της διοίκησης, κατοχυρώνεται συνταγματικά στο άρθρο 10 και στοιχεία της μεταξύ άλλων αποτελούν η οικονομία χρόνου και μέσων, η ταχύτητα και η ευελιξία, κατά την επιδίωξη προκαθορισμένων στόχων. Σε τελική ανάλυση, αποτελεσματικότητα της διοίκησης σημαίνει η ικανότητά της να εκπληρώνει τους στόχους που έχουν ταχθεί από το Σύνταγμα και τους νόμους και να ικανοποιεί στο μέγιστο βαθμό τις ανάγκες των πολιτών.

 • Επειδή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει ως δεδηλωμένη αποστολή της, την εν γένει διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, ενισχύοντας την φορολογική συμμόρφωση και καταπολεμώντας φαινόμενα φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, παρέχοντας παράλληλα υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τους πολίτες και προς τις επιχειρήσεις.

 • Επειδή καθίσταται εναργές πως η αποτελεσματικότητα του φορολογικού μηχανισμού συνέχεται αιτιωδώς με το επίπεδο κατάρτισης και ετοιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού που απαρτίζει την Αρχή. Για τον σκοπό αυτό οι επιτυχόντες του διαγωνισμού 1Γ/2022, εξεταστήκαμε και εντρυφήσαμε σε μαθήματα απολύτως σχετικά με το περίγραμμα όλων των θέσεων εργασίας στην ΑΑΔΕ, ήτοι στο φορολογικό δίκαιο, στο δημοσιονομικό δίκαιο, στην λογιστική και στην ελεγκτική επιχειρήσεων και είναι πρόδηλο ότι διαθέτουμε το απολύτως απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο προκειμένου να συμμετέχουμε αποτελεσματικά τόσο στην εμπέδωση του οράματος όσο και στην δημοσίου συμφέροντος αποστολή της ΑΑΔΕ.

 • Επειδή έχοντας ως πρόσφατο παράδειγμα τον προηγούμενο διαγωνισμό της ΑΑΔΕ με κωδικό προκήρυξης 1Γ/2017, θέτουμε υπόψη σας ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν. 4537/2018 «όσον αφορά την κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) είναι δυνατόν να πραγματοποιείται μετά από σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π., χωρίς νέα προκήρυξη, από πίνακα επιλαχόντων: α) προηγούμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., για την κάλυψη θέσεων της Αρχής υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν όμοιους κλάδους-ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα και ότι δεν έχουν παρέλθει τρία (3) χρόνια από τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως εκάστοτε ισχύει, β) από προκηρύξεις των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 , εφόσον ταυτίζονται τα προσόντα και τα πρόσθετα προσόντα της κατηγορίας τους, με τις αντίστοιχες, προς πλήρωση, ειδικότητες και δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) μήνες από τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 , όπως εκάστοτε ισχύει.»

 • Επειδή σύμφωνα με του άρθρο 8 παρ.3 του ν. 4652/2020 «Σχετικά με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού από επιλαχόντες της Προκήρυξης αριθμ. 1Γ/2017 του Α.Σ.Ε.Π προβλέπεται ότι προσλαμβάνονται κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, όπως ισχύει, από τους πίνακες επιλαχόντων της Προκήρυξης υπ` αριθμ. 1Γ/2017 του Α.Σ.Ε.Π. εκατόν πενήντα (150) υπάλληλοι κλάδου Τελωνειακών κατηγορίας ΠΕ.»

 • Επειδή σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις έγινε δεκτό το αίτημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την πλήρωση εκατόν τριάντα εννέα (139) θέσεων κλάδου ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Γ/2017 (ΦΕΚ 40/1.12.2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.2190/1994, με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα.

 • Επειδή σήμερα ο νομοθέτης, μετά την μερική αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, προβλέπει στο άρθρο 43 παρ. 16 του ν.4765/2021, το οποίο ρυθμίζει το πλαίσιο διεξαγωγής του διαγωνισμού 1Γ/2022, ότι: «Το άρθρο 26 και η παρ. 4 του άρθρου 35 εφαρμόζονται και στους διαγωνισμούς του παρόντος άρθρου. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 10 και 16 έως 27».

 • Επειδή, το άρθρο 25 παρ. 7 στο οποίο παραπέμπει η ως άνω λόγω διάταξη, αποτελεί επανάληψη της ρύθμισης του ν.4537/2018 που επέτρεψε τότε στην ΑΑΔΕ και το ΑΣΕΠ να αντλήσουν προσωπικό για την πλήρωση συγκεκριμένων θέσεων από την λίστα επιλαχόντων του 1Γ/2017. Ορίζει δε συγκεκριμένα ότι «Η πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 2 με έναν από τους τρόπους που ορίζονται στο άρθρο 7 είναι δυνατό να πραγματοποιείται μετά από αίτημα του φορέα, χωρίς νέα προκήρυξη, από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν σε όμοιους κλάδους ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα και ότι έχει υποβληθεί αίτημα για έγκριση προς την Επιτροπή της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 280), πριν παρέλθουν είκοσι τέσσερις (24) μήνες από τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων/προσληπτέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40). Ειδικότερα για την κάλυψη θέσεων των δικαστηρίων της Χώρας ή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, το αίτημα για έγκριση προς την Επιτροπή της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου δύναται να υποβληθεί εντός τριών (3) ετών από τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40)».

 • Επειδή παράλληλα στην παρ. 8 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Η επιλογή των διοριστέων/προσληπτέων στις νέες θέσεις από τους επιλαχόντες, γίνεται από το Α.Σ.Ε.Π. κατόπιν ελέγχου των προσόντων των επιλαχόντων υποψηφίων που βρίσκονται στους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων και, σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων πινάκων, εκείνων που προηγούνται χρονικά και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Οι επιλαχόντες υποψήφιοι, αν η κάλυψη θέσεων αφορά σε ίδιους φορείς, ή μέρος αυτών, με την αυτή έδρα, εφόσον δεν αποδεχθούν τον διορισμό τους, διαγράφονται από τους πίνακες των επιλαχόντων και από τους πίνακες κατάταξης του προηγούμενου διαγωνισμού. Αν οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν σε άλλους φορείς ή τους ίδιους φορείς άλλης περιφερειακής ενότητας, οι επιλαχόντες υποψήφιοι καλούνται από το Α.Σ.Ε.Π. με κάθε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων, να δηλώσουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τις προτιμήσεις τους για τις νέες θέσεις. Αν δεν υποβληθούν οι δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου, τεκμαίρεται η μη συμμετοχή τους στην παρούσα διαδικασία, χωρίς όμως οι υποψήφιοι να διαγράφονται από τους οικείους πίνακες κατάταξης του προηγούμενου διαγωνισμού. Επιλαχόντες υποψήφιοι που διατίθενται προς διορισμό κατόπιν δήλωσης της προτίμησής τους για τις νέες θέσεις, εάν δεν αποδεχθούν τον διορισμό τους, διαγράφονται από τους πίνακες των επιλαχόντων και από τους πίνακες κατάταξης του προηγούμενου διαγωνισμού.»

 • Επειδή λοιπόν η διάταξη του άρθρου 21 του ν.5027/2023, αναμόρφωσε μόνο την βάση εισαγωγής και μόνο ως προς τις υπολειπόμενες μη καλυπτόμενες με την αρχική βάση θέσεις, μη θίγοντας την υπόσταση καθαυτού του διαγωνισμού και ισχύουν κατά τα λοιπά όλοι οι όροι και ρυθμίσεις της προκήρυξης με συνέπεια η δεξαμενή επιλαχόντων που θα διαμορφωθεί, να προκύψει από την δεύτερη σειρά, καθώς η αρχική δεν κάλυψε ούτε τις προβλεπόμενες θέσεις της προκήρυξης. Οι επιτυχόντες της νέας βάσης που δεν θα κριθούν διοριστέοι θεωρούνται αναντίλεκτα επιλαχόντες, τόσο για τις εκεί προβλεπόμενες θέσεις όσο και δυνητικοί επιλαχόντες υποψήφιοι για τυχόν νέες θέσεις επί τη βάσει του άρθρου 25 παρ. 7 ν.4765/2021. Σε διαφορετική δε περίπτωση θα καταστρατηγούνταν καταφανώς η ίδια η διάταξη που, τελολογικά ερμηνευόμενη, έχει στόχο την εξοικονόμηση πόρων και χρόνου για την δημόσια υπηρεσία που επιδιώκει να αντλήσει προσωπικό, χωρίς όμως να κάνει έκπτωση αναφορικά με την ποιότητα του δυναμικού αυτού και τις εν γένει απαιτήσεις της. Η διάταξη δηλαδή του ν. 5027/2023 αποτελεί το αναγκαίο συμπλήρωμα για την αποκατάσταση του προβλήματος που προέκυψε σχετικά με την κάλυψη των θέσεων του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση δεν θίγονται κατά τα λοιπά οι βασικοί όροι της προκήρυξης και το νομικό πλαίσιο που την διέπει.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

την αναλογική εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων ,ήτοι την κάλυψη τόσο των υφιστάμενων όσο και των μελλοντικών κενών θέσεων που θα προκύψουν και οι οποίες αφορούν όμοιους κλάδους - ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα κατά προτεραιότητα από τον πίνακα των νέων επιτυχόντων της 1Γ/2022 και μέχρι την εξάντλησή του.

Την επιστολή υπογράφουν 150 νέοι επιτυχόντες και η λίστα συνεχώς επικαιροποιείται.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 22/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

χρήματα
Επιθεώρησης Εργασίας: Καταβολή δώρου Πάσχα σε 541 εργαζόμενους- Έγιναν 1.012 καταγγελίες
Μετά από παρέμβαση της Αρχής, 91 επιχειρήσεις επέδειξαν συμμόρφωση, οπότε σε 541 εργαζόμενους καταβλήθηκαν τα οφειλόμενα ποσά (1775.372 ευρώ)
Επιθεώρησης Εργασίας: Καταβολή δώρου Πάσχα σε 541 εργαζόμενους- Έγιναν 1.012 καταγγελίες
αθλητισμος
Βεβαίωση Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης: Εγκύκλιος για την υποβολή των δικαιολογητικών
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 έως και τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 μόνο ηλεκτρονικά από τους γονείς/κηδεμόνες/επιτρόπους...
Βεβαίωση Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης: Εγκύκλιος για την υποβολή των δικαιολογητικών