εκπαιδευτικος εξουθενωση
Με προφορικές εντολές Διοίκησης και πρόθυμων Διευθυντών σχολείων παραβιάζουν εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών!

Διευθυντές σχολείων απαιτούν από εκπαιδευτικούς εκπλήρωση εργασιών που δεν προβλέπονται από πουθενά  και θυμίζουν καψόνι, σε βάρος του εκπαιδευτικού τους έργου και μερικοί φτάνουν στο σημείο να τους απειλούν, αν δε συμμορφωθούν.

Απαιτούν να γίνεται εφημερία και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και μεταφέρουν οδηγίες της διεύθυνσης να στέλνονται τα ονόματα των εφημερευόντων στη διεύθυνση.

Ακόμη απαιτούν αναπληρώσεις των ωρών εκπαιδευτικών που θα απουσιάζουν, οι οποίες όμως θα γίνονται από συναδέλφους που θα ορίζονται και θα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του σχολείου.

Ετοιμάζονται με όρους τετελεσμένων να μας αυξήσουν το ωράριο εργασίας.  Κι αυτά ενώ  δεν προβλέπονται πουθενά και δεν υπάρχει καμία νέα σχετική εγκύκλιος από το υπουργείο.

Ωστόσο, το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ’ ανώτατο, και όχι υποχρεωτικό, 30 ώρες τη βδομάδα και ρυθμίζεται με την παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (167 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 4823/2021 (136 Α΄).

Από την διατύπωση των δύο ως άνω προβλέψεων και από την νομολογία που έχει κρίνει το ζήτημα των ορίων διδακτικής αλλά και διοικητικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών, προκύπτει σαφώς ότι υφίσταται διάκριση μεταξύ του διδακτικού ωραρίου, που ορίζεται σαφώς και του ωραρίου εργασίας, το οποίο σχετίζεται με την ανάθεση ορισμένου διοικητικού έργου.  

Σύμφωνα με το νόμο: Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ’ ανώτατο 30 ώρες. Με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει ανατεθεί συγκεκριμένο έργο (άρθρο 13 παρ. 8 και άρθρο 14 παρ. 20  του νόμου 1566/1985 π.χ. συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων, κλπ τήρηση βιβλίων του Σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών), ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. Κάθε άλλη απασχόληση είναι  “παράνομη”.

Η ανακοίνωση της Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης     

Με προφορικές εντολές Διοίκησης και πρόθυμων Διευθυντών σχολείων παραβιάζουν εργασιακά μας δικαιώματα! Δεν θα τους περάσει! Δεν θα το επιτρέψουμε!

Με το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, και ενώ κλιμακώνεται η επίθεση στο δημόσιο σχολείο και στα λαϊκά δικαιώματα, με προφορικές οδηγίες της Διεύθυνσης Β/θμιας Δυτικής Θες/νίκης και με τη βοήθεια πρόθυμων διευθυντών, επιχειρείται η καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων μας και η δημιουργία κλίματος ασφυκτικού ελέγχου, φόβου και υποταγής.

Διευθυντές σχολείων απαιτούν από συναδέλφους εκπλήρωση εργασιών που δεν προβλέπονται από πουθενά  και θυμίζουν καψόνι, σε βάρος του εκπαιδευτικού τους έργου και μερικοί φτάνουν στο σημείο να τους απειλούν, αν δε συμμορφωθούν.

Απαιτούν να γίνεται εφημερία και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και μεταφέρουν οδηγίες της διεύθυνσης να στέλνονται τα ονόματα των εφημερευόντων στη διεύθυνση.

Ακόμη απαιτούν αναπληρώσεις των ωρών εκπαιδευτικών που θα απουσιάζουν, οι οποίες όμως θα γίνονται από συναδέλφους που θα ορίζονται και θα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του σχολείου.

Ετοιμάζονται με όρους τετελεσμένων να μας αυξήσουν το ωράριο εργασίας.  Κι αυτά ενώ  δεν προβλέπονται πουθενά και δεν υπάρχει καμία νέα σχετική εγκύκλιος από το υπουργείο.

Διοίκηση και παραδιοίκηση που κατοικοεδρεύει στη διεύθυνση, αφού ανέδειξαν τους εκλεκτούς τους “άριστους” 20ρηδες διευθυντές, προσπαθούν να εκφοβίσουν για να μην υπάρχουν φωνές και αντιδράσεις στα αντιεκπαιδευτικά σχέδια της κυβέρνησης, καθώς και στα έργα και τις ημέρες τους, την αδιαφάνεια, τα βολέματα και τις εξυπηρετήσεις. 

Επισημαίνουμε  

Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ’ ανώτατο, και όχι υποχρεωτικό, 30 ώρες τη βδομάδα και ρυθμίζεται με την παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (167 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 4823/2021 (136 Α΄).

Από την διατύπωση των δύο ως άνω προβλέψεων και από την νομολογία που έχει κρίνει το ζήτημα των ορίων διδακτικής αλλά και διοικητικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών, προκύπτει σαφώς ότι υφίσταται διάκριση μεταξύ του διδακτικού ωραρίου, που ορίζεται σαφώς και του ωραρίου εργασίας, το οποίο σχετίζεται με την ανάθεση ορισμένου διοικητικού έργου.  

Σύμφωνα με το νόμο: Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ’ ανώτατο 30 ώρες. Με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει ανατεθεί συγκεκριμένο έργο (άρθρο 13 παρ. 8 και άρθρο 14 παρ. 20  του νόμου 1566/1985 π.χ. συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων, κλπ τήρηση βιβλίων του Σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών), ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. Κάθε άλλη απασχόληση είναι  “παράνομη”.

Επισημαίνουμε ότι ο νόμος 1566/1985 υπερισχύει απολύτως απέναντι σε οποιαδήποτε εγκύκλιο και ακόμη πως δε μπορεί κανείς να υποχρεώσει συνάδελφο να αντικαταστήσει στα διδακτικά του καθήκοντα απόντα συνάδελφο.

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους των σχολείων :

1.Κανένας Διευθυντής δεν μπορεί να προσθέτει στο διδακτικό ωράριο των συναδέλφων ώρες διδασκαλίας ή απασχόλησης των μαθητών στην τάξη σε περίπτωση απουσίας άλλου συναδέλφου. Κάθε  ώρα υπερωριακής απασχόλησης  με βάση την προβλεπόμενη νομοθεσία πρέπει να αμείβεται. 

2.Κανένας Δ/ντής δεν μπορεί να αναθέσει έργο γραμματείας σε κανένα συνάδελφο. Αυτό αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ΠΥΣΔΕ και οι ώρες ανάθεσης αντιστοιχούν στο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών.  

3.Από πουθενά δεν προβλέπεται «υπηρεσία γραφείου». Συμπλήρωση ωραρίου γίνεται με απόφαση ΠΥΣΔΕ και κάνεις διευθυντής δεν μπορεί να επινοεί τρόπους αύξησης ωραρίου, κατά το δοκούν.

4.Όσον αφορά στις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων: «Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων» (Ν. 1566 άρθρο 11 ΣΤ. 2). Καμία συνεδρίαση δε μπορεί να γίνεται εκτός εργασιακού ωραρίου ή σε αργίες. Τη μέρα που έχει συγκληθεί ο ΣΔ, γίνεται σύμπτυξη των διδακτικών ωρών, ώστε να μείνει χρόνος πριν τη λήξη του ωραρίου εργασίας για να συνεδριάσει ο ΣΔ.

5.Δεν εφαρμόζουμε καμιά προφορική εντολή της διοίκησης που αφορά καταστρατήγηση του πλαισίου εργασιακών δικαιωμάτων και σε κάθε περίπτωση να απαιτούμε έγγραφη και αιτιολογημένη εντολή.

6.Κανείς συνάδελφος, κανείς Σύλλογος Διδασκόντων, κανείς Διευθυντής να μην αποδεχθούν να εφαρμόσουν τις απαράδεκτες οδηγίες σχετικές με τις εφημερίες. Τα σχολεία λειτουργούν με γραπτές οδηγίες και εγκυκλίους και όχι με προφορικές εντολές. 

Καλούμε τους συναδέλφους να μη συναινούν στην παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων μας. Να μην αποδέχονται επιπλέον καθήκοντα που δεν προβλέπονται από καμία εκπαιδευτική διαδικασία και να επικοινωνούν με το σωματείο σε κάθε περίπτωση παραβίασής τους.

Η κυβέρνηση ετοιμάζει την επιβολή του 30ωρου εργασίας στα σχολεία δημιουργώντας όρους τετελεσμένων. Οι επιθέσεις στα εργασιακά δικαιώματα δεν έχουν τέλος. Η  κυβέρνηση, μετά τον βαθύτατα αντεργατικό νόμο του Χατζηδάκη που προσπαθεί να επιβάλλει, προωθεί για ψήφιση και νέο αντεργατικό τερατούργημα του (νομοσχέδιο Γεωργιάδη), το οποίο όχι μόνο καταργεί το δικαίωμα των συλλογικών συμβάσεων, αλλά ψηφίζει και μηδενικές συμβάσεις, τις οποίες δεν θα διστάσει να επεκτείνει και στο δημόσιο, μετά την εφαρμογή τους στον ιδιωτικό τομέα.  

Να υπερασπιστούμε ατομικά και συλλογικά, με αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων, τα δικαιώματά μας.  Ενισχύουμε τη συλλογική δράση,  συμμετέχουμε στις διαδικασίες του συνδικαλιστικού κινήματος. 

Διεκδικούμε:

1. Την πρόσληψη σε όλα τα σχολεία  μόνιμου διοικητικού προσωπικού (γραμματείς, φύλακες, επιστάτες κ. ά.), θέσεις που ήταν ελάχιστες, και που καταργούνται μετά την αποψίλωση που έχουν υποστεί. 
2. Στελέχωση του σχολείου με μόνιμο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό (ψυχολόγοι, κοινωνικοί  λειτουργοί, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, κλπ).
3. Να λειτουργήσει Ενισχυτική και Πρόσθετη Διδασκαλία σε όλα τα σχολεία με προσλήψεις εκπαιδευτικών οι οποίοι θα καλύψουν και έντονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών που δημιούργησε η περίοδος της πανδημίας. 
4. Κανείς εκπαιδευτικός σε περισσότερα από 2 σχολεία, τα οποία θα είναι όμορα. 
5. Επαναφορά του ωραρίου στα επίπεδα του 2013. 

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ!
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣ ΕΡΓΟ
Το Δ.Σ. 
                                     Ο Πρόεδρος                           Η Γραμματέας
                                  Χρήστος Ζαγανιδης                              Σοφία Στεφανίδου

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 4-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

kleista-sxoleia
Συγχωνεύσεις σχολείων: Ξεσηκωμός εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων στη Θεσσαλονίκη
Με την κινητοποίησή τους, γονείς και εκπαιδευτικοί δήλωσαν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν το μέλλον των παιδιών τους να θρυμματιστεί στη λογική του...
Συγχωνεύσεις σχολείων: Ξεσηκωμός εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων στη Θεσσαλονίκη