ypaith
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ / INTIME NEWS
«Η μη καταβολή επιδόματος στους Καταχωριστές ΕΣΠΑ/ΠΔΕ αποτελεί αναμφίβολα, αδικία διότι αυτοί έχουν αναλάβει δυσανάλογα μεγάλη διαχειριστική-οικονομική ευθύνη, χωρίς να έχουν κανένα αντισταθμιστικό όφελος και καμία κάλυψη»

Οι διοικητικοί υπάλληλοι του ΥΠΑΙΘ (της Μακεδονίας -Θράκης) καλούν την Ομοσπονδία τους (ΠΟΣΥΠ) σε κήρυξη νέας απεργίας- αποχής, για  την σκανδαλώδη εξαίρεση των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης από το επίδομα εξομάλυνσης που χορηγήθηκε σε όλες τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ και στις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων, για την διαχείριση και υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Σε επιστολή που απέστειλαν προς την κ.Κεραμέως τονίζουν ότι η μη καταβολή επιδόματος στους Καταχωριστές ΕΣΠΑ/ΠΔΕ αποτελεί αναμφίβολα, αδικία διότι αυτοί έχουν αναλάβει δυσανάλογα μεγάλη διαχειριστική-οικονομική ευθύνη, χωρίς να έχουν κανένα αντισταθμιστικό όφελος και καμία κάλυψη, ενώ ταυτόχρονα, υπόκεινται και σε τακτικό έλεγχο από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας ΥΠΑΙΘ, από τη Διαχειριστική Αρχή, από την Ε.Δ.ΕΛ. του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η επιστολή των διοικητικών

ΘΕΜΑ: «Επίδομα εξομάλυνσης ν.3162/12-05-2023 τ΄Β»

Κυρία Υπουργέ,

Με έκπληξη και αγανάκτηση πληροφορούμαστε από δημοσιεύματα ΜΜΕ και ταυτόχρονα γινόμαστε αποδεκτές της έντονης δυσαρέσκειας των συναδέλφων μας από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στην Μακεδονία και Θράκη ότι:

Με το ΦΕΚ 3162/12-05-2023τ΄Β από 1.4.2023 χορηγείται στους υπηρετούντες υπαλλήλους των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014 (Α’ 265) και του ν. 4914/2022 (Α’ 621), καθώς και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ, πλην αυτών της παρ. 8, επίδομα εξομάλυνσης το ποσό του οποίου ορίζεται σε τριακόσια ευρώ (300 €) μηνιαίως.

Στους δικαιούχους του επιδόματος εξομάλυνσης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι εργαζόμενοι στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, η οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. 10756/9.10.2002 (Β’ 1343) όπως ισχύει, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) η οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. 15137/30.7.2008 (Β’ 1540) όπως ισχύει, συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Κυρία Υπουργέ,

Σας υπενθυμίζουμε ότι κάθε έτος προσλαμβάνονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούμενων ΠΔΕ, μια διαδικασία επίπονη, διαρκή και χρονοβόρα από την πρόσληψη μέχρι και την απόλυση κάθε αναπληρωτή εκπαιδευτικού που για τη ομαλή διεκπεραίωσή της απαιτούνται χιλιάδες εργατοώρες.

Σε αυτή τη διαδικασία οι εμπλεκόμενοι Υπάλληλοι και ιδιαίτερα ο Καταχωριστής έχει κεντρικό ρόλο, είναι εκείνος που καλείται να διεκπεραιώσει πλήθος διαδικασιών σύμφωνα με τον οδηγό υλοποίησης κάθε Πράξης και να εκκαθαρίσει τη μισθοδοσία εκατοντάδων ή και χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, επιπλέον, ο Καταχωριστής φέρει την ευθύνη επικύρωσης της εγκυρότητας των καταστάσεων αποζημίωσης δια της υπογραφής του, όντας ο μοναδικός υπάλληλος σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, που έχει δικαίωμα υπογραφής χωρίς να είναι τοποθετημένος σε θεσμοθετημένη θέση ευθύνης για την οποία να προβλέπεται το αντίστοιχο επίδομα.

Επίσης γνωρίζετε από τους ελέγχους που διενεργείτε κάθε χρόνο ότι οι Υπάλληλοι των Διευθύνσεων διασφαλίζουν εκ των προτέρων με την ορθή άσκηση των καθηκόντων τους άριστα αποτελέσματα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει το αίσθημα ευθύνης, καθήκοντος και ενσυναίσθησης που διαθέτουμε ως Δημόσιοι Υπάλληλοι αλλά και φορολογούμενοι πολίτες. Με την πιστή εφαρμογή των οδηγιών και των κανόνων που αφορούν τα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Εκπαίδευσης, έχουμε συμβάλει στην αποτροπή δημοσιονομικών διορθώσεων με οριζόντιες συνέπειες για τους συμπολίτες μας.

Κυρία Υπουργέ,

Η μη καταβολή επιδόματος στους Καταχωριστές ΕΣΠΑ/ΠΔΕ αποτελεί αναμφίβολα, αδικία διότι αυτοί έχουν αναλάβει δυσανάλογα μεγάλη διαχειριστική-οικονομική ευθύνη, χωρίς να έχουν κανένα αντισταθμιστικό όφελος και καμία κάλυψη, ενώ ταυτόχρονα, υπόκεινται και σε τακτικό έλεγχο από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας ΥΠΑΙΘ, από τη Διαχειριστική Αρχή, από την Ε.Δ.ΕΛ. του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μετά από τη σταδιακή επάνοδο της χώρας μας στη δημοσιονομική σταθερότητα και τη λήξη της εποπτείας της, καθώς και τις θετικές απόψεις επί του θέματος από όλους τους εμπλεκόμενους, θεωρούσαμε ότι το πάγιο και δίκαιο αίτημα της Ένωσής μας περί καταβολής ειδικής αποζημίωσης στους Καταχωριστές προγραμμάτων ΕΣΠΑ- ΠΔΕ των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι οποίοι οργανώνουν και υποστηρίζουν, με επαγγελματισμό, φερεγγυότητα και αξιοπιστία μια διαδικασία επίπονη, διαρκή και χρονοβόρα θα γινόταν αποδεκτό, δυστυχώς για μια ακόμη φορά διαψευστήκαμε οικτρά.

Είναι απαράδεκτο και δείγμα αγνωμοσύνης η μη αναγνώριση του επίπονου έργου των Καταχωριστών, της παραγωγικότητας και της διαρκούς συνεισφοράς τους στην έγκαιρη, έγκυρη και απρόσκοπτη υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, αλλά αποτελεί και μνημείο άνισης μεταχείρισης μεταξύ των εμπλεκομένων του Υπουργείου Παιδείας (εργαζόμενων στην Επιτελική δομή ΕΣΠΑ) και των εργαζόμενων των Περιφερειακών Υπηρεσιών που απασχολούνται με τα Προγράμματα ΕΣΠΑ και τα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΠΔΕ.

Επιπρόσθετα, σας υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε Υπουργείο ή φορέα προβλέπεται συναφής αποζημίωση, σε σχέση με το ειδικό αντικείμενο ή τον ειδικό σκοπό που έχει να επιτελέσει ο κάθε φορέας, η οποία χορηγείται στους υπαλλήλους του, όπως στο Υπουργείο Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εσωτερικών, κ.ά.

Κ. Υπουργέ

Επειδή το τελευταίο διάστημα έχει εκκινήσει μία δημόσια συζήτηση, στην οποία συμμετέχετε και εσείς για την αναβάθμιση των μισθολογικών και πρόσθετων αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων, με την σχεδίαση, εφαρμογή και υλοποίηση νέου μισθολογίου από το 2024, στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας και της ίσης μεταχείρισης όλων των εμπλεκομένων υπαλλήλων του Υπουργείου μας με τα Προγράμματα  ΕΣΠΑ και τα συγχρηματοδοτούμενα ΠΔΕ, αλλά και της ευθύνης που συνεπάγεται η ορθή,  παραγωγική και απρόσκοπτη υλοποίησή τους, σας καλούμε άμεσα να υιοθετήσετε και να ικανοποιήσετε το δίκαιο και εύλογο αίτημά μας.

Σε διαφορετική περίπτωση καλούμε την ΠΟΣΥΠ να προβεί στις άμεσες και απαιτούμενες ενέργειες για την προκήρυξη κλαδικής, πανελλαδικής, Απεργίας-Αποχής από κάθε διαδικασία υλοποίησης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ –ΠΔΕ από τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών.

Οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών δε μπορούν να αποτελούν μονίμως τα υποζύγια που αγόγγυστα θα εκτελούν τις αποφάσεις της Διοίκησης χωρίς την παραμικρή αναγνώριση.

Η ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τη Κεντρική Διοίκηση.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τι πολύ σοβαρό θεραπεύουν οι τηγανητές πατάτες;

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα