ΔΟΑΤΑΠ: Έρχονται νέες ρυθμίσεις προς ψήφιση για τον οργανισμό
Αναλυτικά οι ρυθμίσεις για τον ΔΟΑΤΑΠ που κατατέθηκαν σε πολυνομοσχέδιο

Ρυθμίσεις για τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), κατατέθηκαν, προς ψήφιση, στη Βουλή, σε  πολυνομοσχέδιο.

Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις έχουν ως εξής:

– Τροποποίηση άρθρου 301 και παρ. 1 άρθρου 315 ν. 4957/2022

1. Στο άρθρο 301 του ν. 4957/2022 (Α ́ 141), περί της διοίκησης του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Στον τίτλο του άρθρου, η φράση «Όργανα διοίκησης» αντικαθίσταται από τη φράση «Διοικητικό Συμβούλιο» και ο τίτλος διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 301 Διοικητικό Συμβούλιο».

β) Στην παρ. 1: βα) μετά από τη φράση «Όργανο διοίκησης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)» διαγράφεται η φράση «και ο Γενικός Διευθυντής», ββ) το αρκτικόλεξο γράφεται και
ολογράφως και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Όργανο διοίκησης του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 315 του ν. 4957/2022, περί της διάρθρωσης των διοικητικών υπηρεσιών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο το αρκτικόλεξο γράφεται και ολογράφως, β) στο δεύτερο εδάφιο, η φράση «υπάγονται στον Γενικό Διευθυντή» αντικαθίσταται από τη φράση «υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ιδρύονται μία (1) Γενική Διεύθυνση, τρεις (3) Διευθύνσεις, ένα (1) Αυτοτελές Τμήμα και Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ως εξής:

α) Διεύθυνση Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης.
β) Διεύθυνση Ενημέρωσης.
γ) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.
δ) Αυτοτελές Τμήμα Ψηφιακών Εφαρμογών.
ε) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

Οι Διευθύνσεις των περ. α) έως γ) υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση και το Αυτοτελές Τμήμα Ψηφιακών Εφαρμογών και η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου υπάγονται στον Πρόεδρο.»

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Εκπαιδευτικοί: Νέος υπολογισμός της μισθοδοσίας από 1 Μαρτίου λόγω τροποποίησης φόρου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 1/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα