Υπουργείο Παιδείας
Θα ακολουθήσουν οι  Προκηρύξεις Επιλογής Διευθυντών Σχολείων ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως να υπογράψει την απόφαση για την διαδικασία και τις ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών Σχολείων, καθώς το Σάββατο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η τροπολογία με την οποία δίνεται η δυνατότητα και στους νεοδιόριστους  εκπαιδευτικούς , που δεν έχουν μονιμοποιηθεί, να βάλουν υποψηφιότητα.

Με την τροπολογία αφενός παρέχεται η δυνατότητα σε δόκιμους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), να είναι υποψήφιοι και να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, υπό προϋποθέσεις, ενώ ρυθμίζονται και ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής.

Η απόφαση θα σταλεί στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι  Προκηρύξεις Επιλογής Διευθυντών Σχολείων ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο μεταξύ δεν έχουν συγκροτηθεί μέχρι σήμερα τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας καθώς υπάρχει δυσκολία εύρεσης εκπαιδευτικών για να να στελεχώσουν.

Κρίσεις Δ/ντών-Δ/ντριών με αναξιόπιστα και χωρίς κύρος Συμβούλια Επιλογής

 

Για το θέμα αυτό αυστηρή ήταν και η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία με τίτλο  «Όχι σε κρίσεις Δ/ντών-Δ/ντριών με αναξιόπιστα και χωρίς κύρος Συμβούλια Επιλογής» σημειώνει τα παρακάτω:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τη διαδικασία συγκρότησης των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής νέων Δ/ντών-Δ/ντριών,  και ενόψει της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης που θα ρυθμίζει θέματα σχετικά  με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των νέων Δ/ντών-Δ/ντριών Σχολικών Μονάδων, έχει να επισημάνει τα εξής:

Σε πολλά από τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Δ/ντών-Δ/ντριών σχολικών μονάδων απουσιάζουν εντελώς οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και  αποτελούνται από έναν(1) Διευθυντή Εκπ/σης και τέσσερις(4) εκπαιδευτικούς με μοναδικό κριτήριο επιλογής τους  τα χρόνια υπηρεσίας, και ανύπαρκτη διοικητική εμπειρία.

 

Είναι προφανές, πως τα Συμβούλια αυτά δεν έχουν το απαραίτητο κύρος και αξιοπιστία για να πραγματοποιήσουν την επιλογή των νέων Δ/ντών-Δ/ντριών Σχολικών Μονάδων, θα αμφισβητούνται από όλους, και θα προκαλέσουν χιλιάδες ενστάσεων από τους/τις  υποψήφιους/ες Δ/ντές-Δ/ντριες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Με βάση τα παραπάνω, καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., έστω και την ύστατη αυτή στιγμή, να καταργήσει τα παραπάνω Τοπικά Συμβούλια Επιλογής, ώστε να μην οδηγηθούμε σε αμφισβητούμενες κρίσεις για Δ/ντές-Δ/ντριες Σχολικών Μονάδων, διασώζοντας το κύρος θεσμών και διαδικασιών.

Προτείνουμε οι κρίσεις για Δ/ντές-Δ/ντριες Σχολικών Μονάδων, να γίνουν με τα Συμβούλια Επιλογής που προβλέπονται από το άρθρο 37 του ν. 4823/2021,  αφού πρώτα ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπ/σης».

Οι μέχρι σήμερα συγκροτήσεις Συμβουλίων Επιλογής - Όλα τα ονόματα

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της ΔΔΕ Ζακύνθου

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής ΔΠΕ Ζακύνθου

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της ΔΔΕ Κέρκυρας

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής ΔΠΕ Κέρκυρας

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της ΔΔΕ Κεφαλληνίας

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής ΔΠΕ Κεφαλληνίας

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της ΔΔΕ Λευκάδας

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής ΔΠΕ Λευκάδας
 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Συγκροτούμε τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ως ακολούθως:

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Λέσβου

TAKTIKA ΜΕΛΗ

1 Βούλγαρης Δημήτριος  Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου ως Πρόεδρος 2 Μπούμπας Δημήτριος  Συντονιστής Εκπ/κού Έργου κλ. ΠΕ70 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Βορείου Αιγαίου ως Αντιπρόεδρος 3 Τριχώνας Βασίλειος  Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70, Διευθυντής του 3ου Δημοτικού  Σχολείου Μυτιλήνης ως Τακτικό μέλος 4 Καρανδάνη Μάρω  Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 με βαθμό Α’ του 9ου Δημοτικού  Σχολείου Μυτιλήνης ως Τακτικό μέλος 5 Μιχαηλίδου Στυλιανή  Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 με βαθμό Α’ Αναπληρώτρια  Διευθύντρια του Δημ. Σχολείου Καλλονής ως Τακτικό  μέλος  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 Καραθανάση Άννα  Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ60, Προϊσταμένη του Τμήματος  Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας  Εκπ/σης Λέσβου 2 Τσάκαλος Μιχαήλ  Οργανωτικός Συντονιστής Εκπ/κού Έργου κλ. ΠΕ70 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου 3 Χατζησταματίου Σταμάτιος  Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 με βαθμό Α’ του Δημοτικού.  Σχολείου Λουτρ. Θερμής 4 Δεσποτέλλη Μαρία  Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60 με βαθμό Α’, Προϊσταμένη  του 2ου Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης 5 Αγγελής Παύλος  Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 με βαθμό Α’ Αναπληρωτής  Διευθυντής του Δημ. Σχολείου Κάπης  

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Καραμανώλη Σταματία, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ  Διοικητικού, με αναπληρώτρια την Ποταμούλα Μαρία, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ60,αποσπασμένη στη Διεύθυνση  Π.Ε. Λέσβου.

Για διοικητική υποστήριξη του Συμβουλίου ορίζονται: 1) Παντέρμου Μαρία, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ 70  αποσπασμένη στη Διεύθυνση ΠΕ Λέσβου και 2)Καρακάση Μαρία, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ 70 αποσπασμένη στη  Διεύθυνση ΠΕ Λέσβου

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σάμου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  1 Εμμανουηλίδου Αλεξάνδρα  Διευθύντρια της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Σάμου,  ως Πρόεδρος 2 Βούλγαρης Σταμάτιος  Συντονιστής Εκπ/κού Έργου κλ. ΠΕ70 του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Βορείου Αιγαίου ως Αντιπρόεδρος 3 Μπαρμπάκη Μαρία  Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ79.01 με βαθμό Α’ του 1ου Δημοτικού  Σχολείου Νέου Καρλοβασίου ως Τακτικό μέλος 4 Γεωργουλοπούλου Βασιλική  Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 με βαθμό Α’ του 1ου Δημοτικού  Σχολείου Σάμου ως Τακτικό μέλος 5 Παναγιώτου Αντώνιος  Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 με βαθμό Α’ του 1ου Δημοτικού  Σχολείου Σάμου ως Τακτικό μέλος  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 Παππά Πέλλα – Πέλλη Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70, Προϊσταμένη του Τμήματος  Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας  Εκπ/σης Σάμου 2 Ψαραδέλλης Ευστράτιος  Συντονιστής Εκπ/κού Έργου Ειδικής Αγωγής και  Ενταξιακής Εκπαίδευσης του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου  Αιγαίου 3 Μαργαριτίδου Ελπινίκη  Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ06 με βαθμό Α’ του 1ου Δημοτικού  Σχολείου Νέου Καρλοβασίου 4 Ράντου Βαϊα  Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 με βαθμό Α’ του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου 5 Γιαννακόπουλος Απόστολος  Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 με βαθμό Α’ του Δημοτικού Σχολείου Κοντακαίϊκων Σάμου   Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Δέσποινα Νικολάϊδου, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε.  Σάμου, αναπληρώτρια την Καλαντζή Θεοδώρα , εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ21,της Δ/νσης Π.Ε. Σάμου.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Λέσβου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 Θεοφανέλλης Τιμολέων  Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Λέσβου –ως Πρόεδρος 2 Καραγιάννης Στυλιάνος  Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 με βαθμό Α’ του ΓΕΛ Μούδρου  ως Τακτικό μέλος 3 Μακρυπούλιας Βασίλειος  Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 με βαθμό Α’ του 6ου Γυμνασίου  Μυτιλήνης ως Τακτικό μέλος 4 Αλεξιάδης Ευάγγελος  Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06 με βαθμό Α’ του  Εσπερινού ΕΠΑΛ Καλλονής, ως Αντιπρόεδρος 5 Οικονόμου Αγγελική  Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ05 με βαθμό Α’ του 6ου Γυμνασίου  Μυτιλήνης ως Τακτικό μέλος  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 Κρητικού Ευαγγελία Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ86, Προϊσταμένη του Τμήματος  Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας  Εκπ/σης Λέσβου   2 Αϊβαλιώτης Μιχαήλ  Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ83 με βαθμό Α’ του Εσπερινού ΕΠΑΛ  Μυτιλήνης 3 Βαρελτζής Απόστολος  Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ86 με βαθμό Α’ του ΓΕΛ Καλλονής 4 Κεχρινιώτης Ηλίας  Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ79.01 με βαθμό Α’ του Μουσικού  Σχολείου Μυτιλήνης 5 Τουζένης Παναγιώτης  Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ86 με βαθμό Α’ του ΕΠΑΛ  Πλωμαρίου  

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Γέραλη Ειρήνη, διοικητική υπάλληλος κλάδου Δ.Ε. Προσωπικού  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Δ/νσης Δ.Ε. Λέσβου, με αναπληρώτρια την Αρμακόλα Μαρία, διοικητική υπάλληλος κλάδου Δ.Ε. Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, της Δ/νσης Δ.Ε. Λέσβου .

Για διοικητική υποστήριξη του Συμβουλίου ορίζεται η Χατζηπαντελή Λεμονιά διοικητική υπάλληλος  κλάδου Π.Ε. Διοικητικού –Οικονομικού της Δ/νσης Δ.Ε. Λέσβου.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Χίου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 Βλυσίδου Ευτυχία  Διευθύντρια της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Χίου – ως Πρόεδρος 2 Σωτηρίου Σοφία  Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ04 του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου, ως Αντιπρόεδρος  3 Λαδά Βηθλεέμ  Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06 με βαθμό Α’, του 1ου  Γυμνασίου Χίου, ως Τακτικό μέλος  4 Στείρος Πολύδωρος  Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 με βαθμό Α’, του 4ου  Γυμνασίου Χίου, ως Τακτικό μέλος  5 Πλακωτάρης Μιχαήλ  Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06 με βαθμό Α’, του3ου ΓΕΛ  Χίου, ως Τακτικό μέλος   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 Τσατσαρώνης Μιχαήλ  Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ83, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης  Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Χίου 2 Χούλη Ειρήνη  Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 με βαθμό Α’, του 4ου Γυμνασίου Χίου 3 Χούλη Κυριακούλα  Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 με βαθμό Α’, του Γυμνασίου  Βροντάδου 4 Βούκουνας Κωνσταντίνος  Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ81 με βαθμό Α’, του ΕΠΑΛ  Βροντάδου 5 Αγγουλές Εμμανουήλ  Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 με βαθμό Α’, του Γυμνασίου  Καρδαμύλων  

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Στεφανοπούλου Βέρα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06, αποσπασμένη  στη Δ/νσης Δ.Ε. Χίου, με αναπληρώτρια την Μυτιληναίου Βάσσα, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού της Δ/νσης Δ.Ε. Χίου.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Σάμου 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 Καπιωτάς Μιχαήλ  Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Σάμου – ως Πρόεδρος 2 Χαβιάρας Νικόλαος  Συντονιστής Εκπ/κού Έργου κλ. ΠΕ02 του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Βορείου Αιγαίου, ως Αντιπρόεδρος  3 Δουκέλλης Ιωάννης  Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ82 με βαθμό Α’ του Μαυρογένειου  ΕΠΑΛ Σάμου, ως Τακτικό Μέλος 4 Μαθιός Εμμανουήλ  Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ11 με βαθμό Α’ του Γυμνασίου  Καρλοβάσου, ως Τακτικό Μέλος 5 Τσίρου Αντιγόνη  Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 με βαθμό Α’ του Πυθαγόρειου  ΓΕΛ Σάμου, ως Τακτικό Μέλος  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 Πρασσά Δήμητρα Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ07, Προϊσταμένη του Τμήματος  Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας  Εκπ/σης Σάμου 2 Λοϊζίδου Λάουρα  Συντονίστρια Εκπ/κού Έργου Εκπαίδευσης για την  Αειφορία του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου 3 Βογιατζής Δημήτριος  Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ11 με βαθμό Α’ του Πυθαγόρειου  ΓΕΛ Σάμου 4 Βογιατζής Κωνσταντίνος  Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ11 με βαθμό Α’ του Μαυρογένειου  ΕΠΑΛ Σάμου 5 Χουλιάρα Χριστίνα  Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ86 με βαθμό Α’ του Μαυρογένειου  ΕΠΑΛ Σάμου

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Γιαννάκου Φωτεινή, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06, αποσπασμένη  στη Δ/νσης Δ.Ε. Σάμου, με αναπληρώτρια τη Τσαρδούλια Αικατερίνη, διοικητική υπάλληλος κλάδου Π.Ε  Διοικητικού – Λογιστικού της Δ/νσης Δ.Ε. Σάμου.
 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρέβεζας

Ιωαννίνων

Άρτας

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Πρέβεζας

Ιωαννίνων

Άρτας

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας - Θράκης  

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας 

Α/θμιας Εκπαίδευσης

Εύβοιας   

Φωκίδας  

Βοιωτίας

Ευρυτανίας

Φθιώτιδας
 

Β/θμιας Εκπαίδευσης   

Φθιώτιδας  

Εύβοιας   

Βοιωτίας  

Ευρυτανίας

Φωκίδας
 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

τοπικα συμβούλια

 

τοπικα συμβούλια

 

 

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 8-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

δρασεις
Δημοτικά Σχολεία: Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα των ΑμεΑ
Διασχολικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα των ΑμεΑ από τα Δημοτικά Σχολεία Μελίτης, Κέλλης και Άνω Καλλινίκης στο...
Δημοτικά Σχολεία: Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα των ΑμεΑ