paidi vivlio
Τέλος χρόνου για τις ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων για τα 97.000 voucher- Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Σήμερα, Παρασκευή 26 Αυγούστου, ολοκληρώνονται οι ηλεκτρονικές ενστάσεις στην ΕΕΤΑΑ για τα αποτελέσματα των παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ. Σημειώνεται πως οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στην εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ («Ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων»), με την επισύναψη όλων των συμπληρωματικών δικαιολογητικών σε αρχείο pdf.

Τα προσωρινά αποτελέσματα αφορούν στην παροχή 97.000 voucher σε γονείς για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ της ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης).

Στην συνέχεια στις 30 Αυγούστου θα ανακοινωθούν οι οριστικοί Πίνακες Κατάταξης των αιτούντων ανά Περιφέρεια/Περιφερειακή Ενότητα, καταρτίζονται μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων και αναγράφουν κωδικοποιημένα τα στοιχεία του αιτούντα, του ωφελούμενου παιδιού, καθώς και τον αριθμό του Voucher.

Πώς θα κάνετε ένσταση

Ενστάσεις ασαφείς ή υποβολή δικαιολογητικών χωρίς έντυπο ηλεκτρονικής ένστασης, που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς την προαναφερόμενη διαδικασία, ή μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα απορρίπτονται και δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Στην ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο αυτή υποβάλλεται, και θα πρέπει να συνοδεύεται από το/τα απαιτούμενο/α δικαιολογητικό/ά σε μορφή pdf.

Α) Υποβολή ένστασης (αιτούντος/αιτούσας): Είσοδος με διαπιστευτήρια TaxisNet (του/της αιτούσας/αιτούντος)

Β) Υποβολή Συναίνεσης Ετέρου Μέλους (συζύγου/ΣΣ): Είσοδος με διαπιστευτήρια TaxisNet (του ετέρου μέλους)

Α) Υποβολή ένστασης: ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο μέγιστος αριθμός ενστάσεων είναι 4, μία (1) αρχική και τρεις (3) συμπληρωματικές

1. Συμπληρώστε την αιτιολογία της ένστασης (έως 2.000 χαρακτήρες) Σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε κείμενο μεγαλύτερο των 2.000 χαρακτήρων, δημιουργήστε ένα αρχείο pdf και επισυνάψτέ το ως δικαιολογητικό.

2. Επισυνάψτε όλα τα δικαιολογητικά της ένστασης (σε μορφή pdf), αφού δώσετε μια περιγραφή σε κάθε πιστοποιητικό (π.χ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Εκτύπωση ΑΜΚΑ κ.λπ.).

3. Όταν ολοκληρώσετε την επισύναψη των δικαιολογητικών επιλέξτε «Υποβολή Ένστασης». Με την ενέργεια αυτή ολοκληρώνεται η υποβολή της ένστασης. Ενδιαμέσως, μπορείτε να επιλέγετε την «Προσωρινή Αποθήκευση».

4. Μετά την Υποβολή της ένστασης δεν έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε τα στοιχεία της. Μπορείτε μόνο να δημιουργήσετε συμπληρωματική ένσταση, με την ίδια διαδικασία. Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός συμπληρωματικών ενστάσεων είναι 3.

5. Επιλέξτε «Αποσύνδεση» από το πλαϊνό μενού, για να βγείτε από την εφαρμογή.
 

Β) Υποβολή Συναίνεσης Ετέρου Μέλους (συζύγου/ΣΣ):

1.Το έτερο μέλος (σύζυγος/ΣΣ) πρέπει να επιλέξει την επιλογή «Υποβολή Συναίνεσης» και να συνεχίσει δίνοντας τους δικούς του κωδικούς TaxisNet. Η διεπαφή ΑΑΔΕ επιστρέφει τον Συνδεδεμένο Α.Φ.Μ. (συζύγου/ΣΣ).

2. Εμφανίζονται το «Α.Φ.Μ. Συναινούντος/Συναινούσας» και το «Συνδεδεμένο Α.Φ.Μ. (συζύγου/ΣΣ)», για τον οποίο θα δώσετε την συναίνεση σας.

3. Στην περίπτωση που το «Συνδεδεμένο Α.Φ.Μ. (συζύγου/ΣΣ)» είναι κενό, παρακαλούμε συμπληρώστε σωστά τον Α.Φ.Μ. (συζύγου/ΣΣ), για τον οποίο θα δώσετε την συναίνεση σας.

4. Επιλέξτε «Υποβολή Συναίνεσης».

5. Επιλέξτε «Αποσύνδεση» από το πλαϊνό μενού, για να βγείτε από την εφαρμογή.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Για όλους τους αιτούντες απαιτείται

1. Εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση έτους 2021
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο, τρέχοντος έτους
3. Πιστοποιητικό/ ά αναπηρίας (όπου υπάρχει ΑμεΑ – αιτούντες, έτερο μέλος, παιδί)
4. ΑΜΚΑ των παιδιών/ΑμεΑ για τα οποία υποβάλλεται αίτηση

Ειδικά έγγραφα που απαιτούνται να υποβληθούν/επισυναφθούν ανά κατηγορία αιτούντα

1. Έγγραφα πιστοποίησης οικογενειακής κατάστασης για Έλληνες πολίτες
α. Μονογονεϊκή οικογένεια Ανύπαντρος γονέας

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ΠΟΚ) τρέχοντος έτους που θα αναφέρεται το/τα παιδί/παιδιά.

Χήρος/Χήρα

Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης (ΠΟΚ) τρέχοντος έτους που θα αναφέρεται το/τα παιδί/παιδιά,
ΚΑΙ
Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου συζύγου (εάν δεν προκύπτει από το ΠΟΚ)

Διαζευγμένος/η

Οποιοδήποτε αντίγραφο από τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα που θα πιστοποιεί τη διάζευξη, εάν αυτή δεν αναφέρεται στο ΠΟΚ (τρέχοντος έτους):
Διαζευκτήριο/ Δικαστική Απόφαση/ Συμβολαιογραφική Πράξη ή Δικαστική Απόφαση ή Διαζευκτήριο από Εκκλησία ή Λύση Συμφώνου Συμβίωσης ή Βεβαίωση μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ.
ή Αντίγραφο από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του taxisnet και
Αντίγραφο δικαστικής απόφασης επιμέλειας του παιδιού ή Αντίγραφο πράξης Συνεπιμέλειας.

Σε διάσταση

Βεβαίωση μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ.
ή Αντίγραφο από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του taxisnet και Αντίγραφο δικαστικής απόφασης επιμέλειας του παιδιού ή Αντίγραφο πράξης Συνεπιμέλειας.

β. Σύμφωνο συμβίωσης Αντίγραφο σύμφωνου συμβίωσης
ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ΠΟΚ) τρέχοντος έτους
ή Αντίγραφο προσωποποιημένης πληροφόρησης του Taxisnet

γ. Ανάδοχοι γονείς Αντίγραφο Πράξης Σύστασης Αναδοχής (με δικαστική απόφαση ή με εισαγγελική διάταξη), ή Αντίγραφο Πράξης με Σύμβαση ή Πράξη δυνάμει του άρθρου 18 του Ν. 4538/2018, Α 83, ή Πιστοποιητικό εγγραφής της αναδοχής στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών από το ΕΚΚΑ.

δ. Επιμέλεια ή Συνεπιμέλεια Αντίγραφο δικαστικής απόφασης επιμέλειας / επιτροπείας του παιδιού

ε. Δικαστική Δικαστικός Συμπαραστάτης, για τα ΑμεΑ άνω των 19 ετών, εάν ο Συμπαράσταση αιτών δεν είναι ο βιολογικός ή ο ανάδοχος γονέας, ή ο έχων την επιμέλεια ή την επιτροπεία:
Απόφαση ορισμού Δικαστικού Συμπαραστάτη σε ισχύ και
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ΠΟΚ) τρέχοντος έτους, όπου συμπεριλαμβάνεται το ΑμεΑ.

Δείτε τα αποτελέσματα ΕΔΩ

Δείτε την ειδική εφαρμογή εδώ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σοκ από τον θάνατο 18χρονης κοπέλας

Πιστοποίηση Ιταλικών εύκολα και πολύ άμεσα για ΑΣΕΠ - Τέλος χρόνου 24/2

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ανηλικη
Κύκλωμα «εξαφάνισε» δυο μαθήτριες – «Η μία ξέφυγε και αποκάλυψε την δράση τους…»
Δύο κορίτσια που ξεκίνησαν για να πάνε στο σχολείο τους στην Καισαριανή έπεσαν στα δίχτυα ενός σκοτεινού κυκλώματος που τα παγίδευσε και τα...
Κύκλωμα «εξαφάνισε» δυο μαθήτριες – «Η μία ξέφυγε και αποκάλυψε την δράση τους…»