Ειδική Αγωγή: «Υποβαθμίζουν τους ελληνικούς τίτλους σπουδών και την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων»
«Η αμφιβόλου ποιότητας, χωρίς ίχνος αξιολόγησης, και το τριετές Πρόγραμμα Σπουδών των κολλεγίων, δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να προσφέρει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με αποφοίτους τμημάτων τετραετούς φοίτησης»

Για την ισότιμη αναγνώριση των πτυχίων ελληνικών κολλεγίων που προέρχονται από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια εξέδωσε ανακοίνωση ο Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΣΑΤΕΑ).

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής (ΠΤΕΑ) δίνει πτυχίο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής με οδηγό σπουδών περίπου 60 μαθημάτων και οι απόφοιτοι που έρχονται να εξεταστούν, έχουν πτυχίο με αριθμό μαθημάτων περίπου 11, όπως τονίζει ο ΣΑΤΕΑ.

«Πέραν αυτού, τα μαθήματα στα οποία οφείλουν να εξεταστούν οι απόφοιτοι των κολεγίων είναι μόνο 3 και αφορούν τα Μαθηματικά, τη Φυσική και τον Γραπτό Λόγο» προσθέτει και στη συνέχεια διερωτάται πώς υφίσταται ισοτιμία όταν παρατηρείται τέτοια μεγάλη απόκλιση στον αριθμό των υποχρεωτικών μαθημάτων.

«Γίνεται κατανοητό ότι το ΥΠΑΙΘ δεν έχει λάβει υπόψη τα απαραίτητα στοιχεία που οφείλουν να υπάρχουν σε κάποιον που αξιολογείται για ισοτιμία πτυχίου στην Ελλάδα ενώ δεν έχει έρθει σε επαφή με τα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα για να ορίσουν αυτά τον τρόπο αλλά και το είδος της εξέτασης» υπογραμμίζει σε άλλο σημείο.

Μάλιστα, τονίζει ότι «οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν Διδακτορικό δίπλωμα, ενώ το πρόγραμμα των μαθημάτων είναι ιδιαίτερα «φτωχό» και δεν καλύπτουν το εύρος των μαθημάτων έναντι των Πανεπιστημιακών Τμημάτων ούτε όσον αφορά την Παιδαγωγική επιστήμη, την Ψυχολογία, αλλά ούτε και όσον αφορά τη γνώση γύρω από τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες».

«Η αμφιβόλου ποιότητας, χωρίς ίχνος αξιολόγησης, και το τριετές Πρόγραμμα Σπουδών των κολλεγίων, δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να προσφέρει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με αποφοίτους τμημάτων τετραετούς φοίτησης των οποίων τα Προγράμματα Σπουδών αξιολογούνται και εξελίσσονται διαρκώς» καταλήγει.

Τέλος, ζητά την απόσυρση και αντικατάσταση του νόμου έτσι ώστε να διασφαλιστούν πλήρως τα μαθησιακά δικαιώματα των μαθητών μας, τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης ΕΑΕ στη χώρα.

Η ανακοίνωση

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Συλλόγου Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής:

«Ισότιμη αναγνώριση πτυχίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν από κολέγια στην Ελλάδα»

Ύστερα από επικοινωνία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής (ΠΤΕΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενημερωθήκαμε για τη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σχετικά με την ισότιμη αναγνώριση των πτυχίων ελληνικών κολεγίων που προέρχονται από ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Για να πραγματοποιηθεί αυτό και να ακολουθήσει η Ελλάδα την Ευρωπαϊκή οδηγία για ισότιμη αναγνώριση των τίτλων σπουδών και ισότιμη πρόσβαση και επαγγελματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, ίδρυσε με το αρ. 168 του Ν.4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 Α’, 30-10-2019) το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ).

Στο ΑΤΕΕΝ οι απόφοιτοι των κολεγίων καταθέτουν αίτηση για αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους με το αντίστοιχο παράβολο και από εκεί οδηγούνται στα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα τα οποία είναι υποχρεωμένα να τους εντάξουν σε διαθέσιμη εξεταστική περίοδο για να αξιολογηθούν.

Την παραπάνω διαδικασία την εποπτεύει ο Πρόεδρος του Τμήματος. Όσον αφορά τους αποφοίτους των κολλεγίων με κατεύθυνση την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), αυτοί κατευθύνονται από το ΑΤΕΕΝ να απευθυνθούν στο ΠΤΕΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι το ΠΤΕΑ δίνει πτυχίο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής με οδηγό σπουδών περίπου 60 μαθημάτων και οι απόφοιτοι που έρχονται να εξεταστούν, έχουν πτυχίο με αριθμό μαθημάτων περίπου 11! Πέραν αυτού, τα μαθήματα στα οποία οφείλουν να εξεταστούν οι απόφοιτοι των κολεγίων είναι μόνο 3 και αφορούν τα Μαθηματικά, τη Φυσική και τον Γραπτό Λόγο. Εδώ δημιουργούνται τα εξής ερωτήματα:

• Πώς αυτά τα τρία μαθήματα κρίνουν ότι κάποιος είναι κάτοχος πτυχίου ΕΑΕ στην Ελλάδα; • Αφού η εξέταση γίνεται σε αυτά τα τρία μαθήματα, γιατί δεν γίνεται σε οποιοδήποτε Πανεπιστημιακό Τμήμα που έχει στον οδηγό σπουδών του αυτά τα τρία μαθήματα;

• Πώς ένα Πανεπιστημιακό Τμήμα κρίνει με μία εξέταση τριών μαθημάτων ότι κάποιος είναι κάτοχος πτυχίου από άλλο τμήμα και ιδιαιτέρως του εξωτερικού;

• Πώς υφίσταται ισοτιμία όταν παρατηρείται τέτοια μεγάλη απόκλιση στον αριθμό των υποχρεωτικών μαθημάτων;

Γίνεται κατανοητό ότι το ΥΠΑΙΘ δεν έχει λάβει υπόψη τα απαραίτητα στοιχεία που οφείλουν να υπάρχουν σε κάποιον που αξιολογείται για ισοτιμία πτυχίου στην Ελλάδα ενώ δεν έχει έρθει σε επαφή με τα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα για να ορίσουν αυτά τον τρόπο αλλά και το είδος της εξέτασης. Με μία πρόχειρη αναζήτηση στα προγράμματα σπουδών των κολλεγίων γίνεται αντιληπτό ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν Διδακτορικό δίπλωμα, ενώ το πρόγραμμα των μαθημάτων είναι ιδιαίτερα «φτωχό» και δεν καλύπτουν το εύρος των μαθημάτων έναντι των Πανεπιστημιακών Τμημάτων ούτε όσον αφορά την Παιδαγωγική επιστήμη, την Ψυχολογία, αλλά ούτε και όσον αφορά τη γνώση γύρω από τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες.

Η αμφιβόλου ποιότητας, χωρίς ίχνος αξιολόγησης, και το τριετές Πρόγραμμα Σπουδών των κολλεγίων, δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να προσφέρει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με αποφοίτους τμημάτων τετραετούς φοίτησης των οποίων τα Προγράμματα Σπουδών αξιολογούνται και εξελίσσονται διαρκώς.

Ως ΣΑΤΕΑ στηρίζουμε την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αριθμό 270/27-05-2022, σύμφωνα με την οποία αυτές οι ρυθμίσεις που έχει ορίσει το ΑΤΕΕΝ υποβαθμίζουν τους ελληνικούς τίτλους σπουδών και την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων και επίσης τα ελληνικά Πανεπιστήμια είναι αναρμόδια να πιστοποιήσουν τα επαγγελματικά δικαιώματα που προκύπτουν από πτυχία που δεν απονεμήθηκαν από τα ίδια.

Στεκόμαστε στο πλευρό των καθηγητών μας οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να διασφαλίσουν την ποιοτική ΕΑΕ στη χώρα μας. Αιτούμαστε την απόσυρση και αντικατάσταση του νόμου έτσι ώστε να διασφαλιστούν πλήρως τα μαθησιακά δικαιώματα των μαθητών μας, τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων μας και την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης ΕΑΕ στη χώρα μας.

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. του ΣΑΤΕΑ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα