Εκπαιδευτικοί σε Κεραμέως: «Υποβαθμίζετε και απαξιώνετε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα»
Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. - Αποκλείστηκαν εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε όλες τις δομές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, από τους δικαιούχους του προγράμματος “Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ”

Την έντονη δυσαρέσκειά της εκφράζει μέσα από επιστολή της στην υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ) για την υποβάθμιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Όπως αναφέρουν στην επιστολή τους οι εκπαιδευτικοί, «δεν υπήρξε ανταπόκριση για την αποκατάσταση αδικιών, τη βελτίωση και επίλυση βασικών, ρεαλιστικών και δίκαιων αιτημάτων μας» παρά τις προσπάθειές τους για τακτικές επαφές.

Οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για «υποβάθμιση του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα», καθώς δεν μοριοδοτείται η παρεχόμενη υπηρεσία των εκπαιδευτικών στα Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. ως διδακτική, δεν λογίζεται ως διδακτική στο Ν. 4823/21 και μάλιστα αναδρομικά η υπηρεσία των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Σχολικών Δραστηριοτήτων αν και στην Υ.Α  92998/Γ7/2012 με την οποία επιλέχτηκαν και τοποθετήθηκαν, αναφερόταν ως διδακτική, απουσιάζουν τα κίνητρα για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. και δεν συμπληρώθηκε ο προβλεπόμενος μικρός αριθμός θέσεων, αποκλείστηκαν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε όλες τις δομές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, από τους δικαιούχους του προγράμματος “Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ” και δεν ανανεώθηκε ο ήδη «γερασμένος» τεχνολογικός εξοπλισμός των Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε.

Η επιστολή των εκπαιδευτικών

Αναλυτικά, η επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ):

«Υποβάθμιση και απαξίωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Κυρία Υπουργέ

Κυρία Υφυπουργέ

Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Η παρούσα επιστολή της Ένωσης μας εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και λύπη μας, για την πλήρη απαξίωση και υποβάθμιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφορία στην Ελλάδα του 21ου αιώνα της κλιματικής κρίσης, σε όλα τα επίπεδα, εκ μέρους της ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Παρά τις εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα προσπάθειές μας με τακτικές επαφές, υπομνήματα, προτάσεις, αιτιολογικές εκθέσεις, παρεμβάσεις, επιθυμώντας και επιδιώκοντας πραγματικά ρεαλιστικές και εφικτές λύσεις μέσα από διαύλους επικοινωνίας και καλλιέργειας κλίματος ανοιχτού και γόνιμου διαλόγου, δεν υπήρξε ανταπόκριση για την αποκατάσταση αδικιών, τη βελτίωση και επίλυση βασικών, ρεαλιστικών και δίκαιων αιτημάτων μας.

Η έλλειψη πολιτικής βούλησης είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην εποχή της πράσινης μετάβασης, της κλιματικής και ενεργειακής κρίσης. Παρά την παραδοχή και την προφορική αναγνώριση της προσφοράς του 32 χρονου θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στην πράξη δεν αναγνωρίζεται το έργο των εκπαιδευτικών που την υπηρετούν στο σχολείο, στα Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Αναλυτικά, οι πιο σημαντικοί λόγοι υποβάθμισης του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, συνοψίζονται και τεκμηριώνονται στα εξής:

1. Δεν μοριοδοτείται η παρεχόμενη υπηρεσία εκπαιδευτικών στα Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. ως διδακτική, για πρώτη φορά από το 1993 έτος ιδρύσεως των Κ.Π.Ε., παρά τη ρητά καταγεγραμμένη στα πρακτικά της Ολομέλειας της Βουλής (28/7/2021), κατά την ψήφιση του Ν. 4823/2021, δήλωση της κυρίας Υπουργού, στην οποία απαντώντας σε ερώτημα βουλευτού ανέφερε ότι “έχει προβλεφτεί η μοριοδότηση υπηρεσίας” σε Κ.Π.Ε. “ως διδακτικής”.

2. Δεν λογίζεται ως διδακτική στο Ν. 4823/21 και μάλιστα αναδρομικά, η υπηρεσία των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Σχολικών Δραστηριοτήτων, αν και στην Υ.Α 92998/Γ7/2012 (ΦΕΚ 2314/τ. Β΄/10-8-2012) με την οποία επιλέχτηκαν και τοποθετήθηκαν, αναφερόταν ως διδακτική.

3. Απουσιάζουν τα κίνητρα για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και άλλων Σχολικών Δραστηριοτήτων στα σχολεία. Δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης του εργασιακού τους ωραρίου ή υπερωριών όπως στο παρελθόν, ούτε υπάρχει ηθική αναγνώριση του εθελοντικού τους έργου στην αξιολόγησή τους.

4. Εμφανίζεται σημαντική μείωση του αριθμού των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. σε σχέση με τους προηγούμενους νόμους και αποτυχία συμπλήρωσης, ακόμα και αυτού του προβλεπόμενου μικρού αριθμού θέσεων, κυρίως λόγω απουσίας κινήτρων.

5. Αποκλείστηκαν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε όλες τις δομές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, από τους δικαιούχους του προγράμματος “Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ”, παρά το γεγονός ότι προσφέρουν μεγάλο έργο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση μαθητών/τριών, στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γενικά στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και εργαλείων Τ.Π.Ε. στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

6. Δεν ανανεώθηκε ο ήδη «γερασμένος» τεχνολογικός εξοπλισμός των Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. ενώ υπάρχουν σημαντικά προβλήματα χρηματοδότησης για την εύρυθμη λειτουργία τους (θέρμανση, έξοδα φιλοξενίας μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών κλπ)

Κυρία Υπουργέ

Κυρία Υφυπουργέ

Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Θα συνεχίσουμε με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα να διεκδικούμε την ικανοποίηση των εύλογων αιτημάτων μας με ό,τι μέσο διαθέτουμε σε πολιτικό, κοινωνικό και νομικό επίπεδο, για να επανακτήσει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση τη θέση που της αξίζει στην εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Προσοχή! Σβήστε αμέσως αυτές τις εφαρμογές από το κινητό σας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 4/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα