Μαθητική πορεία για το περιβάλλον
Δυναμικό παρών δίνει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αν και το Υπουργείο δεν έχει ακόμα δώσει λύση σε τρέχοντα προβλήματα όπως:

Η υποστελέχωση των 53 Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και ο ορισμός Υπευθύνων και Αναπληρωτών Υπευθύνων σε αυτά.

  1. Η έλλειψη χρηματοδότησης των 53 λειτουργούντων Κ.Π.Ε.
  2. Η απουσία Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης /Σχολικών Δραστηριοτήτων σε πολλές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Τα χιλιάδες εκπαιδευτικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούνται στα σχολεία εθελοντικά, οι υπηρεσίες των Υπευθύνων Π.Ε. / Σχολικών Δραστηριοτήτων και το πρωτοποριακό έργο των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) καταδεικνύουν ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση συνεχίζει να υπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες όπως αυτές προκύπτουν από την περιβαλλοντική κρίση και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, προς όφελος της κοινωνίας και της ποιοτικής αναβάθμισης του δημόσιου σχολείου.

Για την ιστορία του Θεσμού αναφέρουμε ότι έως και το σχολικό έτος 2013-14, υπήρχε δυνατότητα συμπλήρωσης ωραρίου των εκπαιδευτικών και λήψης αποδοχών για έως 2 ώρες υπερωρίες από συμμετοχή σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το σχολικό έτος 2014-15, υπήρχε ακόμα η δυνατότητα  για συμπλήρωση ωραρίου, αλλά η κάλυψη δαπανών υπερωριών δικαιολογούνταν σε ορισμένους κλάδους μόνον, λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού δυναμικού ενώ κατά το σχολικό έτος 2015-16, δεν προβλέπονταν καθόλου δαπάνες υπερωριών, αλλά μόνον συμπλήρωση ωραρίου (έως 2 ώρες) μόνον για συγκεκριμένους κλάδους και κατόπιν απόφασης του οικείου ΠΥΣΔΕ.

Από το σχολικό έτος 2016-17, τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υλοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε απόλυτα εθελοντική βάση.

Οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων, οι οποίοι υποστηρίζουν τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούνται στα σχολεία -χωρίς κανένα επίδομα θέσης, εργαζόμενοι και απογεύματα και Σαββατοκύριακα - δηλώνουν αύξηση των προγραμμάτων κατά 20% το σχολικό έτος 2019-2020.

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υποστελεχωμένα και χωρίς χρηματοδότηση συνεχίζουν να:

α) δέχονται περιβαλλοντικές ομάδες και να υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα,

β) πραγματοποιούν επιμορφωτικές ημερίδες και σεμινάρια

γ) συντονίζουν θεματικά δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

με τη ζήτηση από τα σχολεία να αυξάνεται κάθε χρόνο.

Οι Συντονιστές Αειφορίας προσπαθούν στη νέα τους θέση να υποστηρίξουν το θεσμό.

Εν μέσω υποστήριξης του θεσμού από εκπαιδευτικούς και μαθητές, η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ) έχει προγραμματίσει και θα υλοποιήσει το 8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με στόχο την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής» στις 13, 14 & 15 Μαρτίου 2020 στην Πάτρα. Το συνέδριο έχει τεθεί υπό την Aιγίδα των Σχολών Θετικών Επιστημών και Ανθρωπιστικών - Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες ώστε το Συνέδριο να τεθεί και υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι πολύ μεγάλη. Έχουν κατατεθεί έως σήμερα περισσότερες από 150 εργασίες εκπαιδευτικών και το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ανακοινωθεί σύντομα στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://dspeekpe.wixsite.com/8osynedriopeekpe.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία Καθηγητών των Πανεπιστημίων: Πανεπιστήμιο Πατρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επιπλέον θα συμμετέχει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης.

Τα στρογγυλά τραπέζια, οι διαβουλεύσεις, οι ανακοινώσεις, τα εργαστήρια και οι συζητήσεις που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα καταδείξουν τη σπουδαιότητα του θεσμού, θα αναδείξουν τη δυναμική του και θα καταγράψουν τα προβλήματα που παραμένουν προς άμεση επίλυση.

Παράλληλα η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.) επιθυμώντας να συμβάλλει θετικά δημιούργησε ένα ανοιχτό forum δημοκρατικού διαλόγου για το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο κάλεσε τους εκπαιδευτικούς να καταθέσουν τις απόψεις, τις προτάσεις και τον προβληματισμό τους.

Έχουν συγκροτηθεί δυο ομάδες εργασίας, η μία για την λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η δεύτερη για την υλοποίηση των προγραμμάτων στα σχολεία και το ρόλο των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι οποίες συλλογικά και δημιουργικά, με την διατιθέμενη επιστημονική γνώση και την προϋπάρχουσα εμπειρία, καταγράφουν τις απόψεις που κατατέθηκαν και διαμορφώνουν πρόταση ενός θεσμικού πλαισίου που θα υπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες για την καλύτερη λειτουργία του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από όλες τις θέσεις και βαθμίδες έχουν στηρίξει το θεσμό της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με μεράκι, αγάπη, προσωπικές θυσίες, εθελοντική εργασία και υπερβάλλοντα ζήλο!!

Η εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα αποτέλεσε αναμφισβήτητα καινοτομία! Εισήγαγε καινούργιες προσεγγίσεις και πρακτικές στην εκπαιδευτική πράξη, στο ρόλο του εκπαιδευτικού και στην οργάνωση του σχολείου. Αν όμως θέλουμε η Περιβαλλοντική Εκπαίδευσης να αναπτυχθεί, να αγκαλιάσει όλους τους μαθητές και να συμβάλει στην ανανέωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας απαιτούνται κεντρικές αποφάσεις στήριξης του θεσμού.

Δηλώνουμε το παρών και διαβεβαιώνουμε τους Εκπαιδευτικούς των Σχολείων, τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Σχολικών Δραστηριοτήτων, τις Παιδαγωγικές Ομάδες των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τους Συντονιστές Αειφορίας, ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να κατακτήσει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, τη θέση που ήδη κατέχει στην καρδιά των εκπαιδευτικών και των μαθητών μας!!!

Σας περιμένουμε όλους στις 13-15 Μαρτίου στο 8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. στην Πάτρα.

 

Το Δ.Σ της ΠΕΕΚΠΕ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σοκ από τον θάνατο 18χρονης κοπέλας

Πιστοποίηση Ιταλικών εύκολα και πολύ άμεσα για ΑΣΕΠ - Τέλος χρόνου 24/2

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ένταση ΑΠΘ
Συλλογικό «χαστούκι» στην καταστολή των φοιτητικών κινητοποιήσεων από πανεπιστημιακούς 7 συλλόγων ΔΕΠ
«Είμαστε στο πλευρό των φοιτητών μας, των συλλόγων τους και των εργαζόμενων στα Πανεπιστήμια που διώκονται»
Συλλογικό «χαστούκι» στην καταστολή των φοιτητικών κινητοποιήσεων από πανεπιστημιακούς 7 συλλόγων ΔΕΠ