yppeth
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ / INTIME NEWS
Αναλυτικός οδηγός για τις αιτήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Αναλυτικό οδηγό για την υποβολή αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δημιούργησε η Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών ΠΕ.

Αναλυτικά ο οδηγός:

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 38342/E2/04-04-2022 του Υ.ΠΑΙ.Θ. στις 15-04-2021 και ώρα 15:00 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. (https://opsyd.sch.gr/). 

Πριν από την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων ή επικαλούμενων λόγων απόσπασης. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδίδουν ηλεκτρονικά πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και εντοπιότητας μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/. 

Η αίτηση με την οριστική υποβολή της θεωρείται ότι έχει υπογραφεί από τον/την αιτούντα/αιτούσα. Ο/η εκπαιδευτικός δύναται να προεικονίσει/αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής σε μορφή pdf με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής της. 

Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης από τον εκπαιδευτικό δεν επιτρέπεται:

α. προσθήκη κριτηρίων ή λόγων απόσπασης 
β. τροποποίηση (προσθήκες ή διαγραφές) των προτιμήσεων ΠΥΣΠΕ απόσπασης 
γ. συμπλήρωση/τροποποίηση των πεδίων της αίτησης απόσπασης που αφορούν σε προσόντα 

Ανάκληση της αίτησης απόσπασης μπορεί να γίνει, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, μέχρι τις 1006-2022. 

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί μπορούν, επίσης, να υποβάλουν:

α. ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών. 
β. επανεξέταση της αίτησης απόσπασης τους, εφόσον δεν αποσπάστηκαν. 
γ. αίτηση ανάκλησης της απόσπασης μέχρι τις 11-07-2022. Η εξέταση των περιπτώσεων β και γ είναι δυνητική. 

Ο χρόνος απόσπασης δεν θεωρείται σε καμιά περίπτωση υπηρέτηση της οργανικής και επομένως με τον χρόνο αυτόν δεν θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης. 

Για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μέχρι και πέντε (5) προτιμήσεις ΠΥΣΠΕ. Η αίτηση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ δεν εξετάζεται σε περίπτωση που ικανοποιηθεί αίτηση του εκπαιδευτικού σε υπηρεσία/φορέα, ΚΕΔΑΣΥ, ΕΑΕ. 

Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Πειραματικά Σχολεία εάν αποσπαστούν και αναλάβουν υπηρεσία στη θέση απόσπασης κατά τη διάρκεια της θητείας τους, αυτή λήγει αυτοδίκαια, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 19 του ν.4692/2020, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 94 του ν.4812/2021. Επιπλέον, δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για τοποθέτηση σε Πειραματικό Σχολείο και υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση Διευθυντή ΠΕΙ.Σ. για τα επόμενα δύο σχολικά έτη. 

Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86 και ΠΕ91 πραγματοποιούνται στην οικεία βαθμίδα, στην οποία ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός. Δίνεται όμως η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς αυτών των κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, να περιλάβουν στην αίτησή τους και την επιλογή «Επιθυμώ απόσπαση και σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση».

Στην περίπτωση αυτή, επειδή τα ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ συμπίπτουν, η αναγραφή συγκεκριμένου ΠΥΣΔΕ προτίμησης θα λαμβάνεται και ως αίτηση στο αντίστοιχο ΠΥΣΠΕ. Η παραπάνω δυνατότητα αφορά σε εκπαιδευτικούς, που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ διαφορετικού από το αντίστοιχο ΠΥΣΔΕ της οργανικής τους θέσης, και όχι σε εκείνους που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας του αντίστοιχου ΠΥΣΠΕ του ΠΥΣΔΕ οργανικής τους. 

Κριτήρια μοριοδότησης 

•    Συνολική υπηρεσία 
•    Συνυπηρέτηση 
•    Εντοπιότητα 
•    Οικογενειακοί λόγοι 
•    Σοβαροί λόγοι υγείας 
•    Σπουδές (μεταπτυχιακές ή για απόκτηση άλλου τίτλου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) 

Κώλυμα υποβολής αίτησης απόσπασης  

Κώλυμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν εκπαιδευτικοί που: 
α. είναι στελέχη της εκπαίδευσης 
β. έχουν αποσπαστεί με θητεία 
γ. έχουν αποσπαστεί και η απόσπαση αυτή δεν λήγει έως τις 31-08-2022  Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ισχύουν τα παρακάτω:  

•    Οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που δεν έχουν υπηρετήσει πέντε (5) έτη σε μονάδες Ε.Α.Ε., εκ των οποίων τα δύο στην περιοχή διορισμού τους, μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ αποκλειστικά για την Ειδική Αγωγή. Όσοι δεν έχουν υπηρετήσει την υποχρεωτική διετία στην περιοχή διορισμού τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ μόνο εφόσον ενταχθούν στις κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις απόσπασης του άρθρου 42 του ν. 4722/2020 (ειδικές κατηγορίες απόσπασης).  

•    Οι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης που δεν έχουν υπηρετήσει για δύο (2) έτη στην περιοχή διορισμού τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ μόνο εφόσον ενταχθούν στις κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις απόσπασης του άρθρου 42 του ν. 4722/2020 (ειδικές κατηγορίες απόσπασης).  

•    Ο χρόνος που διανύεται στη θέση απόσπασης δεν υπολογίζεται για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, εφόσον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4722/2020 η εξαίρεση από την παραμονή στην περιοχή διορισμού για δύο (2) σχολικά έτη αφορά στο δικαίωμα απόσπασης και όχι μετάθεσης. 

Αιτήσεις εκπαιδευτικών που έχουν κώλυμα απόσπασης δεν γίνονται δεκτές. 

Αποσπάσεις κατά προτεραιότητα

Οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω κατηγοριών αποσπώνται από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους:

•    Όσοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, εκτός από τις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ λαμβάνονται υπόψη και Γνωματεύσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, καθώς και Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ). 

•    Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996, ή έχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως (παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν.4722/2020). Για τις περιπτώσεις που απαιτείται ποσοστό αναπηρίας οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). 

•    Όσοι είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, της ΕΥΠ καθώς και του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και οι σύζυγοι των ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας. 

•    Όσοι είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων. 

•    Όσοι είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών και σύζυγοι του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ 

•    Όσοι είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ 

•    Όσοι είναι σύζυγοι ιατρικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ., τακτικού νοσηλευτικού, λοιπού επιστημονικού και παραϊατρικού προσωπικού και αντίστοιχου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.), που υπηρετούν σε περιοχές που εντάσσονται στη Γ' Ζώνη, και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται άγονες και προβληματικές. 

Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί ως πρώτη προτίμηση το ΠΥΣΠΕ που υφίσταται η συνυπηρέτηση δεν ισχύει η κατά προτεραιότητα απόσπαση. 

Αποσπάσεις ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης  

Εξετάζονται αιτήσεις απόσπασης:

•    Από τη Γενική εκπαίδευση σε δομές της ΕΑΕ του ίδιου ΠΥΣΠΕ και το αντίστροφο  
•    Από τη Γενική εκπαίδευση σε δομές της ΕΑΕ άλλου ΠΥΣΠΕ και το αντίστροφο 
•    Από δομές της ΕΑΕ ενός ΠΥΣΠΕ σε δομές της ΕΑΕ άλλου ΠΥΣΠΕ 
•    Από ΚΕΔΑΣΥ σε ΚΕΔΑΣΥ της ίδιας ή άλλης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

Η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται με: 

•    Διδακτορικό Δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε ΑΕΙ της ημεδαπής, ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή 
•    Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε ΑΕΙ της ημεδαπής, ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή 
•    Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή 
•    Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ΕΑΕ 
•    Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, πέραν των ανωτέρω, η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται και με πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα στην «ΕΑΕ» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία».  

Οι εκπαιδευτικοί που πληρούν μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις ένταξης στην ειδική αγωγή μπορεί να αποσπώνται σε θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον συμπληρώσουν τριετή διδακτική προϋπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Τ.Ε., προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, προγράμματα παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι. 

Κατά την υποβολή της αίτησης απόσπασης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν μέχρι και πέντε (5) προτιμήσεις για κάθε ένα τύπο απόσπασης σε ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ, Σχολεία Κωφών – Τυφλών.  

Για ΕΕΕΕΚ, από τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο όσοι ανήκουν στον κλάδο ΠΕ71 και ΠΕ70 με προσόντα στην Ειδική Αγωγή, οι οποίοι μπορούν να επιλέξουν μέχρι και 5 ΕΕΕΕΚ. 

Οι αιτήσεις απόσπασης για ΚΕΔΑΣΥ, ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ, Σχολεία Κωφών - Τυφλών και ΕΕΕΕΚ δεν εξετάζονται στην περίπτωση που ικανοποιηθεί τυχόν αίτηση για απόσπαση σε υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.. 

Στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δικαίωμα απόσπασης έχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60/61-Νηπιαγωγών ΕΑΕ και ΠΕ70/ΠΕ71-Δασκάλων ΕΑΕ με τουλάχιστον οκταετή (8) διδακτική υπηρεσία από την οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη στην Ε.Α.Ε. (άρθρο 15 του ν. 4823/2021). 

Οι αποσπάσεις σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. προηγούνται εκείνων σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ. 

Οι αποσπάσεις σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αφορούν σε σχολικό και όχι σε διδακτικό έτος. 

Αποσπάσεις σε φορείς και υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Μέχρι τις 15/04/2022 και ώρα 15.00, σύμφωνα με την εγκύκλιο 38346/E2/04-04-2022, υποβάλλονται και οι αιτήσεις απόσπασης σε υ π η ρ ε σ ί ε ς και φ ο ρ ε ί ς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας για το σχολικό έτος 2022-2023. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. (https://opsyd.sch.gr/). Αιτήσεις που θα αποσταλούν απευθείας στην υπηρεσία/φορέα απόσπασης, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Η αίτηση απόσπασης υποβάλλεται για έναν μόνο φορέα ή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας. 

Οι αιτήσεις απόσπασης σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αφορούν μόνο στην οικεία βαθμίδα, στην οποία ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός.  

Σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων αποσπώνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί για ένα σχολικό έτος, σε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τοποθετούνται σε κέντρο ή/και δομή φιλοξενίας της ίδιας ΠΔΕ. Ο χρόνος απόσπασης των ΣΕΠ προσμετράται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας. Αίτηση απόσπασης για θέση ΣΕΠ μπορεί να υποβληθεί ανεξάρτητα από άλλη αίτηση απόσπασης για φορέα/υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ. 

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης από τον εκπαιδευτικό δεν επιτρέπεται:  

•    η προσθήκη κριτηρίων ή δικαιολογητικών  
•    η αλλαγή/τροποποίηση των φορέων απόσπασης 

Η αίτηση με την οριστική υποβολή της θεωρείται ότι έχει υπογραφεί από τον/την αιτούντα/αιτούσα. Ο/η εκπαιδευτικός δύναται να προεικονίσει/αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής σε μορφή pdf με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής της. 

Ανάκληση της αίτησης απόσπασης σε Φορείς & Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. είναι εφικτή μόνο μέσω του συστήματος ΟΠΣΥΔ μέχρι τις 10 Μαΐου 2022. 
Κατά τη διαδικασία αποσπάσεων προηγούνται οι αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Σε περίπτωση ικανοποίησής τους δεν εξετάζονται λοιπές αιτήσεις απόσπασης (από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΑΣΥ). 

Αίτηση ανάκλησης της απόσπασης σε Φορείς και Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας μπορεί να γίνει μέχρι τις 15-06-2022. 

Εκπρόθεσμες αιτήσεις απόσπασης δεν γίνονται δεκτές.  

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος:

•    Ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της.  
•    Επανεξέταση της αίτησής τους. 
•    Δεν επιτρέπεται αλλαγή/τροποποίηση των υπηρεσιών/φορέων απόσπασης. 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα