τηλεκπαίδευση
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ σε 126 Ι.Ε.Κ. της χώρας.

Δημοσιεύθηκε σήμερα η προκήρυξη της σύμβασης του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 1250 φορητών Η/Υ, οι οποίοι θα διατεθούν σε 126 ΙΕΚ της χώρας για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης.

Οπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ σε 126 Ι.Ε.Κ. της χώρας. Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί προμήθεια φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών τηλεκπαίδευσης με στόχο την υποστήριξη των Ι.Ε.Κ., αφενός μεν, για την εξ΄ αποστάσεως εκπαιδευτική δραστηριότητα των διδασκόντων σε αυτά αλλά και των διδασκομένων, αφετέρου δε, για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες με την εφαρμογή ΤΠΕ. Η εν λόγω Πράξη αφορά στην κάλυψη των αναγκών χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας καθώς οι ελλείψεις ΤΠΕ στα ΙΕΚ αναδείχθηκαν ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας του ΚΟΒΙΝΤ-19 που επηρέασε τους διδάσκοντες αλλά και τους σπουδαστές των ΙΕΚ, αφού δεν διαθέτουν κατάλληλες υποδομές ΤΠΕ προκειμένου να παρέχεται με σύγχρονο τρόπο η εξ αποστάσεως μάθηση.

Οι συγκεκριμένες ανάγκες προέκυψαν ύστερα από καταγραφή αναγκών που πραγματοποιήθηκε από την Δ/νση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Ειδικότερα, με την υλοποίηση του παρόντος έργου θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών τηλεκπαίδευσης σε ποσότητα, όπως αυτή αναγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί και με ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που αποτυπώνονται στους πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος 3, στα σημεία προορισμού του Παραρτήματος 4 της Διακήρυξης. Εάν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης υπάρξει μεταβολή της κατάστασης λειτουργίας (συγχώνευση, αναστολή λειτουργίας, κατάργηση κλπ.) κάποιων εκ των σημείων προορισμού, τότε η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει άλλα σημεία προορισμού προς αντικατάσταση. Ο ζητούμενος εξοπλισμός θα παραληφθεί από τα μέλη της επιτροπής παραλαβής που θα οριστούν ανά ΙΕΚ. Οι ποσότητες του προς προμήθεια εξοπλισμού είναι :

Α/Α Είδος προμήθειας  Φορητός Η/Υ Τηλεκπαίδευσης 1.250

Καταληκτική ημερομηνία – Τόπος υποβολής προσφορών: Στις 28/04/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30πμ

Δείτε την προκήρυξη του διαγωνισμού

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 8-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

τάξη
Ολοταχώς για νέο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ με καθιέρωση του «Εθνικού Απολυτηρίου»
Η «νέα γραμμή επιλέγει» να «ξεσκαρτάρει» το Γενικό Λύκειο, κοινώς να το «ελαφρώσει», σαν μια επιχείρηση που θέλει να απαλλαγεί από το προσωπικό της.
Ολοταχώς για νέο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ με καθιέρωση του «Εθνικού Απολυτηρίου»