Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
μαθητεία
Όλες οι πληροφορίες -ΦΕΚ- για την επιλογή ή Συντονιστών Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για τη Μαθητεία- Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων βάσει των μορίων τους, ανακοινώνονται ισχύουν μέχρι την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους από την κύρωσή τους.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ απόφαση της υπουργού Παιδείας κ.Νίκης Κεραμέως με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια και η  διαδικασία για την επιλογή Συντονιστών Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) για τη Μαθητεία

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα της Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν., που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Μ. και Ν. και κοινοποιείται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται:

(Α) οι διοικητικοί υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά σε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί της Επαγγελματικής εκπαίδευσης, που ανήκουν οργανικά σε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τους όρους της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία για την πλήρωση με επιλογή, των θέσεων Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία για την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση. (Β) οι διοικητικοί υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά σε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, και οι εκπαιδευτικοί της Επαγγελματικής εκπαίδευσης, που ανήκουν οργανικά σε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τους όρους της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία για την πλήρωση με επιλογή, των θέσεων Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία, για την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν.

2. Η αίτηση του ενδιαφερομένου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση, όπου μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση του Συντονιστή Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία ή/και Υπεύθυνου Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής της αίτησης και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν αυτή, προς διακρίβωση και μοριοδότηση των οριζομένων στο άρθρο 2 της παρούσας κριτηρίων.

3. Δεν επιλέγεται ως Συντονιστής Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία ή Υπεύθυνος Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία, εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος α) στον οποίον, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας, έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα ν. 3528/2007 (Α’ 26) ή για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, β) του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας και σε βάρος του ασκούνται όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές, πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες. 4. Αποκλείονται της υποβολής αίτησης υποψηφιότητας: α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε θέσεις με θητεία, η οποία λήγει μετά τον χρόνο έναρξης της θητείας των Συντονιστών Π.Δ.Ε./Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. β) Εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 3328/2005 (Α’ 80). 5. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης.

Προσόντα, κριτήρια και μοριοδότηση για την επιλογή Συντονιστών και Υπεύθυνων Δ.Δ.Ε. 

1. Υποψήφιοι για επιλογή σε θέση Συντονιστή Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία ή Υπεύθυνου Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία, είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν συνολικά τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ως διοικητικοί υπάλληλοι ή εκπαιδευτικοί.

2. Η κατάταξη των υποψηφίων σε αξιολογικούς πίνακες γίνεται βάσει των κριτηρίων της εμπειρίας τους σε θέματα εφαρμογής/εποπτείας του προγράμματος Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας, της διοικητικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας τους, της επιστημονικής συγκρότησης τους, της επιμόρφωσης τους σε θέματα Μαθητείας και της πιστοποιημένης γνώσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Οι υποψήφιοι υποβάλλονται επιπλέον σε συνέντευξη, στην οποία εκτιμάται η προσωπικότητα και η ικανότητά τους για την ανάληψη της θέσης. Τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης εξειδικεύονται και αποτιμώνται, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

1.png
2.png

Δείτε όλο το ΦΕΚ εδώ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τα αφόρητα SMS πίεσης του μετρ του Αχίλλειον στη Γεωργία Μπίτα

Νέες Προσλήψεις στο Ίδρυμα Ωνάση και στην στέγη Γραμμάτων και τεχνών

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η 1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εκπαιδευτικών στον ΑΥΤΙΣΜΟ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Δήμοι: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ για 90 μόρια

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

Diane Ravitch
ΔΟΕ: Εκδήλωση για την αξιολόγηση με την καθηγήτρια Diane Ravitch
Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: Η αντίσταση στην αξιολόγηση - εμπορευματοποίηση των σχολείων και ο αγώνας για την υπεράσπιση της δημόσιας εκπαίδευσης
ΔΟΕ: Εκδήλωση για την αξιολόγηση με την καθηγήτρια Diane Ravitch
υππεθε
ΚΕΔΑΣΥ: Συγκρότηση τριμελών επιτροπών για προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων και και επιμόρφωση των ψυχολόγων
Αναλυτικά η απόφαση για τη σύσταση – συγκρότηση τριμελών Επιτροπών Παραλαβής των Ψυχομετρικών Εργαλείων και της επιμόρφωσης των ψυχολόγων σε τοπικό...
ΚΕΔΑΣΥ: Συγκρότηση τριμελών επιτροπών για προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων και και επιμόρφωση των ψυχολόγων
kakokairia xioni kryo
Η κακοκαιρία «Ελπίδα» επελαύνει στη χώρα - Πώς θα εξελιχθεί (Χάρτης)
Πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια της χώρας αυτή την ώρα και χιονοπτώσεις ακόμα και σε πεδινά τμήματα της Θράκης - Η κακοκαιρία «Ελπίδα» επελαύνει...
Η κακοκαιρία «Ελπίδα» επελαύνει στη χώρα - Πώς θα εξελιχθεί (Χάρτης)
tsanta
Εκπαιδευτικοί διώκονται πειθαρχικά γιατί ζήτησαν ενημέρωση για κενό σε σχολείο
Τι καταγγέλλουν εκπαιδευτικοί για τα κενά στα σχολεία και τις πειθαρχικές διώξεις εκπαιδευτικών από Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικοί διώκονται πειθαρχικά γιατί ζήτησαν ενημέρωση για κενό σε σχολείο