Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
upourgeio
Ορίστηκαν αιρετοί μετά από τη μαζική αποχή από την ηλεκτρονική ψηφοφορία: Η θητεία των νέων αιρετών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) λήγει στις 31-12-2022

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας κ.Νίκης Κεραμέως, ορίστηκαν οι νέοι αιρετοί εκπρόσωποι του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας.

Να σημειωθεί ότι προηγήθηκε μαζική ΑΠΟΧΗ των διοικητικών υπαλλήλων από την ηλεκτρονική ψηφοφορία, σε ποσοστά του 90%, για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων  στα Υπηρεσιακά μας Συμβούλια ΚΥΣΔΙΠ και ΠΥΣΔΙΠ

Αιρετοί εκπρόσωποι των περιπτώσεων α΄έως δ του αρ. 47 του Ν. 4569/18 (Α΄179) :

Αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων

1. Σκοπελίτης Βασίλειος του Προκοπίου, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία), με βαθμό Α΄, ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος των μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των μονίμων υπαλλήλων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π. από ειδικές διατάξεις, με αναπληρώτρια την Χηνοπούλου Ελένη του Ιωάννη, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία), με βαθμό Α΄.

2. Συγγρού Μαγδαληνή του Παντελεήμονος, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία), με βαθμό Α΄, ως τακτική αιρετή εκπρόσωπος των μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των μονίμων υπαλλήλων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π. από ειδικές διατάξεις, με αναπληρώτρια την Αγγελίνα Ελπινίκη του Κωνσταντίνου, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) – Α.Ν. Καρδίτσας, με βαθμό Α΄, ως αιρετή εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των μονίμων υπαλλήλων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π. από ειδικές διατάξεις.

Αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων ΙΔΑΧ

1. Αναστασοπούλου Ελένη του Βασιλείου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία), με βαθμό Α΄, ως τακτική αιρετή εκπρόσωπος των υπαλλήλων ΙΔΑΧ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των υπαλλήλων ΙΔΑΧ που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π. από ειδικές διατάξεις.

2. Ρεκουνιώτη Ιωάννα του Φίλιππου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία), με βαθμό Α΄, ως τακτική αιρετή εκπρόσωπος των υπαλλήλων ΙΔΑΧ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των υπαλλήλων ΙΔΑΧ που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π. από ειδικές διατάξεις.

Αιρετοί εκπρόσωποι των περιπτώσεων στ΄και ζ του αρ. 47 του Ν. 4569/18 (Α΄179) :

Αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων

1. Αθανασιάδης Επαμεινώνδας του Παναγιώτη, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, με βαθμό Α’, ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος των μονίμων υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή τον Δεσποτόπουλο Γεώργιο του Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, με βαθμό Α΄.

2. Ιακωβίδης Ιωάννης του Γεωργίου, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, με βαθμό Α΄, ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος των μονίμων υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρώτρια την Σταμάτογλου Αικατερίνη του Στέφανου, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ‘Έβρου, με βαθμό Α΄.

Αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων ΙΔΑΧ

1. Τζήμου Στυλιανή του Επαμεινώνδα, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, με βαθμό Α΄, ως αιρετή εκπρόσωπος των υπαλλήλων ΙΔΑΧ των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρώτρια την Γιαννάκου Καλλιόπη του Δημητρίου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, με βαθμό Α΄.

2. Δεμερτζίδου Αναστασία του Κυριάκου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, με βαθμό Α΄, ως αιρετή εκπρόσωπος των υπαλλήλων ΙΔΑΧ των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή τον Κούτρα Απόστολο του Γεωργίου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, με βαθμό Α΄.

Δείτε την απόφαση

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πώς θα πάρεις το άγνωστο Επίδομα 244,35 ευρώ με 3 δικαιολογητικά

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η πρώτη ετήσια Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών στον Αυτισμό στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Δήμοι: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ για 90 μόρια

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

Εκπαιδευτικοί: Σε Αχαρνές και Ωρωπό κάνουν χιλιόμετρα για να βρουν self test
Συμμετέχουμε όλοι στο Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο και τη στάση εργασίας που προκήρυξε ο σύλλογος Σωκράτης την Πέμπτη, 20/1 στις 12.30 μ.μ. στα...
Εκπαιδευτικοί: Σε Αχαρνές και Ωρωπό κάνουν χιλιόμετρα για να βρουν self test