pistopoihsh agglikwn LTE golearn AEP
Και δεύτερο κεντρικό Πανεπιστήμιο -μετά από το ΕΚΠΑ που στα τέλη Σεπτεμβρίου ίδρυσε τη δική του "Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας" όπως ονομάζεται επισήμως, προχώρησε στην ίδρυση "Εσωτερικής Αστυνομίας". Πρόκειται για το ίδρυμα από το οποίο ξεκίνησε η συζήτηση για την ίδρυση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, μετά από την επίθεση που δέχθηκε ο πρύτανής του τέτοια εποχή πέρυσι

Ένα-ένα τα κεντρικά Πανεπιστήμια ιδρύουν "Εσωτερικές Αστυνομίες" με επικεφαλής τους Πρυτάνεις, προσπερνώντας έτσι στην πράξη την αμφιλεγόμενη ίδρυση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, η είσοδος της οποίας στα ΑΕΙ έχει πάρει αναβολή για άγνωστο χρονικό διάστημα και πάντως για μετά το 2021.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το alfavita.gr και δεύτερο κεντρικό Πανεπιστήμιο -μετά από το ΕΚΠΑ που στα τέλη Σεπτεμβρίου ίδρυσε τη δική του "Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας" όπως ονομάζεται επισήμως, προχώρησε στην ίδρυση "Εσωτερικής Αστυνομίας". Μάλιστα πρόκειται για το ίδρυμα από το οποίο ξεκίνησε η συζήτηση για την ίδρυση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, μετά από την επίθεση που δέχθηκε ο πρύτανής του τέτοια εποχή πέρυσι, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.

ΟΠΑ: Από την επίθεση στον πρύτανη στην ίδρυση "Εσωτερικής Αστυνομίας"

Το ΟΠΑ λοιπόν, είναι το επόμενο ίδρυμα που ιδρύει αυτή την εσωτερική υπηρεσία φύλαξης, η οποία  έχει προβλεφθεί στον ν.4777/2021 "Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις"- ενώ κατά τις πληροφορίες μας τον ίδιο δρόμο ετοιμάζονται να ακολουθήσουν και άλλα μεγάλα και κεντρικά ιδρύματα, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, όπως αποφάσισε το Πρυτανικό Συμβούλιο του ιδρύματος, μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Οργανισμού του Ιδρύματος κατά το άρθρο 7 του ν. 4485/2017, η συσταθείσα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4777/2021 Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργεί ως αυτοτελής μονάδα σε επίπεδο Τμήματος και υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη.

Στη Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας τοποθετούνται, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, διοικητικοί υπάλληλοι του Ιδρύματος (Μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.) ένας εκ των οποίων (κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ) αναλαμβάνει καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος. Στην περίπτωση που για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος δεν επαρκεί η στελέχωση του με μόνιμο ή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος, εφαρμόζονται τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4777/2021 (που προβλέπει έκτακτο προσωπικό αν το τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. δεν επαρκεί για τη στελέχωση της μονάδας)

Πέραν των μισθών των προσώπων που θα στελεχώσουν την Μονάδα, η εκτιμώμενη μηνιαία και ετήσια μισθολογική δαπάνη (επίδομα θέσης και εργοδοτική εισφορά) που απαιτείται για την τοποθέτηση ενός (1) προϊσταμένου τμήματος ανέρχεται σε μηνιαία δαπάνη 360,56€ και σε ετήσια δαπάνη 4326,72€

Διαφορετικές αναγνώσεις

Σε ότι αφορά στην απόφαση των ιδρυμάτων να προχωρήσουν στην ίδρυση "Εσωτερικής Αστυνομίας"  υπάρχουν διαφορετικές αναγνώσεις. Η μία ανάγνωση, την οποία μάλιστα χθες ανέφερε με δήλωσή της και η βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Χαρά Κεφαλίδου, καλοβλέπει την "Εσωτερική Αστυνομία" επειδή υπάγεται στον Πρύτανη και θα λειτουργεί ως "αντίβαρο" στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία, η οποία δεν (θα) είναι ελεγχόμενη από το Πανεπιστήμιο, αλλά από την ΕΛ.ΑΣ:

"Η θέσπιση αποτελεσματικών μέτρων και πρακτικών ελέγχου, που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την ελεύθερη λειτουργία των πανεπιστημίων, είναι πρώτα και κύρια δουλειά των ίδιων των ιδρυμάτων. Η συνδρομή της Πολιτείας με όλες τις δομές διοίκησης οφείλει να είναι δεδομένη. Σταθερά υποστηρίζουμε την Αυτονομία των ΑΕΙ χωρίς αστερίσκους, σε αντίθεση με την Κυβέρνηση που κοντόφθαλμα έβλεπε ως μονόδρομο την εγκατάσταση της Αστυνομίας μέσα στα πανεπιστήμιά μας. Λύσεις όπως απέδειξε το ΕΚΠΑ υπάρχουν χωρίς να χρειάζεται η καταφυγή σε αμφιβόλου αποτελεσματικότητας μέτρα που η εξαγγελία τους μπορεί να ικανοποιεί πρόσκαιρα το θυμικό ορισμένων, την ίδια ώρα όμως υποδαυλίζει τον σκοπό που ευαγγελίζεται. Η ενεργή ανάληψη της ευθύνης για την αποτελεσματική φύλαξη από τα ίδια τα ΑΕΙ είναι ο δρόμος για την εξάλειψη του φαινομένου και ελατήριο  ανάπτυξης του ελληνικού πανεπιστημίου", ανέφερε η κ.Κεφαλίδου.

Υπάρχει όμως και αντίθετη ανάγνωση, όπως την έχουν διατυπώσει στο κείμενο "Αστυνομική επιτήρηση και τιμωρία στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο", οι πανεπιστημιακοί της πρωτοβουλίας "Οχι αστυνομία στα Πανεπιστήμια": 

"Η Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας (ΜΑΠ) (άρθ. 14) έχει κομβικό ρόλο, καθώς αυτή χειρίζεται όλο το σύστημα ασφάλειας που αφορά τόσο τον σχεδιασμό όσο και τη λειτουργία των μέσων επιτήρησης και ιδίως την αρχειοθέτηση δεδομένων. Η μονάδα αυτή υπάγεται απευθείας στον/στην Πρύτανη και δεν εντάσσεται στη διοικητική διάρθρωση του πανεπιστημίου. Ο νόμος δεν προβλέπει άλλο σύστημα λογοδοσίας ή ελέγχου. Έτσι στην πραγματικότητα η μονάδα αυτή λειτουργεί εκτός τακτικής διοίκησης. Κυρίως όμως προβλέπεται ότι ασχολείται με την αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς προληπτικά! Ασχολείται, δηλαδή, με συμπεριφορές που ο νόμος δεν καθορίζει ως εγκλήματα και που εξ ορισμού η οριοθέτησή τους είναι ρευστή και δύσκολη. Με ποια κριτήρια ορισμένες πράξεις θα ορίζονται ως «παραβατικές»; • Ειδικότερα, η μονάδα είναι αρμόδια (άρθ. 14, παρ. 2) μεταξύ άλλων για την εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του ΑΕΙ. Δεν διευκρινίζεται όμως τι σημαίνει «ομαλή και εύρυθμη λειτουργία», ποια είναι τα όριά της και ποιος το κρίνει. • (...)  τον σχεδιασμό προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων ενημερωτικού χαρακτήρα και άλλων συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα ή κοινωνικούς φορείς, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών για την προληπτική αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

υνθήκες πανοπτικής επιτήρησης του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος"

Αν συνδυάσουμε την αρμοδιότητα αυτή με την πρόβλεψη του νόμου που επιτρέπει να ανατίθενται σε ιδιώτες η φύλαξη των υποδομών και εγκαταστάσεων του ΑΕΙ, η εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης και η στελέχωση, λειτουργία και υποστήριξη του Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων, θα δούμε ότι μπορεί να συμβάλει να μετατραπεί το πανεπιστήμιο σε οικονομικά αποδοτικό πεδίο της αγοράς της ασφάλειας. Αν μάλιστα πάρουμε υπόψη μας την προληπτική αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς, το πανεπιστήμιο γίνεται ένα ακόμα εργαλείο με στόχο να επιβληθεί και να εμπεδωθεί το νέο σύστημα ολικής επιτήρησης και αστυνόμευσης, όχι μόνο με τη βία, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση με ήπια μέσα. - την τήρηση μητρώου όλων των μέσων, ηλεκτρονικών συστημάτων και τεχνολογικού εξοπλισμού ασφάλειας που εγκαθίστανται στους χώρους του ΑΕΙ και την εκπόνηση σχεδίων ασφάλειας και αντιμετώπισης καταστροφών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας. Το στοιχείο αυτό προσδίδει στη συγκεκριμένη μονάδα κομβικό ρόλο στην επιτήρηση της κατάστασης ασφάλειας στο πανεπιστήμιο. • Η μονάδα αυτή χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Έτσι ένα τμήμα των πόρων του πανεπιστημίου από ερευνητικά προγράμματα μετατοπίζεται από την έρευνα στην ασφάλεια. (...)  Η ελεγχόμενη πρόσβαση που προβλέπεται κατά περίπτωση σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους του πανεπιστημίου (άρθ. 16) προϋποθέτει εκτός των άλλων και ένα σύστημα ταυτοπροσωπίας και ελέγχων. Αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν τεράστιες βάσεις δεδομένων, που θα καταγράφουν την κίνηση στο πανεπιστήμιο σε εικοσιτετράωρη βάση. Δημιουργούνται έτσι συνθήκες πανοπτικής επιτήρησης του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Οι χώροι του πανεπιστημίου μετατρέπονται σε περίκλειστες κοινότητες και σε περιβάλλοντα κοινωνικού διαχωρισμού...", αναφέρουν οι πανεπιστημιακοί

Τι είναι και τι θα κάνει η "Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας"

Η δημιουργία των μονάδων αυτών στα ΑΕΙ προβλέφθηκε με το ν.4777/2021, ο οποίος στο άρθρο 14 αναφέρει:

1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. συνιστάται αυτοτελής υπηρεσία με τίτλο «Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας», η οποία υπάγεται απευθείας στον πρύτανη του Α.Ε.Ι. Της μονάδας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ή κλάδου ΠΕ ή ΤΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 84 έως 87 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

2. Η μονάδα έχει ως αποστολή την εφαρμογή και αξιολόγηση της πολιτικής και των μέτρων για θέματα ασφάλειας και προστασίας εντός των χώρων του Α.Ε.Ι., με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής και αδιάλειπτης άσκησης των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, διοικητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι., καθώς και την υποστήριξη της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Ειδικότερα, η Μονάδα είναι αρμόδια για:

α) την εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του Α.Ε.Ι.,

β) τη φύλαξη των υποδομών και εγκαταστάσεων του Α.Ε.Ι.,

γ) την εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης,

δ) τη στελέχωση, λειτουργία και υποστήριξη του Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων,

ε) τον σχεδιασμό δράσεων και την υποβολή εισηγήσεων προς την Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας του Α.Ε.Ι. για την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας των υποδομών και του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι.,

στ) την υποστήριξη του πρύτανη του Α.Ε.Ι. σε θέματα ασφάλειας και προστασίας, καθώς και της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι. για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της,

ζ) τον σχεδιασμό προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρίων, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα ή κοινωνικούς φορείς, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών για την προληπτική αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων,

η) την τήρηση μητρώου όλων των μέσων, ηλεκτρονικών συστημάτων και τεχνολογικού εξοπλισμού ασφάλειας που εγκαθίστανται στους χώρους του Α.Ε.Ι. και την εκπόνηση σχεδίων ασφάλειας και αντιμετώπισης καταστροφών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας.

3. Η μονάδα στελεχώνεται από τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αν το τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. δεν επαρκεί για τη στελέχωση της μονάδας. Το έκτακτο προσωπικό επιλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 (Α΄114) και η μέγιστη διάρκεια απασχόλησής του ισούται με τη διάρκεια του έργου/προγράμματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία. Η μισθοδοσία του έκτακτου προσωπικού βαρύνει τον προϋπολογισμό έργου/προγράμματος χρηματοδοτούμενου από ίδιους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017. Ειδικά τα καθήκοντα των περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 επιτρέπεται να ανατίθενται σε ιδιώτες, κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Voucher 200 ευρώ: Από που παίρνεις ΔΩΡΕΑΝ Laptop

ΑΣΕΠ: Ποια σεμινάρια Πανεπιστημίων μοριοδοτούν στους Πίνακες ΕΙΔΙΚΗΣ αλλά και ΓΕΝΙΚΗΣ - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ: Προλαβαίνετε να πάρετε 11 μόρια έως τις 23 Μαϊου

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

amfitheatro-aei-foitites
Φοιτητικές εκλογές: Σαρωτική νίκη της Πανσπουδαστικής και στο Πολυτεχνείο Κρήτης
«Οι γεμάτες γαρύφαλλα κάλπες είναι η αποστομωτική απάντηση του φοιτητικού κινήματος, της νέας γενιάς που δεν "βολεύεται με λιγότερο ουρανό"»
Φοιτητικές εκλογές: Σαρωτική νίκη της Πανσπουδαστικής και στο Πολυτεχνείο Κρήτης