αξιολόγηση εκπαιδευτικών, Α ΕΛΜΕ Κυκλάδων, μολύβι
Αναβρασμός στους εκπαιδευτικούς μετά τις απειλές του Υπουργείου Παιδείας για περικοπή μισθών όσων δεν αξιολογηθούν

Η Νίκη Κεραμέως, εκτοξεύει απειλές στους εκπαιδευτικούς. Και έχει το λόγο της. Θέλει να πάρει τη ρεβάνς από τη μεγάλη ήττα που υπέστη την Άνοιξη που μας πέρασε στο θέμα της αυτοαξιολόγησης με τα συντριπτικά ποσοστά απεργίας-αποχής.

Και μαζί της απειλούν τους εκπαιδευτικούς με αυστηρές κυρώσεις ο γγ του ΥΠΑΙΘ Αλέξανδρος Κόπτσης και ο Πρόεδρος του ΙΕΠ Γιάννης Αντωνίου καθώς και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.  

Έχουν νομοθετήσει κυρώσεις για όποιον αρνείται την αξιολόγηση στις παρ.4, 5, 6 και 8 του άρθρου 56 του πρόσφατου ν.4823/2021. Να δούμε τι λένε:

«Η παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί, ατομικώς ή συλλογικώς, ως μέλος του συλλόγου διδασκόντων ή ομάδων δράσεων σχολικών μονάδων και λοιπών εκπαιδευτικών ή υποστηρικτικών δομών, σε επιβαλλόμενη ή απλώς προβλεπόμενη από τον νόμο άσκηση αρμοδιότητας ή ενέργεια που αφορά στον προγραμματισμό, στην αυτοαξιολόγηση ή εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του έργου των σχολικών μονάδων και των ως άνω δομών ή σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας στελέχους της εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και ιδίως η παραβίαση οιασδήποτε από τις υποχρεώσεις τους, συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (Ν. 3528/2007,  Α’ 26), όχι κατώτερη του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός.»

Παράλληλα «αν στέλεχος εκπαίδευσης αρνείται να υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, ή την παρακωλύει με την εν γένει στάση του, πλέον των αναφερομένων στις παρ. 4 έως και 7, αντικαθίσταται, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 60 και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα επόμενα οκτώ (8) έτη»

Το Σύνταγμα και οι Νόμοι

Όλα αυτά όμως, ισχύουν αν ένας εκπαιδευτικός μόνος του, η μια ομάδα εκπαιδευτικών, αρνηθεί να συμμετέχει στην αξιολόγηση. Αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με αυτό. Οι Ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, έχουν κηρύξει τηρώντας όλη τη νομιμότητα απεργία- αποχή από την αξιολόγηση, καλύπτοντας έτσι τους εκπαιδευτικούς. Το Σύνταγμα ορίζει ότι «η απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών γενικά συμφερόντων των εργαζομένων» και  όπως επισημαίνουν οι νομικοί σύμβουλοι των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών, καμιά μη συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης «δεν μπορεί νομίμως να οδηγήσει σε ενεργοποίηση των κυρώσεων των παρ.4, 5, 6 και 8 του άρθρου 56 ν.4823/2021, όταν η παράλειψή του αυτή οφείλεται σε άσκηση του συνταγματικού δικαιώματός του σε απεργία-αποχή, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας».

Υπενθυμίζουμε ότι το ΥΠΑΙΘ επιχείρησε επανειλημμένα να τρομοκρατήσει τους εκπαιδευτικούς, απειλώντας άμεσα ή έμμεσα με ποινές. Ενδεικτικά: απεργία αποχή από κάμερες στην τάξη, απεργία αποχή από απουσίες και εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις καταλήψεις, μη διεξαγωγή διαγωνισμάτων, μη κατάθεση βαθμολογίας και φυσικά απεργία αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης των σχολείων που προβλέπονται στον ν.4692/20.

Η απεργία αποχή προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982 και έχει κριθεί στα δικαστήρια ως απόλυτα νόμιμη και συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή απεργίας. Η απεργία – αποχή χρησιμοποιήθηκε από την ΑΔΕΔΥ σε όλο το Δημόσιο με μεγάλη επιτυχία και καθολική συμμετοχή των εργαζομένων, χωρίς να έχουν υπάρξει διώξεις. Η ΟΛΜΕ έχει τηρήσει όλες τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν την νομιμότητα της απεργίας αποχής, καταθέτοντας σχετικό εξώδικο, μέσω νομικού, στην Προεδρία της Κυβέρνησης και στα υπουργεία Παιδείας, Εσωτερικών και Οικονομικών.

Μπορεί να γίνει περικοπή μισθού σε όσους συμμετέχουν σε μία απεργία-αποχή;

Υπενθυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη μορφή απεργίας έχει υλοποιηθεί αρκετές φορές τόσο από την ΟΛΜΕ όσο και από την ΑΔΕΔΥ. Απεργία - αποχή υλοποιήθηκε από την ΟΛΜΕ για τη μη εφαρμογή της ζωντανής αναμετάδοσης στην τάξη και στη μη υλοποίηση μαθημάτων στη διάρκεια των καταλήψεων. Καμία περικοπή δεν έγινε στους/στις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε αυτές τις απεργίες-αποχές. Ομοίως, καμία περικοπή δεν έχει γίνει για την απεργία αποχή από την αξιολόγηση της  ΑΔΕΔΥ, που κάνουν οι εργαζόμενοι στο υπόλοιπο δημόσιο τα τελευταία χρόνια.

Υπενθυμίζουμε, ότι οι συμμετέχοντες στην απεργία αποχή της ΟΛΜΕ, απέχουν μόνο από τα καθήκοντα αξιολόγησης. Όλα τα υπόλοιπα καθήκοντά τους, διδακτικά και εξωδιδακτικά, τα διεκπεραιώνουν κανονικά. Επομένως, ακόμα κι αν το ΥΠΑΙΘ θελήσει να προχωρήσει σε περικοπές, αυτές θα πρέπει να οριστούν ως ποσοστό που αναλογεί στα καθήκοντα από τα οποία απέχουμε σε σχέση με τα καθήκοντα που διεκπεραιώνουμε και μόνο για τις μέρες που υφίσταται κάποια διαδικασία αξιολόγησης.

Με απλά λόγια: Αν η κ. Κεραμέως επιβάλει στους εκπαιδευτικούς που αρνούνται να συμμετέχουν στην αξιολόγηση τις ποινές που απειλεί, τότε η ΟΛΜΕ και οι θιγόμενοι θα την πάνε στα δικαστήρια επειδή με τον τρόπο αυτόν προσβάλει -και μάλιστα κατάφωρα- τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ' αυτή δικαιωμάτων, που προστατεύεται από το Σύνταγμα.

Το κυριότερο όπλο των εκπαιδευτικών η μαζικότητα

Ωστόσο το κυριότερο όπλο των εκπαιδευτικών και σε αυτή τη μάχη δεν είναι και δεν μπορεί να είναι τα δικαστήρια. Προφανώς το κυριότερο όπλο είναι η μαζικότητα της συμμετοχής στην απεργία – αποχή, αυτό είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο. Η μαζική αντίδραση των εκπαιδευτικών κατάφερε να φρενάρει την αυτοαξιολόγηση την Άνοιξη και έκανε την υπουργό Παιδείας να σιωπήσει. Η μαζική αντίδραση των εκπαιδευτικών στο τέλος της Άνοιξης του 2020 στο θέμα της ζωντανής αναμετάδοσης ακύρωσε την Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ. Αυτά η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δεν τα ξεχνάει. Και κυρίως όλοι αισθάνονται πόσο τοξικό θα γίνει το σχολείο εάν κερδίσει ο φόβος και η χειραγώγηση.

Μια ματιά στην ιστορία του εκπαιδευτικού κινήματος να ρίξει κανείς εύκολα μπορεί να καταλάβει ποιος θα γελάσει τελευταίος. Αργά ή γρήγορα. Γιατί με τρομοκρατία και απειλές δεν γίνεται παιδεία, γιατί το σχολείο που θέλουν να φτιάξουν είναι έξω και αντίθετο από τις ανάγκες όσων αναπνέουν την κιμωλία στην τάξη, γιατί μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί έχουν αποδείξει ότι στις κρίσιμες στιγμές μπορούν να νικήσουν τους δαίμονες.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Προσοχή! Γεμίζουν τα νοσοκομεία με μαθητές με διαταραχές συμπεριφοράς και επιθετικότητας

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

tips-kimolia-650x488.jpeg
Εκπαιδευτικοί: «Να σταματήσουν οι πειθαρχικές διαδικασίες κατά της συνδικαλιστικής δράσης»
«Να σταματήσουν όλες οι πειθαρχικές διαδικασίες κατά της συνδικαλιστικής δράσης, αυτής της Ε’ ΕΛΜΕ περιλαμβανομένης»
Εκπαιδευτικοί: «Να σταματήσουν οι πειθαρχικές διαδικασίες κατά της συνδικαλιστικής δράσης»
Μαρινάκης (2)
Π.Μαρινάκης: Να διερευνηθεί ποιός έχει ευθύνες για την απώλεια της εξεταστικής στη Νομική ΑΠΘ
Μαρινάκης: Καταργήσαμε το άσυλο ανομίας το 2019 και από τότε έχουν γίνει δεκάδες επεμβάσεις εκκένωσης καταλήψεων από φοιτητές, κάποιους που...
Π.Μαρινάκης: Να διερευνηθεί ποιός έχει ευθύνες για την απώλεια της εξεταστικής στη Νομική ΑΠΘ