Εκδηλώσεις για την κοινωνική ένταξη των Ρομά: Μαθητική διαρροή, πρώιμοι γάμοι, συνύπαρξη
Στόχος των εκπαιδεύσεων/διαβουλεύσεων είναι η  επιμόρφωση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τέσσερις βασικούς τομείς που άπτονται με την κοινωνική ένταξη των Ρομά: της μαθητικής διαρροής, των πρώιμων γάμων, της ενδυνάμωσης και της συνύπαρξης

Στο πλαίσιο του έργου ''RomPlat 2019-Ανάπτυξη του Εθνικού Σημείου Επαφής για την Κοινωνική Ένταξη'' η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα διεξάγει  3 διήμερες εκπαιδεύσεις/ διαβουλεύσεις στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)  ,Περιφέρειας Αττικής (Αθήνα)  και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Πάτρα)  με την συμμετοχή Ρομά, στελεχών των Κέντρων Κοινότητας Παραρτημάτων Ρομά, άλλων εμπλεκόμενων φορέων και ατόμων σε 4 θεματικές ενότητες:

  • Σχολική Διαρροή 

  • Πρώιμοι Γάμοι 

  • Συνύπαρξη 

  • Ενδυνάμωση και Κινητοποίηση - Ισότιμη Συμμετοχή 

Ειδικότερα, ξεκίνησαν οι τρείς διήμερες εκπαιδεύσεις/διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του έργου «ROMplat2019- Ανάπτυξη του Εθνικού Σημείου Επαφής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά» υλοποιείται από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η πρώτη διήμερη εκπαίδευση/διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Ιουνίου και την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 με τη συμμετοχή 25 ατόμων Ρομά, διαμεσολαβητών και στελεχών των Παραρτημάτων Ρομά των Κέντρων Κοινότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επιπλέον, τις εκπαιδεύσεις θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων που ασχολούνται με την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, ως παρατηρητές.  

Με αφορμή την έναρξη του επιμορφωτικού προγράμματος/διαβούλευσης ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γεώργιος Σταμάτης δήλωσε «Η ανάπτυξη του διαλόγου και της συνεργασίας με τις κοινότητες Ρομά αποτελεί προτεραιότητα της Γενικής Γραμματείας , καθώς η εμπειρία έχει δείξει ότι τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί για τους Ρομά, χωρίς του Ρομά. Το  επιμορφωτικό πρόγραμμα του έργου RΟΜplat2019 εστιάζει σε τέσσερις κρίσιμες θεματικές ενότητες, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την κοινωνική ένταξη των Ρομά. Η μαθητική διαρροή, οι πρώιμοι γάμοι,   η ενδυνάμωση και η κοινωνική συνύπαρξη αποτελούν  κύρια ζητήματα που θα συζητηθούν κατά την διάρκεια των εκπαιδεύσεων/διαβουλεύσεων. Ευελπιστώ οι συναντήσεις αυτές να τροφοδοτήσουν όλους τους συμμετέχοντες και να αποτελέσουν έναυσμα για την καλλιέργεια διαλόγου και συνεργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο».

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν συνολικά τρεις διήμερες εκπαιδεύσεις/διαβουλεύσεις και μια τελική ημερίδα:

  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – διήμερο: 03/06/2021 – 04/06/2021
  • Περιφέρεια Αττικής – διήμερο: 10/06/2021 – 11/06/2021
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος – διήμερο: 17/06/2021 – 18/06/2021
  • Τελική ημερίδα Έργου ROMplat19: 25/06/2021

Στόχος των εκπαιδεύσεων/διαβουλεύσεων είναι η  επιμόρφωση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τέσσερις βασικούς τομείς που άπτονται με την κοινωνική ένταξη των Ρομά: της μαθητικής διαρροής, των πρώιμων γάμων, της ενδυνάμωσης και της συνύπαρξης. Παράλληλα, το έργο στοχεύει στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας διαλόγου και στενής συνεργασίας με τις κοινότητες Ρομά προκειμένου να αναπτυχθούν κοινωνικές δεξιότητες, συνέργειες και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων ατόμων και φορέων. Μέσα από τις εκπαιδεύσεις/διαβουλεύσεις το έργο θα αξιοποιήσει την προηγούμενη εμπειρία από προγράμματα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών Ρομά της ΕΕ τα οποία εφαρμόστηκαν με επιτυχία.

Λίγα λόγια για τις θεματικές ενότητες διαβούλευσης/εκπαίδευσης:

Η θεματική ενότητα «Ενδυνάμωση» θα έχει ως στόχο την ενίσχυση  της αντίληψης και την  αυτονομίας των κοινοτήτων Ρομά και των διαμεσολαβητών τους προκειμένου να μπορούν να κατανοούν τις υποχρεώσεις του ως Έλληνες πολίτες και να διεκδικούν ισότιμα και με υπεύθυνο και αποφασιστικό τρόπο τα δικαιώματα τους. Η ενδυνάμωση ως δράση αναφέρεται τόσο στη διαδικασία ενίσχυσης της αυτό-εκτίμησης του ατόμου και ειδικότερα στον έλεγχο των αποφάσεων που αφορούν την προσωπική ζωή και στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων, όσο και στην ενθάρρυνση των επαγγελματικών επιλογών, έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η αίσθηση της αδυναμίας και της έλλειψης επιλογών, και να καλλιεργηθεί  η αυτοπεποίθηση ανοίγοντας νέους ορίζοντες για την αξιοποίηση των δεξιοτήτων του κάθε ατόμου.

Η θεματική ενότητα «Κοινωνική Συνύπαρξη» θα εστιάσει στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων στο πλαίσιο της κοινής συνύπαρξης. Στην ενότητα αυτή θα συζητηθούν ζητήματα που επηρεάζουν θετικά και αρνητικά την ομαλή συνύπαρξη των κατοίκων σε μια τοπική κοινωνία και θα αναδειχθούν τα βασικά προβλήματα και πιθανοί τρόποι διαχείρισης.  

Η θεματική ενότητα «Πρώιμοι γάμοι» έχει στόχο την ευαισθητοποίηση κυρίως των ίδιων των Ρομά σχετικά με το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες και τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους διατηρείται αυτή η πρακτική. Επιπλέον, θα συζητηθούν οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτήν την πρακτική και οι επιπτώσεις στην υγεία των κοριτσιών και των αγοριών, ενώ παράλληλα θα επιδειχθεί η αποδόμηση της, μέσα από το διάλογο.

Η θεματική ενότητα της μαθητικής διαρροής θα έχει στόχο να αποτελέσει μια ευκαιρία διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων και κυρίως των ίδιων των Ρομά έτσι ώστε να αναδυθούν οι λόγοι της εγκατάλειψης του σχολείου και της μη τακτικής φοίτησης ενώ παράλληλα να τεθούν σε διαβούλευση προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισης.  

Όλες οι διαβουλεύσεις/εκπαιδεύσεις θα διεξαχθούν με διαδραστικές μεθόδους έτσι ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν και συμμετέχουν ενεργά και ουσιαστικά

Σχόλια και παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται, κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών εκπαιδεύσεων-διαβουλεύσεων, θα αξιοποιηθούν στην πλατφόρμα διαβούλευσης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας για θέματα κοινωνικής ένταξης των Ρομά https://egroma.gov.gr/.  

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου Romplat 2019, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα REC- REC-RDIS-NRCP-AG-2019 - Restricted call for proposals to support National Roma platforms (ΣΑΕ-093/2 κωδικός 2020ΣΕ09320000). 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές  ειδήσεις σήμερα

Προκλητικός ο θείος του Γυναικοκτόνου: "Δεν είστε όλοι θύματα"

Νέες Χιλιάδες Προσλήψεις αναπληρωτών σήμερα - ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 

Η ΕΥΚΟΛΗ ONLINE Πιστοποίηση Αγγλικών ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να δώσετε εξετάσεις σε προφορικά και έκθεση

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το 9ΜΗΝΟ σεμινάριο που μοριοδοτεί Διορισμούς - προσφορές εκπαιδευτικών

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ 25 ΕΥΡΩ το μήνα) κ.α.  - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 24/9

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

ΕΟΠΠΕΠ: Ξεκίνησαν οι εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης
Ξεκίνησαν την Παρασκευή οι εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης - Ημερομηνίες
ΕΟΠΠΕΠ: Ξεκίνησαν οι εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης
Σχολεία: Αισιοδοξία από τον Θάνο Πλεύρη - «Τα σχολεία θα μείνουν ανοιχτά»
Ο Θάνος Πλεύρης εμφανίζεται αισιόδοξος για τη λειτουργία των σχολείων, υποστηρίζοντας ότι θα παραμείνουν ανοιχτά
Σχολεία: Αισιοδοξία από τον Θάνο Πλεύρη - «Τα σχολεία θα μείνουν ανοιχτά»