Thumbnail
Οδηγό για την Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολείων δημοσίευσε το ΙΕΠ - Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Αξιολόγηση: Οδηγό για την Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολείων δημοσίευσε το ΙΕΠ.

Όπως τονίζεται στην παρουσίαση του οδηγού από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής:

Το σύστημα του “Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων” αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσω μιας δυναμικής προσέγγισης, η οποία λαμβάνει υπόψη τους στόχους της εκπαίδευσης, τις ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου και τις βασικές λειτουργίες της σχολικής μονάδας.

Η εσωτερική αξιολόγηση – αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας είναι μια διαρκής, συμμετοχική και δυναμική διαδικασία στην οποία εμπλέκεται το σύνολο της σχολικής κοινότητας για τον εντοπισμό των θετικών  σημείων, που συνδέονται με το έργο που παρέχει η σχολική μονάδα, αλλά και των σημείων που χρήζουν βελτίωσης.

H διαδικασία αυτή αποτελεί τη βάση για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας των τριών βασικών λειτουργιών της σχολικής μονάδας:

Βασικός φορέας της διαδικασίας του προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης είναι η ίδια η σχολική μονάδα, ενώ θεμελιώδη στοιχεία της αποτελούν ο αναστοχασμός, σχετικά με το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο, αλλά και η τεκμηριωμένη αξιολογική κρίση που βασίζεται στη συστηματική συλλογή στοιχείων από ποικιλία πηγών.

Η Εξωτερική Αξιολόγηση των σχολικών μονάδων στοχεύει στην παροχή τεκμηριωμένης ανατροφοδότησης σχετικά με το έργο των σχολείων και στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, με βάση τις συνθήκες λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας, τα κοινωνικο-πολιτισμικά δεδομένα της, καθώς και το γενικότερο κλίμα του σχολείου.

Ολόκληρος ο οδηγός εδώ

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Ποια η διαφορά του Προγραμματισμού που γινόταν μέχρι τώρα στην αρχή του σχολικού έτους από τον "Συλλογικό Προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου" που εισάγεται; 

Στην αρχή κάθε σχολικού έτους, ο Σύλλογος Διδασκόντων καλείται να προγραμματίσει το εκπαιδευτικό έργο της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ. Ο προγραμματισμός αυτός αφορά θέματα της καθημερινής λειτουργίας του σχολείου όπως τα ωρολόγια προγράμματα, η κατανομή των τμημάτων, οι αναθέσεις μαθημάτων κ.λπ. Επιπλέον, από την επόμενη σχολική χρονιά, ο Σύλλογος καλείται να θέσει στόχους βελτίωσης σε επιλεγμένους θεματικούς άξονες και να ορίσει Ομάδες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Δράσεων βελτίωσης. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής  καταχωρίζεται στην ειδική πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. ως “Συλλογικός Προγραμματισμός”, στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης του σχολείου, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Πότε συντάσσεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης;

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης συντάσσεται στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς (15-25 Ιουνίου) και αποδίδει τη συνολική εικόνα του ετήσιου εκπαιδευτικού έργου και της ποιότητας των λειτουργιών του σχολείου. Περιλαμβάνει επίσης την αποτίμηση των Δράσεων Βελτίωσης του σχολείου (από το σχολικό έτος 2021-22).

Είναι υποχρεωτική η αποτίμηση όλων των θεματικών αξόνων κάθε σχολική χρονιά;

Αξιολογούνται υποχρεωτικά όλοι οι θεματικοί άξονες, ώστε να υπάρχει μια συνολική εικόνα της αποτίμησης της σχολικής μονάδας. Στην περίπτωση που το σχολείο δεν λειτούργησε στο επιθυμητό επίπεδο όσον αφορά κάποιον άξονα, έχει τη δυνατότητα στο πεδίο της τεκμηρίωσης να συμπληρώσει τους λόγους, οι οποίοι μπορούν να αφορούν και εξωτερικές συνθήκες που επέδρασαν περιοριστικά.

Πώς οροθετείται κάθε δείκτης; Υπάρχει κάποιος οδηγός;

Κάθε δείκτης μπορεί να οροθετηθεί με ποικίλα  κριτήρια – χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εκπαιδευτικού έργου. Ενδεικτική αναφορά γίνεται στον Οδηγό που βρίσκεται αναρτημένος στην πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. (βλ. “Περιγραφή δεικτών”).

Είναι υποχρεωτική η σύγκληση του Σχολικού Συμβουλίου και σε ποιον βαθμό θα επηρεάσει τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων;

Το Σχολικό Συμβούλιο χρειάζεται να έχει ενημερωθεί για τη διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης και να καταθέσει τις προτάσεις του.  Η τελική απόφαση ανήκει στον Σύλλογο Διδασκόντων.

Ποια είναι η διαφορά της πρώτης Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ιούνιος 2021) από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης που θα συντάσσεται από το σχολικό έτος 2021-22;

Η  Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης που θα συνταχθεί τον Ιούνιο του 2021, κατά την πρώτη εφαρμογή του θεσμού, περιλαμβάνει μόνο το Α μέρος (Ταυτότητα του σχολείου) και το Β μέρος (Αποτίμηση των θεματικών αξόνων). Δεν περιλαμβάνει το Γ μέρος, το οποίο αφορά στην αποτίμηση των Δράσεων που υλοποιήθηκαν στο σχολείο, καθώς κατά το τρέχον σχολικό έτος δεν θα σχεδιαστούν και δεν θα υλοποιηθούν Δράσεις. Από την επόμενη σχολική χρονιά, δεδομένου ότι το σχολείο θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί Δράσεις βελτίωσης, η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης θα περιλαμβάνει και τα τρία παραπάνω μέρη.

Τι είδους τεκμήρια παρέχονται για την τεκμηρίωση της αποτίμησης των θεματικών αξόνων;

Η τεκμηρίωση της αποτίμησης μπορεί να είναι περιγραφική (με σύντομο κείμενο) και να αποτυπώνει τις ενέργειες ή δράσεις που έχουν γίνει σε σχέση με τον αντίστοιχο άξονα π.χ. μια δράση ενημέρωσης των μαθητών και μαθητριών ή των γονέων για θέματα bullying, αναφορά σε κάποιον συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε αποτελεσματικά ο Σύλλογος τους διαθέσιμους πόρους για το σχολείο, επιμορφωτικές δράσεις που υλοποιήθηκαν με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών, εργασίες/έργα των μαθητών και μαθητριών, το ψηφιακό αρχείο μιας παράστασης, ένα εργαλείο εναλλακτικής αξιολόγησης κ.λπ. Τα τεκμήρια αυτά αναφέρονται στο σχετικό πεδίο της πλατφόρμας αλλά δεν αναρτώνται σε αυτή. Θα πρέπει για τον λόγο αυτό να είναι διαθέσιμα σε αρχείο του σχολείου. Μπορούν επίσης να παρατίθενται σύνδεσμοι (links) που παραπέμπουν σε σχετικές πληροφορίες (π.χ. στην ιστοσελίδα του σχολείου ή στην ιστοσελίδα του Δήμου όπου παρουσιάζεται μια Δράση ή έχει αναρτηθεί μια πρόσκληση για επιμόρφωση κ.λπ.). 

Δημοσιεύεται το αποτέλεσμα της αποτίμησης των θεματικών αξόνων σε αριθμητική κλίμακα;

Όχι, το αποτέλεσμα της αποτίμησης σε αριθμητική κλίμακα ανά θεματικό άξονα ΔΕΝ δημοσιεύεται. Πρόσβαση σε αυτό έχει μόνο το σχολείο και η εκπαιδευτική ιεραρχία.

Πόσες φορές θα ενημερώνεται η ιστοσελίδα του Σχολείου;

Η ιστοσελίδα του σχολείου θα ενημερώνεται δύο φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Α)  Συλλογικός Προγραμματισμός (στην αρχή του σχολικού έτους - Οκτώβριος)

Β)  Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (στο τέλος του σχολικού έτους - Ιούνιος)

Κατά το τρέχον σχολικό έτος (2020-2021), η ιστοσελίδα θα ενημερωθεί μία φορά με την πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ιούνιος 2021).

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τι αποκαλύπτει για τον χαρακτήρα σας αν βρίζετε - ποια είναι τα οφέλη;

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 4/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

apth
Θεσσαλονίκη: Επίθεση έξω από το σπίτι του κοσμήτορα της Νομικής του ΑΠΘ, Παναγιώτη Γκλαβίνη
«Κάτω τα χέρια από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που αγωνίζονται για δημόσια και δωρεάν Παιδεία. Ούτε σκέψη για ιδιωτικά ΑΕΙ»
Θεσσαλονίκη: Επίθεση έξω από το σπίτι του κοσμήτορα της Νομικής του ΑΠΘ, Παναγιώτη Γκλαβίνη