Εκπαιδευτικοί: Προτάσεις για το νομοσχέδιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Επιστολή μας προς το Υπουργείο Παιδείας με τις Προτάσεις του ΣΕΔΙΕΚ για το Σχέδιο Νόμου «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις».

Θέλουμε όμως να σας εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας, γιατί δεν κληθήκαμε έως τώρα να συμμετάσχουμε σε καμία Συνάντηση για συζήτηση του επερχόμενου Νομοσχεδίου που μας αφορά άμεσα, αναφέρει το Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. & Λοιπών Φορέων Δια Βίου Μάθησης σε ανακοίνωση του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, το Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. & Λοιπών Φορέων Δια Βίου Μάθησης (Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ.) είναι το μοναδικό Νόμιμο Συνδικαλιστικό Όργανο των Εκπαιδευτών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Θέλοντας να συμβάλλουμε εποικοδομητικά στη μεταρρύθμιση που επιχειρείτε με το Νομοσχέδιο που έχετε θέσει σε Διαβούλευση, σας καταθέτουμε τις ακόλουθες προτάσεις μας αλλά και την άποψή μας για τις θετικές αλλαγές που φέρνει το Νομοσχέδιο αυτό στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, καθώς και τους προβληματισμούς μας για την εφαρμογή του.

Θέλουμε όμως να σας εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας, γιατί δεν κληθήκαμε έως τώρα να συμμετάσχουμε σε καμία Συνάντηση για συζήτηση του επερχόμενου Νομοσχεδίου που μας αφορά άμεσα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ:

 1. Για να είναι επιτυχημένο ένα Νομοσχέδιο και να μπορεί να επιτευχθεί ευελιξία – ταχύτητα – προσαρμογή στην εφαρμογή των όποιων αλλαγών, ειδικότερα όταν αυτές αφορούν στην Εκπαιδευτική διαδικασία (προγράμματα Σπουδών, Εκπαιδευτικές μέθοδοι, κ.ά.), θα πρέπει στο σχεδιασμό του να συμμετέχουν και αυτοί που θα κληθούν να το εφαρμόσουν. Δυστυχώς, από τους φορείς οι οποίοι εισηγούνται «για το σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης, για τους τομείς, τις ειδικότητες, τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα Ι.Ε.Κ., για τις εξελίξεις των εκπαιδευτικών διαδρομών και των εκπαιδευτικών μεθόδων των Ι.Ε.Κ., για τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων και την ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών μεθόδων» απουσιάζουν εντελώς αυτοί που θα κληθούν να τα εφαρμόσουν όλα αυτά, δηλαδή οι Εκπαιδευτές!

Στα ίδια όργανα συμμετέχουν με παραπάνω από μία θέσεις Εκπρόσωποι των Εργοδοτικών φορέων και των εργαζομένων Επιχειρήσεων.

Μόνο στην Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) θα συμμετέχει ένας Εκπαιδευτής αυξημένων προσόντων, χωρίς να προσδιορίζεται ποιος θα τον ορίζει, όπως ρητά αναφέρεται για τους εργαζόμενους και τη Γ.Σ.Ε.Ε.

Πρόταση:

Να υπάρχει Εκπρόσωπος των Εκπαιδευτών Φορέων Δια Βίου Μάθησης στα προαναφερόμενα όργανα:

α) Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.)

β) Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.).

γ) Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.).

Να προστεθούν:

Στο Άρθρο 5, παρ. 2:

αιδ) τρεις (3) Εκπρόσωποι των Εκπαιδευτών των Δομών Επαγγελματικής Κατάρτισης και Λοιπών Φορέων Δια Βίου Μάθησης οι οποίοι ορίζονται με τους Αναπληρωτές τους  από το Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. & Λοιπών Φορέων Δια Βίου Μάθησης.

Στο Άρθρο 6, παρ. 2:

ι) δύο (2) Εκπρόσωποι των Εκπαιδευτών των Δομών Επαγγελματικής Κατάρτισης και Λοιπών Φορέων Δια Βίου Μάθησης οι οποίοι ορίζονται με τους Αναπληρωτές τους από το Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. & Λοιπών Φορέων Δια Βίου Μάθησης.

Στο Άρθρο 7, παρ. 2:

θ) ένας (1) Εκπαιδευτής αυξημένων προσόντων των Δομών Επαγγελματικής Κατάρτισης και Λοιπών Φορέων Δια Βίου Μάθησης, με τον Αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από το Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. & Λοιπών Φορέων Δια Βίου Μάθησης.

 1. Στο άρθρο 23 παρ. 1 όπου αναφέρονται οι δομές στις οποίες μπορεί να στεγάζονται Δημόσια Ι.Ε.Κ. να προστεθεί παράγραφος η οποία θα αναφέρει ότι:

Σε περίπτωση που εργαστηριακά μαθήματα του Δ.Ι.Ε.Κ. πραγματοποιούνται σε εξωτερικές δημόσιες δομές θα τηρείται ο αξιολογικός πίνακας και σε εξωτερικές ιδιωτικές δομές ο ένας τουλάχιστον από τους δύο Εκπαιδευτές θα πρέπει να προέρχεται από τον ανάλογο αξιολογικό πίνακα και θα τηρείται η σειρά αξιολόγησης.

 1. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών Δ.Ι.Ε.Κ. θα έπρεπε να είναι ελαστικός όχι μόνο στις παραμεθόριες, αλλά και στις νησιωτικές περιοχές.

Στο Άρθρο 23, παρ. 2 να γίνει η αλλαγή:

«…σε απομακρυσμένες, σε παραμεθόριες και σε νησιωτικές περιοχές».

 1. Στο άρθρο 30 αναφέρεται ότι με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται:  στην παρ. 1 ι)  τα θέματα «των προϋποθέσεων, των κριτηρίων, της διαδικασίας και των οργάνων επιλογής των Εκπαιδευτών». Εάν αυτό σημαίνει ότι τα κριτήρια επιλογής των Εκπαιδευτών θα περιέχονται μέσα στον κανονισμό λειτουργίας, τότε θα πρέπει το Υπουργείο να το ξανασκεφτεί, γιατί για να διορθώνονται αστοχίες όπως οι φετινές θα πρέπει κάθε φορά να αλλάζει ο Κανονισμός Λειτουργίας των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. Θα πρέπει αυτό να διευκρινιστεί και εάν είναι έτσι όπως καταλαβαίνουμε, τότε να αφαιρεθεί.
 1. Πώς γίνεται Διευθυντές χωρίς διδακτική εμπειρία να αξιολογούν Εκπαιδευτές και το εκπαιδευτικό τους έργο;

Γιατί θα πρέπει να είναι οι Διευθυντές μόνιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι και να μην μπορούν να διεκδικούν τις θέσεις και άτομα με τα ίδια ή και περισσότερα προσόντα, από την αγορά εργασίας;

Συναντούμε περιπτώσεις να υπάρχουν Εκπαιδευτές με πολύ περισσότερα προσόντα από τους Διευθυντές.  Το μονοπώλιο διεκδίκησης θέσεων Διευθυντών μόνο από Δημοσίους Υπαλλήλους έρχεται σε αντίθεση με τις Κυβερνητικές εξαγγελίες.

Πρόταση:

Οι διευθύνοντες τις Εκπαιδευτικές δομές θα πρέπει να έχουν και εκπαιδευτική εμπειρία και διοικητική εμπειρία, ιδιαιτέρως δε, δημόσια διοικητική εμπειρία και ακόμα πιο εξειδικευμένα σε Εκπαιδευτικές δομές. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα μοριοδοτούμενα κριτήρια και όχι να «συνεκτιμούνται» οι σπουδές στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Στην προκήρυξη για τους Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ. να μπορούν να λάβουν μέρος και μη Δημόσιοι Υπάλληλοι που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Στο άρθρο 31 να υπάρχει η εξής παράγραφος:

Οι θέσεις των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι θέσεις επί θητεία και καλύπτονται μετά από δημόσια προκήρυξη του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και η οποία αναρτάται στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Πρέπει να διαθέτουν αυξημένα, τυπικά και ουσιαστικά, προσόντα, πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και επιστημονική, τεχνική ή άλλη κατάρτιση που καλύπτει τις ανάγκες διοίκησης εκπαιδευτικού οργανισμού της φύσης και της αποστολής των Ι.Ε.Κ., επαγγελματική και διοικητική εμπειρία, τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία στην επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση, γνώση και εμπειρία σε διδακτικές μεθόδους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην επιμόρφωση Εκπαιδευτών, να μπορούν να παρακολουθήσουν και να εποπτεύουν την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και να συντονίζουν τη διαδικασία αξιολόγησής της. Αναλυτικά η μοριοδότηση των προσόντων θα περιγράφεται σε Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 1. Δεν μπορεί να πετύχει καμία μεταρρύθμιση στην πράξη, εάν δεν υπάρξει μόνιμο προσωπικό. Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. λειτουργούν από το 1993. Είναι ώρα να δημιουργηθούν οργανικές θέσεις για μόνιμους υπαλλήλους και μόνιμους Εκπαιδευτές.

Πρόταση:

Στο άρθρο 32 «Διοικητική Οργάνωση των Ι.Ε.Κ.» να προστεθεί η δυνατότητα ίδρυσης οργανικών θέσεων Διοικητικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Πέραν των ανωτέρω προβληματισμών και προτάσεων, δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε τη θετική μας γνώμη για τα ακόλουθα σημεία του Νομοσχεδίου:

ΘΕΤΙΚΑ:

 1. Ίδρυση Πειραματικών Ι.Ε.Κ. και Θεματικών Ι.Ε.Κ.
 2. Θα υπάρχει ευελιξία στη δημιουργία νέων ειδικοτήτων που χρειάζεται η αγορά εργασίας σύμφωνα με τις προτάσεις και τις διαπιστώσεις του Κεντρικού Συμβουλίου  και των Περιφερειακών Συμβουλίων.
 3. Οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι των Δ.Ι.Ε.Κ. αποκτούν τη δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 4. Δυνατότητα απαλλαγής στο επίπεδο 6 από παρακολούθηση μαθημάτων που έχουν διδαχθεί στο επίπεδο 5 και αντίστοιχα στο επίπεδο 5 από παρακολούθηση μαθημάτων που έχουν διδαχθεί στο επίπεδο 4.
 5. Θεσπίζεται η εξ αποστάσεως κατάρτιση ακόμα και στο σύνολο του προγράμματος κατάρτισης.
 6. Ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων στα Δ.Ι.Ε.Κ.
 7. Διατηρείται η απαλλαγή από την πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων με επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητά τους.
 8. Η Πρακτική άσκηση γίνεται αμειβόμενη.
 9. Η θεωρητική ή και εργαστηριακή κατάρτιση των σπουδαστών των Δ.Ι.Ε.Κ. θα μπορεί να γίνεται και σε φορείς υποδοχής που εδρεύουν σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 10. Το ίδιο θα ισχύει και για την πρακτική άσκηση ή για μέρος της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών, που θα μπορεί να πραγματοποιείται σε μονάδες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 11. Αυξάνεται το χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
 12. Ιδρύεται γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Σταδιοδρομίας σε κάθε Δ.Ι.Ε.Κ.
 13. Θεσπίζεται αξιολόγηση των Δ.Ι.Ε.Κ. με δυνατότητα δημοσιοποίησης των αξιολογικών αποτελεσμάτων.
 14. Στη σύνταξη των Οδηγών κατάρτισης υπάρχει πρόβλεψη (άρθρο 41) ότι θα συμμετέχουν και Εκπαιδευτές.

Επισημαίνουμε ότι όσα θετικά και εάν νομοθετούνται καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πετύχει στην  πράξη εάν δεν υπάρχουν στην εφαρμογή της εργαστήρια και υλικοτεχνική υποδομή. Η εικόνα των Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν έχουν να βγάλουν μια φωτοτυπία είναι τραγική. Είναι άκρως απαραίτητη η χρηματοδότηση του όποιου εγχειρήματος.

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ενώ εξαγγείλατε ότι με αυτό το Νομοσχέδιο τα Δ.Ι.Ε.Κ. ενσωματώνονται στην Τυπική Εκπαίδευση, αδυνατούμε να αντιληφθούμε από πού προκύπτει αυτό μέσα στο Νομοσχέδιο, πέραν μιας αναφοράς στο άρθρο 1 όπου μιλάει για Τυπική Επαγγελματική Κατάρτιση.

Αναμένουμε ακόμη μια Συνάντηση μαζί σας, έστω και διαδικτυακά υπό τις παρούσες συνθήκες, και θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να κληθούμε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου, γιατί είναι απαραίτητο να ακούγεται και η φωνή των Εκπαιδευτών που θα κληθούν να εφαρμόσουν το Νομοσχέδιο.

 

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

(Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ. & Λ.Φ.Δ.Β.Μ.Δ)»

Αρ. Απόφ. Μον. Πρωτ. Πειρ. 5581/2011

Α.Φ.Μ. 997036289

       Τ.Θ. 91760 / Τ.Κ. 18102 Κορυδαλλός, τηλ.  6937202392, 6945753054

E-mail: info@sediek.gr

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

To 1o Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ECTS και 50Є εγγραφή - Αιτήσεις έως 30-11

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

peripoliko-nixta-1021x576.jpg
Λάρισα: Παρίσταναν τους «τεχνικούς» της ΔΕΗ αλλά ξάφριζαν χρήματα και χρυσαφικά
Κλέφτες απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ και κοσμήματα από την οικία της μίας γυναίκας, προσποιούμενοι τους τεχνικούς της ΔΕΗ
Λάρισα: Παρίσταναν τους «τεχνικούς» της ΔΕΗ αλλά ξάφριζαν χρήματα και χρυσαφικά