Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Τη χρηματοδότηση online σεμιναρίων για ΔΕΠ-Υ από την Περιφέρεια Αττικής, τα οποία θα υλοποιηθούν από ιδιωτικό επιστημονικό φορέα, καταγγέλλει ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Αττικής (ΣΕΕΠΕΑ Αττικής).

Με επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, ο Σύλλογος διαμαρτύρεται για την εισήγηση που έγινε προς το Περιφερειακό Συμβούλιο (Αρ. Πρωτ.: 662572/10-09-20) με την οποία ζητήθηκε η έγκριση και κάλυψη δαπανών ύψους 19.740€ για τη διαμόρφωση σεμιναρίων ΔΕΠ-Υ από ιδιωτικό φορέα για τη χρονική περίοδο από 1 Οκτωβρίου 2020 έως 15 Ιανουαρίου 2021, χωρίς μάλιστα «να υπάρχουν βασικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, όπως συμβαίνει πάντα σε προτάσεις χρηματοδότησης επιμορφωτικών προγραμμάτων». 

Επιπλέον, ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Αττικής διερωτάται για ποιους λόγους δεν ενημερώθηκε η εκπαιδευτική κοινότητα της ειδικής αγωγής και αρμόδιοι σύλλογοι και φορείς όταν τέτοιου είδους θέματα, όπως η διεξαγωγή σεμιναρίων, εμπίπτουν «στις αρμοδιότητες των ΚΕΣΥ και θα μπορούσε να παρασχεθεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση της Περιφέρειας Αττικής».  

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία, ο σύλλογος ζητά από την Περιφέρεια Αττικής «να αναθέσει το σύνολο των επιμορφωτικών σεμιναρίων που αφορούν αναπτυξιακά και ψυχο-κοινωνικά θέματα παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στις αρμόδιες επιστημονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, παρέχοντας τους την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποίησή τους».

Ακολουθεί η καταγγελία του Συλλόγου: 

Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, ως ο συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό στην Αττική, ενημερώθηκε για την έγκριση από το Π.Σ. Αττικής της εισήγησής σας σχετικά με τη χρηματοδότηση «on line σεμιναρίων ενημέρωσης και διάδρασης με αναπτυξιακά θέματα του παιδιού με ΔΕΠ-Υ, από τον επιστημονικό Φορέα i-paidi στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας του Κεντρικού Τομέα Αθηνών για τη χρονική περίοδο από 1 Οκτωβρίου 2020 έως 15 Ιανουαρίου 2021».

Υπενθυμίζουμε ότι ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ), μόνιμους και αναπληρωτές εργαζόμενους, που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση και εργάζονται σε ΣΜΕΑΕ και τυπικά σχολεία, ΚΕΣΥ και ΕΔΕΑΥ της Περιφέρειας Αττικής. Συγκεκριμένα ο σύλλογος αποτελείται από: ΠΕ21-Θεραπευτές Λόγου, ΠΕ23-Ψυχολόγους, ΠΕ25-Σχολικούς Νοσηλευτές, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτές, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτές-Εργοθεραπευτές, ΠΕ30-Κοινωνικούς Λειτουργούς,  ΠΕ31-Ειδικούς στη Νοηματική Κωφών, καθώς και ΠΕ31-Ειδικούς στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την Κινητικότητα Τυφλών, όπως επίσης και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ01.

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να διαμαρτυρηθούμε για το περιεχόμενο της παραπάνω εισήγησης, με την αρμοδιότητα που μας παρέχει τόσο η επιστημονική ιδιότητά των μελών μας όσο και η εργασία πολλών εξ ημών στα καθ΄ ύλην αρμόδια Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Να υπενθυμίσουμε ότι τα ΚΕΣΥ είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση και υποστήριξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, αλλά και για την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση της σχολικής και της ευρύτερης κοινότητας.

Συγκεκριμένα, αφού μελετήσαμε επισταμένως την με Αρ. Πρωτ.: 662572/10-09-20 εισήγηση σας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο με θέμα:

«Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη  διοργάνωση on line σεμιναρίων ενημέρωσης και διάδρασης με αναπτυξιακά θέματα του παιδιού με ΔΕΠ-Υ, από τον επιστημονικό Φορέα i-paidi στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας του Κεντρικού Τομέα Αθηνών για τη χρονική περίοδο από 1 Οκτωβρίου 2020 έως 15 Ιανουαρίου 2021»

διαπιστώσαμε με λύπη μας ότι εισηγείστε  προς το Π.Σ. «την έγκριση σκοπιμότητας και την κάλυψη δαπανών συνολικού ποσού 19.740€» για τη διοργάνωση των εν λόγω σεμιναρίων χωρίς να υπάρχουν βασικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, όπως συμβαίνει πάντα σε προτάσεις χρηματοδότησης επιμορφωτικών προγραμμάτων, ήτοι:

1.Αναλυτική αναφορά του σκοπού των σεμιναρίων

2.Επιστημονική τεκμηρίωση της αναγκαιότητας

3. Επιμέρους στόχοι επιμόρφωσης

4.Σε ποιους συγκεκριμένα απευθύνεται (αναφέρει αορίστως: «σε πολίτες»)

5.Προγραμματισμό των σεμιναρίων: συνολικό αριθμό σεμιναρίων, τίτλοι εισηγήσεων, σύνολο ωρών

6. Κοστολόγηση του προγράμματος αναλυτικά

7. Υλικό που θα προκύψει από το πρόγραμμα (φυλλάδια, ηλεκτρονικό υλικό, κλπ)

Είναι, δε άξιο απορίας γιατί τα παραπάνω στοιχεία ανακοινώθηκαν εκ των υστέρων στο Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Αττικής στις 1/10/2020 και μόνο αφού είχε προηγηθεί το σχετικό δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» της 30.09.2020, σχετικά με την διενέργεια των εν λόγω σεμιναρίων.

Επιπλέον, μας προκαλεί έκπληξη η αναφορά σας στην «πρόσφατη επίσκεψη» στο 2ο ΚΕΣΥ της Α΄ Αθήνας, καθώς έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε ότι επισκεφθήκατε το συγκεκριμένο ΚΕΣΥ την ίδια ημέρα, δηλ. την 1η Οκτωβρίου 2020, μια μέρα μετά το δημοσίευμα, αν και είναι στη γνώση της Περιφέρειας Αττικής ότι τα τελευταία δύο χρόνια το 2ο ΚΕΣΥ Α΄ Αθήνας αντιμετωπίζει σοβαρά κτιριακά προβλήματα και ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής.

Αναρωτιόμαστε αν ήταν τυχαία μια τέτοια επιλογή να επισκεφθείτε το 2ο ΚΕΣΥ Α΄ Αθήνας τη συγκεκριμένη μέρα και όχι νωρίτερα. Επίσης, αναρωτιόμαστε γιατί δεν επισκεφθήκατε το 1ο ΚΕΣΥ Α΄ Αθήνας που δεν αντιμετωπίζει αντίστοιχα προβλήματα λειτουργίας και είναι και αυτό αρμόδιο για τις περιοχές που θα διεξαχθούν τα σεμινάρια.

Θα θέλαμε, στο σημείο αυτό, να σας επιστήσουμε την προσοχή στο νόμο 4547/2018, στον οποίο περιγράφονται οι αρμοδιότητες των ΚΕΣΥ. Συγκεκριμένα , στο Άρθρο 7 «Αποστολή και αρμοδιότητες των Κ.Ε.Σ.Υ.», παρ. 2 ε, προβλέπεται:

"2. Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα Κ.Ε.Σ.Υ. για την επίτευξη της αποστολής τους έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και είναι οι εξής:

ε) σε επίπεδο ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου, η προώθηση συνεργασιών ανάμεσα στις σχολικές μονάδες, στις οικογένειες, σε επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, στις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα διαφορετικότητας, ψυχοκοινωνικής υγείας, επαγγελματικού προσανατολισμού και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε ότι μια τέτοια ενημέρωση της κοινότητας για θέματα ΔΕΠ-Υ εμπίπτει στις αρμοδιότητες των ΚΕΣΥ και θα μπορούσε να παρασχεθεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση της Περιφέρειας Αττικής. Επιπλέον, δεν είναι κατανοητό γιατί στο Δελτίο Τύπου γίνεται αναφορά στην έλλειψη κατάλληλων τεχνικών υποδομών, καθώς, εξ όσων γνωρίζουμε, τα on-line σεμινάρια δεν απαιτούν ιδιαίτερα ηλεκτρονικά μέσα πέραν της ύπαρξης ενός υπολογιστή και μιας πλατφόρμας σύνδεσης.

Τέλος, μας προκαλεί αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι, εφόσον η Αυτοδιοικητική Περιφέρεια επέλεξε να απευθυνθεί σε επιστημονικό φορέα άλλον από τα ΚΕΣΥ, δεν ζήτησε την αρωγή των πλέον διακεκριμένων φορέων στο χώρο της ΔΕΠ-Υ στη χώρα, όπως είναι : το «Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής & Υπερκινητικότητας-ADHD HELLAS» και η «Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΕΕΜ ΔΕΠΥ)».

Αξιότιμοι κύριοι,

Το ΔΣ του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία, ζητά από την Περιφέρεια Αττικής να αναθέσει το σύνολο των επιμορφωτικών σεμιναρίων που αφορούν αναπτυξιακά και ψυχο-κοινωνικά θέματα παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στις αρμόδιες επιστημονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, παρέχοντας τους την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποίησή τους.

Αναμένουμε τις ενέργειές σας.

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Ζαραλίκος σε Οικονόμου: «Είστε πλυντήριο μπράβων ή αγράμματος;»

ΑΣΕΠ - Προσλήψεις σε δήμους: Μετράμε αντίστροφα για την προκήρυξη "μαμούθ"

Ζαραλίκος: Mάθημα συμπεριφοράς από την Κλέλια Ρένεση στη Σάσα Σταμάτη

ΜΟΝΟ 111 ΕΥΡΩ το Online εύκολο μοριοδιωτούμενο Lower - Proficiency που παίρνεις σε 2 ημέρες! - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

Αυτά είναι τα 9μηνα σεμινάρια που Μοριοδοτούν Εκπαιδευτικούς και ξεκινούν το ΝΟΕΜΒΡΙΟ με μόνο 25 ευρώ τον μήνα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΩΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκη - Κορονοϊός: Στο Ιπποκράτειο 9 έγκυες – Οι τρεις διασωληνωμένες
Εννέα έγκυες γυναίκες νοσηλεύονται με κορονοϊό ενώ τρεις είναι διασωληνωμένες - τον τελευταίο μήνα νοσηλεύτηκαν στο σύνολο 27 έγκυοι στο Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκη - Κορονοϊός: Στο Ιπποκράτειο 9 έγκυες – Οι τρεις διασωληνωμένες
κορονοϊός, μετάλλαξη
Μετάλλαξη Όμικρον: Σενάριο πως «έκλεψε» γενετικό υλικό από τον ιό γρίπης
Η παραλλαγή Όμικρον ίσως είναι πιο μεταδοτική επειδή έχει “κλέψει” γενετικό υλικό από κορονοϊό του κοινού κρυολογήματος, σύμφωνα με Αμερικανούς...
Μετάλλαξη Όμικρον: Σενάριο πως «έκλεψε» γενετικό υλικό από τον ιό γρίπης