Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου: Οδηγίες διδασκαλίας - Διαχείριση ύλης
Διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας (Πιθανότητες-Στατιστική) της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-21

Ειδικότερα:

 Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής το υπουργείο Παιδείας απέστειλε στα Λύκεια τη διαχείριση της διδακτέας ύλης των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας (Πιθανότητες- Στατιστική) της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-21.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαχείριση της ύλης των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας (Πιθανότητες - Στατιστική) της Γ΄ ημερησίου Γενικού Λυκείου για το Σχολικό Έτος 2020-21

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Από το βιβλίο Μαθηματικών Γενικής Παιδείας (Πιθανότητες – Στατιστική) Γ' τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Λυκείου για τους μαθητές τις Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, έκδοση 2020:

Πιθανότητες

Ενότητα 1.1 Πειράματα τύχης, δειγματικός χώρος και ενδεχόμενα

Ενότητα 1.2 Πιθανότητες: Ορισμοί και εφαρμογές

Ενότητα 1.3 Πιθανότητες και πράξεις με ενδεχόμενα

Ενότητα 1.4 Συνδυαστική & Πιθανότητες Στατιστική

Ενότητα 2.1 Πληθυσμός - Δείγμα – Μεταβλητές

Ενότητα 2.2 Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων

Ενότητα 2.3 Μέτρα θέσης και μεταβλητότητας, θηκόγραμμα, συντελεστής μεταβλητότητας

Ενότητα 2.4 Κανονική κατανομή και εφαρμογές

Ενότητα 2.5 Πίνακες Συνάφειας και Ραβδογράμματα

Ενότητα 2.6 Σύγκριση ποσοτικών χαρακτηριστικών στις κατηγορίες ενός ποιοτικού χαρακτηριστικού

Ενότητα 2.7 Γραμμική συσχέτιση ποσοτικών μεταβλητών και διαγράμματα διασποράς

Οδηγίες διαχείρισης της ύλης Για το σχολικό έτος 2020-21 το μάθημα των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης περιλαμβάνει τα Στοχαστικά Μαθηματικά (Πιθανότητες - Στατιστική).

Η διδασκαλία των Στοχαστικών Μαθηματικών έχει ως στόχους αφενός τη γνωριμία των μαθητών/μαθητριών με στοιχεία απαραίτητα για την κατανόηση και ερμηνεία καταστάσεων που συναντά ο σύγχρονος πολίτης, και αφετέρου την εμπλοκή τους με μη αιτιοκρατικούς τρόπους σκέψης για προβλήματα και καταστάσεις που εμπεριέχουν κάποιο βαθμό αβεβαιότητας. Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 3027/τ.Β/21-7-2020. Είναι επιθυμητό η διδασκαλία του μαθήματος να γίνεται με την εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες και προβλήματα μέσα στην τάξη, είτε σε ομάδες εργασίας, είτε ατομικά, είτε με συζήτηση σε όλη την τάξη. Με στόχο τον περιορισμό του φόρτου εργασίας των μαθητών εκτός τάξης, οι εργασίες για το σπίτι θα πρέπει να εστιάζουν στο περιεχόμενο και στους στόχους τους μαθήματος. Μια τέτοια προσέγγιση δίνει περισσότερες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές να εμπλακούν λύνοντας προβλήματα και συζητώντας καταστάσεις και φαινόμενα.

Το περιεχόμενο και η δομή του εκπαιδευτικού υλικού (βιβλίο του μαθητή) υποστηρίζει μια τέτοια προσέγγιση της διδασκαλίας. Τα προβλήματα και ερωτήματα που τίθενται στην "Διερεύνηση" προτείνεται να χρησιμοποιούνται για να εισαχθούν οι "Βασικές έννοιες – Ιδέες – Διεργασίες" μέσα από τις δραστηριότητες των μαθητών στην τάξη. Τα προβλήματα της "Διερεύνησης" έχουν διαμορφωθεί για τη συζήτηση στην τάξη, με τον εκπαιδευτικό να αναλαμβάνει περισσότερο να διευκολύνει τη συζήτηση παρά να "παραδώσει τη νέα θεωρία". Παρόλα αυτά σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται ο εκπαιδευτικός να αναλάβει περισσότερο καθοδηγητικό ρόλο (πχ. για να περιγράψει το θηκόγραμμα στην παράγραφο 2.3).

Οι ασκήσεις που υπάρχουν στο σχολικό βιβλίο προτείνεται να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην τάξη. Το "Πρόσθετο Υλικό" μπορεί να αξιοποιηθεί είτε ως επιπλέον ασκήσεις, είτε για την εκπόνηση κάποιας συλλογικής εργασίας. Σε κάποιες περιπτώσεις, στο πρόσθετο υλικό συμπεριλαμβάνονταιασκήσεις και υλικό που υπάρχει σε άλλα σχολικά βιβλία που μπορούν να βρεθούν και στο διαδίκτυο (http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php). Επειδή δίνεται έμφαση στην κατανόηση, στην αξιοποίηση των εργαλείων της στατιστικής και των πιθανοτήτων και στην κριτική ερμηνεία των πιθανών συμπερασμάτων, η απομνημόνευση τύπων δεν είναι στόχος του μαθήματος. Έτσι, στο τέλος των οδηγιών παρέχεται ένα τυπολόγιο το οποίο θα δίνεται στους μαθητές κατά την γραπτή εξέτασή τους.

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες εδώ

Διαβάστε Επίσης:

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

Νέες Προσλήψεις Φιλολόγων (όλες οι ειδικότητες) σε όλη την Ελλάδα

Μοριοδότηση - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στη Σχολική Ψυχολογία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

σχετικά άρθρα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση ευθύνεται για 500.000 θανάτους παιδιών, σύμφωνα με αμερικανική έρευνα
Η ατμοσφαιρική ρύπανση ευθύνεται για 500.000 θανάτους παιδιών, σύμφωνα με αμερικανική έρευνα
476.000 νεογέννητα πέθαναν για λόγους που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, με την πλειονότητα να αποδίδεται στο τοξικό νέφος
Η ατμοσφαιρική ρύπανση ευθύνεται για 500.000 θανάτους παιδιών, σύμφωνα με αμερικανική έρευνα
Εκπαιδευτικοί: Δεν νομιμοποιούμε τις εκλογές -παρωδία
Εκπαιδευτικοί: Δεν νομιμοποιούμε τις εκλογές -παρωδία
Οι εκπαιδευτικοί της Α ΕΛΜΕ Κορινθίας αποσύρουν τα ψηφοδέλτια από τις εκλογές αιρετών για τα υπηρεσιακά συμβούλια με ηλεκτρονική ψηφοφορία
Εκπαιδευτικοί: Δεν νομιμοποιούμε τις εκλογές -παρωδία