ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Για τη διδασκαλία και το νέο τρόπο αξιολόγησης των μαθητών των ΓΕΛ
Για τη διδασκαλία και το νέο τρόπο αξιολόγησης των μαθητών των ΓΕΛ
Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Πιερίας για τη διδασκαλία και το «νέο» τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων της «Ελληνικής Γλώσσας» στο ΓΕΛ
Για τη διδασκαλία και το νέο τρόπο αξιολόγησης των μαθητών των ΓΕΛ