Διευκρινίσεις για τις άδειες αναπληρωτών ΕΣΠΑ - Τα δικαιολογητικά
Ποιούς αφορούν, ποιά δικαιολογητικά χρειάζονται για κάθε κατηγορία άδειας

Εγκύκλιο με οδηγίες και διευκρινίσεις για όλες τις κατηγορίες αδειών αναπληρωτών ΕΣΠΑ δημοσιοποίησε σήμερα η Διευθυνση Π.Ε Δ.Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

1) ΑΔΕΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (χορηγείται από τον δ/ντή της σχολ.μονάδας):

Με την με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020 (ΦΕΚ 1856 Β/15-5-2020, ΑΔΑ: ΩΥΥΠ46ΜΤΛ6-ΓΟ2) Κ.Υ.Α. καθορίζονται οι ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19. Ειδική άδεια απουσίας επί του παρόντος θα χορηγείται αποκλειστικά και μόνο στους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠΕΒΠ που ανήκουν αποδεδειγμένα σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.  Για τους εκπ/κούς που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες και αιτούνται την ειδική άδεια ευπαθών ομάδων οφείλουν να προσκομίσουν στο σχολείο αίτηση με το ανάλογο λογότυπο ΕΣΠΑ και αναλυτική ιατρική γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό (δημοσίου ή ιδιώτη ιατρό) που αναγράφεται ότι χορηγείται για τον σκοπό αυτό, ή άλλα δικαιολογητικά, όπως πχ. πιστοποιητικά ΚΕΠΑ εν ισχύ. Κατόπιν συνεννόησης με τον δ/ντή της σχολ. μονάδας παρέχουν τηλεκπαίδευση σε μαθητές που παραμένουν σπίτι.  Τα μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ , διευθυντές/ντριες & προϊστάμενοι/-νες και εκπ/κοί που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες αλλά λόγω της φύσης των καθηκόντων τους δεν δύνανται να παρέχουν τηλεκπαίδευση/τηλεργασία, παρέχουν αυτοπρόσωπη εργασία, τηρουμένων όλων των μέτρων υγιεινής και προφύλαξης έναντι του COVID 19. Δύναται να χορηγηθεί αποκλειστικά και μόνο εφόσον από τα προσκομιζόμενα ιατρικά δικαιολογητικά συνιστάται αρμοδίως και υπευθύνως από τον θεράποντα ιατρό ότι ο/η εκπ/κός και το μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ, έστω και εάν είναι δυνατή η απασχόλησή του σε υπηρεσίες back office ή ακόμα και εάν τηρούνται όλες οι υγειονομικές συνθήκες προστασίας και διασποράς στη σχολ. μονάδα, απαιτείται για αποδεδειγμένους σοβαρούς λόγους υγείας η παραμονή του κατ οίκον.

Υπενθυμίσεις: 1) Δεν διακόπτεται καμία τρέχουσα άδεια άλλου είδους για να χορηγηθεί ειδική άδεια. 2) Δεν έχει ακόμη προβλεφθεί ειδική άδεια για τους εκπ/κούς/ΕΕΠ/ΕΒΠ που συνοικούν με άτομα ευπαθούς ομάδας. 

2) ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (χορηγείται από τον δ/ντή της σχολ.μονάδας):

Αφορά τους εκπ/κούς / μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ που νοσούν λόγω COVID 19. Κατόπιν οδηγιών που τους έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Ε.Ο.Δ.Υ., ο εκπ/κός ενημερώνει αμελλητί τον δ/ντή /προϊστάμενο της σχολ. μονάδας, απουσιάζει δικαιολογημένα με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής αίτησης με το ανάλογο λογότυπο ΕΣΠΑ και υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία να αναγράφει ποιος έδωσε την οδηγία, πότε, για ποιο λόγο και να προσδιορίζεται το ακριβές χρονικό διάστημα, για το οποίο δόθηκε η οδηγία για τη θέση σε περιορισμό και τα οποία δύναται να ελεγχθούν από την Υπηρεσία κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 1599/1986. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν προσμετράται στο δικαίωμα των αναρρωτικών αδειών των αναπληρωτών. Κατόπιν συνεννόησης με τον δ/ντή της σχολ. μονάδας παρέχουν τηλεκπαίδευση σε μαθητές που παραμένουν σπίτι

3) ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ με χρέωση 1ημ. κανονικής άδειας ανα 4ημερο (χορηγείται από τον δ/ντή της σχολ.μονάδας) και αφορά προς το παρόν μόνο γονείς τέκνων σε βρεφονηπιακούς & παιδικούς σταθμούς)

Αφορά τους εκπ/κούς / μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης & οι σύζυγοί τους είναι εργαζόμενοι. Δικαιολογητικά:

1) ΑΙΤΗΣΗ στο έντυπο με το ανάλογο λογότυπο ΕΣΠΑ, με αναλυτικά διαστήματα ή συγκεκριμένες ημερ/νίες (αν οι εργάσιμες ημέρες δεν είναι σε συνέχεια) Επισημαίνουμε ότι εάν υπάρξει υπόλοιπο ημερών άδειας στο τέλος που δεν συμπληρώνει 4ήμερο, αυτές χρεώνονται ως κανονικές και στην Απόφαση καταγράφονται στη δεξιά στήλη*, όπως και υπολογίζονται στο σύνολο κανονικών αδειών (με την οικονομική επίπτωση στην αποζημίωση μη ληφθεί- σας άδειας)

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης έκδοσης εντός τριμήνου

3) Βεβαίωση εργασίας συζύγου ότι δεν θα κάνει χρήση άδειας ειδικού σκοπού (οι ελεύθεροι επαγγελματίες καταθέτουν μόνο Υ.Δ. με γνήσιο υπογραφής)

4) Βεβαίωση από τον βρεφικό, βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό του τέκνου, από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο δεν προσέρχεται στον βρεφικό, βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης

5) Εάν είναι μονογονεϊκή οικογένεια πρέπει να προσκομιστεί αποδεικτικό (π.χ. δικαστικής επιμέλειας) αντί της Υ.Δ. συζύγου  Δεν δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού οι εκπ/κοί των οποίων οι σύζυγοι δεν εργάζονται ή έχουν λάβει ειδική άδεια ευπαθών ομάδων το ίδιο διάστημα.  Σε περίπτωση που ο έτερος γονέας δεν απασχολείται στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στις ανώνυμες εταιρείες ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΣΘ, Αττικό Μετρό, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Εγνατία, καθώς και στην ΥΠΑ, θα πρέπει μόνο μετά από αιτιολογημένη απόφαση της υπηρεσίας του, περί μη χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού, να χορηγείται στον/ην εκπ/κό ή το μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ η άδεια ειδικού σκοπού (γονέα)

 

Δείτε εδώ τις οδηγίες

Διαβάστε Επίσης:
 

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

 

Παν.Αιγαίου: Έκπτωση σε σεμινάρια Σχολική Ψυχολογίας ή Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 

ΒΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

 

 

 

σχετικά άρθρα

Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών: Κοροϊδία του υπουργείο για άδειες ευπαθών ομάδων και προσλήψεις
Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών: Κοροϊδία του υπουργείο για άδειες ευπαθών ομάδων και προσλήψεις
«Αποδεικνύεται περίτρανα ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θεωρεί τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές αναλώσιμους», σημειώνεται μεταξύ...
Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών: Κοροϊδία του υπουργείο για άδειες ευπαθών ομάδων και προσλήψεις
Καταλήψεις σχολείων: Παρέμβαση της ΕΛΜΕ Πειραιά στην Εισαγγελία
Καταλήψεις σχολείων: Παρέμβαση της ΕΛΜΕ Πειραιά στην Εισαγγελία
Η ΕΛΜΕ Πειραιά ζήτησε να μην κληθεί κανείς διευθυντής σχολείου για κατάθεση σε Αστυνομικό Τμήμα, αίτημα που η εισαγγελέας δεν δέχτηκε
Καταλήψεις σχολείων: Παρέμβαση της ΕΛΜΕ Πειραιά στην Εισαγγελία