Συνήγορος του Πολίτη για προσλήψεις αναπληρωτών: Κακοδιοίκηση και αποκλεισμοί εκπαιδευτικών
Ο Συνήγορος του Πολίτη τονίζει σε έγγραφό του προς την υπουργό Παιδείας ότι η πρόσληψη εκπαιδευτικών βάσει προσωρινών πινάκων με ήδη γνωστά και μη αμφισβητούμενα λάθη και παραλείψεις, για τα οποία καμία ευθύνη δεν φέρουν οι υποψήφιοι, αποκλείει από την εργασία άτομα που ενδεχομένως το δικαιούνται με ό,τι αυτό συνεπάγεται

Αναφορές σχετικά με παραλείψεις και λάθη κατά την υποβολή των δικαιολογητικών στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κατάρτιση πινάκων εκπαιδευτικών από τους οποίους υλοποιούνται διορισμοί μονίμων και προσλήψεις αναπληρωτών/ωρομισθίων εκπαιδευτικών (προκηρύξεις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ) εξέτασε ο Συνήγορος του Πολίτη.

Οι Διευθύνσεις δεν καταχώρισαν εκ παραδρομής στοιχεία με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται σημαντικά προς το χειρότερο η κατάταξη των υποψηφίων στους εν λόγω πίνακες. Αποδέχτηκαν τις εκ παραδρομής παραλείψεις τους και συνέστησαν στους υποψηφίους να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ ώστε να αποκατασταθεί η μοριοδότησή τους.

Ωστόσο, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι προσλήψεις αναπληρωτών δύνανται να υλοποιηθούν βάσει προσωρινών πινάκων λόγω υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος.

Ο Συνήγορος, με έγγραφό του προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων έθεσε σε γνώση της, ήδη από τις αρχές Αυγούστου 2020, ότι αναγνωρίζει τον κίνδυνο εμφιλοχώρησης εκ παραδρομής σφαλμάτων σε μία απαιτητική και με αυξημένο φόρτο εργασία που κλήθηκαν να διεκπεραιώσουν οι Διευθύνσεις. Επισήμανε όμως ότι η πρόσληψη εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2020-2021 βάσει προσωρινών πινάκων με ήδη γνωστά και μη αμφισβητούμενα λάθη και παραλείψεις, για τα οποία καμία ευθύνη δεν φέρουν οι υποψήφιοι, αποκλείει από την εργασία άτομα που ενδεχομένως το δικαιούνται με ό,τι αυτό συνεπάγεται: ασφαλιστική κάλυψη, προϋπηρεσία, μισθός, επίδομα ανεργίας κλπ. Επίσης τόνισε ότι πολλοί υποψήφιοι καλούνται να επωμισθούν τις συνέπειες για τα λάθη και τις παραλείψεις της Διοίκησης -καταρχάς με την υποβολή ενστάσεων στο ΑΣΕΠ, οπότε καλούνται, αν και άνεργοι ως επί το πλείστον, να καταθέσουν παράβολο ποσού είκοσι (20) ευρώ και κατά δεύτερον με την ενδεχόμενη απώλεια θέσης εργασίας- γεγονός το οποίο δεν συνάδει με την αρχή της χρηστής διοίκησης.

Ο Συνήγορος ζητά να γίνουν ενέργειες με στόχο την ίση και δίκαιη μεταχείριση των υποψήφιων εκπαιδευτικών. 

Αναλυτικά το σχετικό έγγραφο εδώ

Διαβάστε Επίσης:


ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

Νέες Προσλήψεις Φιλολόγων (όλες οι ειδικότητες) σε όλη την Ελλάδα

Μοριοδότηση - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στη Σχολική Ψυχολογία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

σχετικά άρθρα

Διαδικτυακή προσομοίωση συνάντησης Υπουργών Παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώπης με τη συμμετοχή φοιτητών
Διαδικτυακή προσομοίωση συνάντησης Υπουργών Παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώπης με τη συμμετοχή φοιτητών
Δράσεις της Ελληνικής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης
Διαδικτυακή προσομοίωση συνάντησης Υπουργών Παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώπης με τη συμμετοχή φοιτητών
Οδηγίες για τη συγκρότηση διαδικτυακών τμημάτων και την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Οδηγίες για τη συγκρότηση διαδικτυακών τμημάτων και την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή αναμετάδοση μαθημάτων από την αίθουσα διδασκαλίας για τους μαθητές που απουσιάζουν - Έγγραφο της Περιφερειακής...
Οδηγίες για τη συγκρότηση διαδικτυακών τμημάτων και την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης