ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό
Προσωρινοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται, κατά χώρα και κλάδο, ανάλογα με τη γνώση της ξένης γλώσσας, την οποία δηλώνουν και αποδεικνύουν με τα συνημμένα στην...
Προσωρινοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό
Για τη δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών από Προσωρινούς Πίνακες του ΑΣΕΠ
Για τη δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών από Προσωρινούς Πίνακες του ΑΣΕΠ
Από τα παραπάνω τονίζω το ότι μόνον «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος», μπορεί να συμβεί η πρόσληψη...
Για τη δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών από Προσωρινούς Πίνακες του ΑΣΕΠ
Αναπροσαρμοσμένοι προσωρινοί πίνακες Περιφερειακών Διευθυντών
Αναπροσαρμοσμένοι προσωρινοί πίνακες Περιφερειακών Διευθυντών
Πατήστε πάνω στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε αναλυτικά όλες τις ΠΔΕ σχετικά με τους Αξιολογικούς Πίνακες υποψηφίων Περιφερειακών Διευθυντών...
Αναπροσαρμοσμένοι προσωρινοί πίνακες Περιφερειακών Διευθυντών
ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Σε σχέση με τις ενέργειες της όσον αφορά την απόρριψη των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ από τους προσωρινούς πίνακες
ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Σε σχέση με τις ενέργειες της όσον αφορά την απόρριψη των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ από τους προσωρινούς πίνακες
ΠΟΣΕΕΠΕΑ
ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Σε σχέση με τις ενέργειες της όσον αφορά την απόρριψη των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ από τους προσωρινούς πίνακες
Λάθος μοριοδοτήσεις σε προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τις ξενόγλωσσες ειδικότητες
Λάθος μοριοδοτήσεις σε προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τις ξενόγλωσσες ειδικότητες
Του Μίλτου Παγκά, Δρ. Νομικής Δημοσίου Δικαίου
Λάθος μοριοδοτήσεις σε προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τις ξενόγλωσσες ειδικότητες