Γονείς: Σειρά προβλημάτων στη Μουσική και Καλλιτεχνική εκπαίδευση ζητούν λύσεις
Γονείς Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων: Υπόμνημα σχετικά με την έναρξη του σχολικού έτους 2020 -2021, τον τρόπο εισαγωγής σε τμήματα μουσικών σπουδών, τις μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών

Με το παρόν υπόμνημα η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τον τρόπο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά το επόμενο σχολικό έτος. Εκφράζουμε, επίσης, για μία ακόμα φορά, τη διαμαρτυρία μας για τον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την εξαίρεση των  υποψηφίων του προηγούμενου σχολικού έτους από την κατάθεση μηχανογραφικού με το δικαίωμα του 10% καθώς και την εξαίρεση των φοιτητών από το δικαίωμα μετεγγραφής και μετακίνησής τους στα παραπάνω τμήματα.

Η έναρξη του νέου σχολικού έτους στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 θα βρει τα σχολεία με σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό, με προβλήματα στις κτηριακές εγκαταστάσεις, με νέα ωρολόγια προγράμματα και εκπαιδευτικές διαδικασίες οι οποίες δεν διασφαλίζουν την ισότιμα παρεχόμενη, ουσιαστικά και αποκλειστικά δωρεάν εκπαίδευση. Με δεδομένη τη διάχυτη αβεβαιότητα για την εξέλιξη της πανδημίας και την πιθανότητα εκ περιτροπής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, τα χρόνια προβλήματα των σχολείων όχι μόνο δεν θα αντιμετωπισθούν αλλά αντίθετα θα επιταθούν.

Αναρωτιόμαστε πώς θα καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της ύλης από τους μαθητές με δεδομένα τα κενά σε εκπαιδευτικούς! Πότε επιτέλους θα γίνουν διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών; Σε περίπτωση εκ περιτροπής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ποιος είναι ο σχεδιασμός του υπουργείου για την ομαλή ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας; Θα υπάρχει στη θέση του από το πρώτο κουδούνι το σύνολο του απαιτούμενου προσωπικού; Θα υπάρχουν καθαρίστριες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στα σχολεία; Με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί η δημόσια υγεία στις σχολικές μονάδες; Θα εξασφαλισθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός για εκπαιδευτικούς και μαθητές αλλά και ο κεντρικός σχεδιασμός της διδακτικής διαδικασίας ώστε, στην περίπτωση που αυτό κριθεί από τους ειδικούς απαραίτητο, να συνεχιστούν τα μαθήματα διαδικτυακά; Οι γονείς σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχθούμε λύσεις οι οποίες δε διασφαλίζουν την ισότιμη, ουσιαστική, ολόπλευρη εκπαίδευση των παιδιών μας και μετατρέπουν την τάξη σε στούντιο αναμετάδοσης των μαθημάτων!

Ιδιαίτερα απασχολεί την κοινότητα των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων το θέμα του τρόπου εισαγωγής στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το δεδομένο των, κατά δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, χαμηλών επιδόσεων των εξεταζόμενων στα ειδικά μαθήματα, καταδεικνύει μία σειρά από κενά στην εκπαιδευτική διαδικασία, για την οποία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται οι υποψήφιοι.

Το εξεταζόμενο αντικείμενο «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» μόνο στο πλαίσιο λειτουργίας των μουσικών σχολείων είναι δυνατόν να το διδαχθεί δωρεάν ένας μαθητής. Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» προέρχεται από εγχειρίδια μελέτης τα οποία διδάσκονται στην Α΄, Β΄ και Γ΄ γυμνασίου με την προϋπόθεση να υπάρχει στη σχολική μονάδα εκπαιδευτικός. Τα εγχειρίδια αυτά δεν διδάσκονται στα μουσικά σχολεία, απευθύνονται σε μικρότερες ηλικίες, ενώ έντονη είναι η κριτική η οποία έχει ασκηθεί τόσο για τον τρόπο με τον οποίο η ύλη συνεχίζεται από το ένα επίπεδο στο επόμενο, όσο και για λάθη, ανακρίβειες και αλληλοεπικαλύψεις οι οποίες εντοπίζονται σε αυτά. Υπενθυμίζουμε πως τα εγχειρίδια μελέτης για το σύνολο των καλλιτεχνικών μαθημάτων στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία δεν παρέχονται από το ελληνικό κράτος, με αποτέλεσμα οι γονείς να υποχρεωνόμαστε να αναλάβουμε το σχετικό κόστος.

Η κατάργηση της δυνατότητας επιλογής του αντικειμένου της μουσικής στην Α΄ Λυκείου, στερεί από τον ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να συνεχίσει την ελλιπέστατη - και για τον λόγο αυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη εκπαιδευτικών, συχνά μη επιλέξιμη -  εκπαίδευσή του στο αντικείμενο της μουσικής. Η πρόβλεψη, δε, στο πρόσφατα κατατεθειμένο προς ψήφιση νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση, για δημιουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στα ειδικά, πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει την ανάγκη των μαθητών για δωρεάν καλλιτεχνική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες του δημόσιου σχολείου. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι υποψήφιοι να οδηγούνται σε άκριτη αποστήθιση πληροφοριών οι οποίες δεν καταδεικνύουν το πραγματικό επίπεδο γνώσεων και αισθητικής καλλιέργειας των νεαρών αποφοίτων, για τα οποία καμία ευθύνη δε φέρουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.

Ο διαχωρισμός των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών σε θεωρητικής και πρακτικής κατεύθυνσης (όπως ο προηγούμενος υπουργός είχε σχολιάσει στη βουλή) έχει σαν συνέπεια οι υποψήφιοι οι οποίοι διεκδικούν την εισαγωγή τους σε ένα από τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών της χώρας να υποβάλλονται σε διπλές Πανελλαδικές εξετάσεις. Θεωρούμε απαράδεκτη την παραπάνω πρακτική! Οι γονείς, προκειμένου να υποστηρίξουμε τα παιδιά μας και να τα βοηθήσουμε να διεκδικήσουν τα όνειρά τους να γίνουν πράξη, επιβαρυνόμαστε όλο και περισσότερο οικονομικά. Επιπροσθέτως, κρίνουμε ως αντιεπιστημονικό τον παραπάνω διαχωρισμό με δεδομένο το σκεπτικό πως η θεωρία και οι πράξη προϋποθέτουν η μία την άλλη. Οι μουσικοί, οι ηθοποιοί, οι σκηνοθέτες, οι κινηματογραφιστές, οι ζωγράφοι, οι σκηνογράφοι, οι χορευτές, οι χορογράφοι έχουν ανάγκη πανεπιστημιακών σχολών τα οποία θα παρέχουν ενιαίο για το σύνολο των αντίστοιχων τμημάτων θεωρητικό υπόβαθρο και εξειδίκευση στην πορεία των πανεπιστημιακών τους σπουδών.

Το γεγονός πως υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των τριών τμημάτων μουσικών σπουδών (ΠΑΜΑΚ, Ιόνιο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) στερεί για μία ακόμα φορά τους νέους φοιτητές από το δικαίωμα της μετακίνησης ή μετεγγραφής τους, άρα και από τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους νέοι οι οποίοι προέρχονται από λαϊκές οικογένειες. Επιπλέον, δεν δίνεται η δυνατότητα υποβολής μηχανογραφικού με το 10% στα παραπάνω τμήματα, καθώς η εισαγωγή σε αυτά γίνεται μόνο με τον νέο τρόπο εξέτασης, ο οποίος θεσπίστηκε πριν από ενάμισι περίπου έτος. Ζητάμε για μία ακόμα φορά να επανεξεταστεί ο τρόπος εισαγωγής στα τμήματα μουσικών σπουδών, να είναι αυτός ενιαίος, όπως επίσης ενιαίο να είναι και το πρόγραμμα σπουδών των πανεπιστημιακών τμημάτων ώστε να διασφαλίζεται η ισοτιμία της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Τελειώνοντας να επαναλάβουμε την έλλειψη σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα υπόλοιπα αντικείμενα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης με ελάχιστες εξαιρέσεις (Τμήμα Θεάτρου ΑΠΘ, Τμήμα Κινηματογράφου, Σχολή Καλών Τεχνών).

Αναμένουμε την απάντηση στα ερωτήματα και τα αιτήματα τα οποία τίθενται με το παρόν υπόμνημα.

Για το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων

             Χρονοπούλου Άννα                                                Θεοδοσίου Ελένη

Διαβάστε Επίσης:
 

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

 

Παν.Αιγαίου: Έκπτωση σε σεμινάρια Σχολική Ψυχολογίας ή Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 

ΒΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

 

 

 

σχετικά άρθρα

Ετοιμάζουν σχολικό λοκ ντάουν με οσμή… λοκ άουτ ενάντια στις μαθητικές καταλήψεις!
Ετοιμάζουν σχολικό λοκ ντάουν με οσμή… λοκ άουτ ενάντια στις μαθητικές καταλήψεις!
Εκτίμηση των Αγωνιστικών Κινήσεων Εκπαιδευτικών: Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να κλείσει τα σχολεία (και) για να ξεφουσκώσει τις μαθητικές αντιδράσεις και...
Ετοιμάζουν σχολικό λοκ ντάουν με οσμή… λοκ άουτ ενάντια στις μαθητικές καταλήψεις!
Αύξηση 36,5% των αιτήσεων για εισαγωγή στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ
Αύξηση 36,5% των αιτήσεων για εισαγωγή στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ
Στις 5.967 ανήλθε ο αριθμός των αιτήσεων μαθητών και μαθητριών για εισαγωγή στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό...
Αύξηση 36,5% των αιτήσεων για εισαγωγή στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ
23-30 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές των αλλοδαπών – αλλογενών στα πανεπιστήμια
23-30 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές των αλλοδαπών – αλλογενών στα πανεπιστήμια
Oι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων...
23-30 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές των αλλοδαπών – αλλογενών στα πανεπιστήμια