Διάταξη Διγαλάκη για ΑΕΙ: «Ψηφίζουν μόνο όσοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι» - Αβλεψία ή σφάλμα;
Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των ΑΕΙ

«Με το ευφάνταστο επιχείρημα: «Στις εκλογές πρέπει να ψηφίζουν μόνο όσοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι», το Υπουργείο οραματίζεται το Πανεπιστήμιο του μέλλοντος επιφέροντας αλλαγές σε αυτοδιοίκητο καιεργασιακά.»

Τι ισχύει όμως;

Βουλευτικές εκλογές: Στις βουλευτικές εκλογές έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν όλοι οι Έλληνες Πολίτες ηλικίας 17 ετών και άνω. Δικαίωμα όμως εκλέγεσθαι έχουν όσοι έχουν κλείσει τα 25 έτη, ενώ υπάρχει και ανώτερο ηλικιακό όριο.

Εκλογές στα Πανεπιστήμια: Τα Πανεπιστήμια έχουν το αυτοδιοίκητο για αυτό διεξάγονται εκλογές με σκοπό την ανάδειξή των οργάνων διοίκησης όλων των εργαζομένων σε αυτά.

 • ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ, ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ, ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΟΙ ΌΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΦΥΣΙΚΑ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
 • Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΌΗΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ ΤΩΝ ΑΕΙ, ΕΝΩ
 • Η ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 16 ΤΟΥ ΣΥΝΤΆΓΜΑΤΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ

Περιγραφή έργου ΕΔΙΠ με βάση την κείμενη νομοθεσία : Τα μέλη της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν εργαστηριακό-εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στα Α.Ε.Ι.. Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος και στα μέλη της καταληκτικής βαθμίδας μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο, διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών υπό την εποπτεία των Καθηγητών της σχολής και δύνανται να συμμετέχουν στην επίβλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών. Με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος μπορεί να ανατίθεται στα μέλη της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. υποχρεούνται να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό έργο με αριθμό διδακτικών ωρών ανάλογο με αυτό των μελών ΔΕΠ, καθώς και κάθε μορφής επιστημονικό-ερευνητικό έργο. Τέλος τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. είναι διδάσκοντες σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών."

Αβλεψία ή σφάλμα ;

Ο κ Διγαλάκης στη διαδικτυακή συνάντηση που έγινε 22/05/2020, μας εξήγησε ότι η απόφαση αυτή εδράζεται στο γεγονός ότι ακόμα και όσοι Έλληνες πολίτες είναι 17 ετών κάποια στιγμή θα γίνουν 25, επομένως θα αποκτήσουν το δικαίωμα να εκλέγονται. Αυτή η "νομοτελειακή" εξέλιξη φαίνεται ότι έχει εφαρμογή, κατά την άποψη του υπουργείου, και για τα μέλη ΔΕΠ, που δεν έχουν δικαίωμα εκλέγεσθαι λόγω του ότι, ανήκουν στις βαθμίδες του Λέκτορα και του Επικ. Καθηγητή, ενώ στη συνέχεια θα εξελιχθούν οπωσδήποτε (νομοτελειακά;) στις βαθμίδες του Αν. Καθηγητή και Καθηγητή και επομένως τότε θα αποκτήσουν και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

Σύμφωνα λοιπόν με το συλλογισμό του Υπουργείου :

 • Όλοι οι Λέκτορες και οι Επ. Καθηγητές θα γίνουν σίγουρα Αν. Καθηγητές ή/και Καθηγητές, με μια "φυσική" διαδικασία
 • Μέλη άλλων κατηγοριών προσωπικού ΕΔΙΠ, ΕΕΠ κλπ που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, αποκλείεται να εκλεγούν σε μια θέση ΔΕΠ οποτεδήποτε στο μέλλον.
 • Όσοι δεν είναι μέλη ΔΕΠ ("αυτοί" δηλαδή όπως αναφέρονται στην αιτιολόγηση του Υπουργείου), παρότι έχουν ακαδημαϊκά καθήκοντα, δεν μπορούν να εκλέγουν τον ακαδημαϊκό τους προϊστάμενο (ρόλο στον οποίο φαίνεται να περιορίζεται ο Πρύτανης). Επιπλέον, δεν έχουν δυνατότητα να εκλέξουν και κανέναν άλλο προϊστάμενο (Διοικητικό, Πειθαρχικό κλπ) για τα εργασιακά, διοικητικά και λοιπά θέματα.

Με βάση λοιπόν τον παραπάνω συλλογισμό του Υπουργείου:

 • Πρέπει το Υπουργείο, να καταρτίσει ΑΜΕΣΑ μητρώα (σαν το ΑΠΕΛΑ ίσως) για κάθε ΑΕΙ, με τους Λέκτορες και τους Επ. Καθηγητές που έχουν τις προϋποθέσεις να εξελιχθούν στη βαθμίδα του Αν. Καθηγητή, ώστε μόνο αυτοί να έχουν δικαίωμα ψήφου αφού οι υπόλοιποι δεν θα αποκτήσουν ποτέ το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.
 • Μήπως η στέρηση ψήφου θα πρέπει να ισχύσει και για όσους "εκλόγιμους" σύμφωνα με το νόμο δεν επιτρέπεται να εκλεγούν σε όργανα διοίκησης, αφού θα υπερβούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, το ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης,

Οργανωμένο Σχέδιο;

  1. Αν θεωρήσουμε ότι ο Πρύτανης ασχολείται ως ακαδημαϊκός προϊστάμενος μόνο με τα ακαδημαϊκά θέματα που αφορούν αποκλειστικά τα μέλη ΔΕΠ, τότε προκύπτουν τα εξής ερωτήματα: Το κενό της διοίκησης της χρηματοδότησης μέσω ΕΛΚΕ, καθώς και της διδασκαλίας των υπολοίπων κατηγοριών προσωπικού του Πανεπιστημίου από ποιον θα καλυφθεί; Ποιος θα είναι ο προϊστάμενος όλων αυτών των εργαζομένων, κάποιος τεχνοκράτης, manager ή κάτι άλλο; Και από ποιον θα εκλέγεται-διορίζεται και σε ποιον θα λογοδοτεί με βάση το αυτοδιοίκητο;
  2. Το όραμα της κυβέρνησης για το Πανεπιστήμιο του μέλλοντος φαίνεται αρκετά καθαρά πίσω από τον αποκλεισμό όλων και από τη διαδικασία εκλογής των Προέδρων των Τμημάτων, των Κοσμητόρων και των Διευθυντών των Τομέων. Δηλαδή των οργάνων που κάνουν τις αναθέσεις του διδακτικού έργου κάθε ακαδημαϊκού έτους σε μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ. Επομένως στα ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΆ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΚΑΠΟΙΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ τους ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΧΙ. Συμπερασματικά:

Το υπουργείο επαναφέρει διατάξεις νόμων που παραπέμπουν σε εποχές προ και αμέσως μετά τη μεταπολίτευση. Πρόκειται για διατάξεις που πλήττουν βάναυσα τις δημοκρατικές κατακτήσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας και οδηγούν σε πρώτη φάση στο πανεπιστήμιο των μελών ΔΕΠ και των λοιπών πληβείων και στη συνέχεια στο πανεπιστήμιο κάποιων μόνο μελών ΔΕΠ προσθέτοντας στους πληβείους και βαθμίδες μελών ΔΕΠ. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν από κυβερνήσεις της ίδιας ιδεολογικής προσέγγισης προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το υπουργείο συμπεριφέρεται στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που στήριξαν ιδιαίτερα κατά το πρόσφατο διάστημα όλη την εκπαιδευτική διαδικασία, ως να είναι εργολαβικοί υπάλληλοι που δεν έχουν κανένα λόγο στα θέματα που τους αφορούν άμεσα.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε, εν μέσω υγειονομικής κρίσης, με την απουσία οποιουδήποτε διαλόγου και χωρίς να υπάρχει κανένα επείγον ζήτημα, καθώς επίκειται κατάθεση σχεδίου νόμου συνολικά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο, που, σε πρώτη φάση, έχει κομματική στόχευση στις επερχόμενες εκλογές οργάνων διοίκησης, και, σε βάθος χρόνου, στην αλλαγή της φυσιογνωμίας του Πανεπιστημίου.

Τη θέση μας, ότι ο αποκλεισμός μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας που ανήκουν στις ομάδες των ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικών Υπαλλήλων από τις εκλογικές διαδικασίες υπονομεύει την εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων, στηρίζουν, με αποφάσεις των Συγκλήτων αρκετά Ιδρύματα.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΆ ΌΛΗ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ.

σχετικά άρθρα

Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Υπόμνημα προς την υπουργό και την υφυπουργό Παιδείας, καθώς και τον πρόεδρο του ΙΕΠ
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Η εταιρεία που εξαγόρασε 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας ζητά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της «κατανομής κινδύνων», όπως αυτού της...
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ
Η έρευνα διεξάγεται με στόχο τη διερεύνηση του βαθμού αποδοχής των μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας και εξέτασης από τους φοιτητές
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ