Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής: Αντιεκπαιδευτικό το νέο νομοσχέδιο
«Δεν υπάρχουν διατάξεις για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία» - Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ)

Αρνητική ήταν η εισήγηση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης (2/6) σχετικά με το νομοσχέδιο «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις».

H ομοσπονδία κάνει λόγο για ελλιπές νομοσχέδιο, καθώς δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία, ενώ καταγγέλλει την απουσία διαλόγου κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης του νομοσχεδίου.

Ακολουθεί η εισήγηση της προέδρου της ομοσπονδίας, Γεωργίας Μπουλμέτη:

Η  ΠΟΣΕΕΠΕΑ,ως  δευτεροβάθμιο  συνδικαλιστικό  όργανο,    εκπροσωπεί  τους  κλάδους  του  Ειδικού Εκπαιδευτικού  Προσωπικού-ΕΕΠ (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, θεραπευτές –λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, σχολικούς νοσηλευτές, Ειδικούς στην Νοηματική Γλώσσα Κωφών, Ειδικούς στη Κινητικότητα τον Προσανατολισμό Τυφλών, Συμβούλους στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού -ΕΒΠ που υπηρετούν στην  Ειδική  και  Γενική  Εκπαίδευση  καθώς  και  στα  Κ.Ε.Σ.Υ.  και  παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία, καθώς  και σε ευάλωτες κοινωνικές  ομάδες. 

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ δεν έλαβε καμία ενημέρωση από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ για το νομοσχέδιο με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»  και δεν υπήρξε  διάλογος πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου στη διαβούλευση.

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ θεωρεί ότι το νομοσχέδιο στο σύνολό του είναι αντιεκπαιδευτικό, πλήττει τη δωρεάν δημόσια εκπαίδευση, τα δικαιώματα μαθητών στη μόρφωση και τις εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών. Αποσκοπεί στη δημιουργία ενός  σχολείου, στο οποίο η κατηγοριοποίηση των μαθητών γίνεται  με βάση τη διαγωγή, τη βαθμολογία και υποβαθμίζει οποιαδήποτε εξέλιξη μέσω αναχρονιστικών και τιμωρητικών  πολιτικών.

Διαπιστώνουμε  μετά λύπης μας  ότι δεν υπάρχουν διατάξεις για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία.

Απαιτείται κατά  το σχεδιασμό κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής να προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τα ΑμεΑ προκειμένου να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια ενταξιακή, ποιοτική και δωρεάν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε ίση βάση με τους άλλους, στις κοινότητες στις οποίες ζουν μέσω εύλογων προσαρμογών και υποστήριξης.

Δυστυχώς αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι το παρόν νομοσχέδιο στερείται αυτού του πνεύματος, αποκλείοντας για άλλη μία φορά μαθητές με αναπηρία και τις οικογένειές τους, δημιουργώντας διαχωρισμούς ανάμεσα στη γενική και ειδική εκπαίδευση.

Ξέρουμε ότι αυτό που θα μας απαντήσετε είναι ότι θα το προβλέψετε σε ένα άλλο νομοσχέδιο επικεντρωμένο στην ειδική εκπαίδευση, το οποίο, ωστόσο θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο χάσμα στον προσδοκώμενο στόχο. Πηγή: www.especial.gr

Σύμφωνα με την έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη (αρ.72 ν. 4488/2017) για την εφαρμογή της Σύβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων µε αναπηρία για την εκπαίδευση, Ιούλιος 2019, αναφέρεται ότι:


«Παρά τις θετικές αλλαγές που έχουν προωθηθεί και τις εξαγγελθείσες ενταξιακές πολιτικές συστηματικά διαπιστώνονται προβλήματα σε σχέση µε την οργάνωση, τους πόρους, το ανθρώπινο δυναμικό, τα προγράμματα και τις μεθόδους διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό υλικό, τις αντιλήψεις και τις πρακτικές στην εκπαίδευση των παιδιών µε αναπηρία».

Ναι, διερχόμαστε από μια περίοδο που για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες έγιναν διορισμοί στην Ειδική εκπαίδευση ΕΕΠ ΕΒΠ και σε λίγες ημέρες περιμένουμε και τους διορισμούς εκπαιδευτικών στην ειδική Εκπαίδευση, τόσο από την προηγούμενη κυβέρνηση όσο και από τη νυν, ωστόσο δε θα καλύψουν παρά μόνο βασικές ανάγκες των ΣΜΕΑΕ αφήνοντας ακάλυπτα πληθώρα λειτουργικών κενών στα σχολεία, ενώ δεν υπήρξε ανάληψη   ευθύνης στελέχωσης των ΚΕΣΥ μέσω μόνιμων  διορισμών, τα οποία υποστηρίζουν  χιλιάδες μαθητές  με ειδικές εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και αναπηρία με συνέπεια να προωθούνται   ευκαιριακά προγράμματα ΕΣΠΑ τα οποία δεν προσφέρουν σταθερότητα και εχέγγυα για τη συνέχισή τους.

Οι Άριστοι μαθητές  δεν κρίνονται μόνο από τη βαθμολογία τους αλλά από την προσπάθειά τους σε σχέση με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν.


 

σχετικά άρθρα

Η γυάλινη οροφή της εκπαίδευσης
Η γυάλινη οροφή της εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση με βάση το Σύνταγμα είναι δωρεάν και ελεύθερη για όλους τους πολίτες της χώρας. Είναι όμως τελικά έτσι τα πράγματα και ποιοι τελικά...

Η γυάλινη οροφή της εκπαίδευσης