Προθεσμία Αιτήσεων Διορισμών: Λάβε ECDL πριν τις 3 Φεβρουαρίου
Διορίες αιτήσεων για διορισμούς - Πως θα προλάβετε να δώσετε εξετάσεις για Πιστοποίηση Γνώσεων χειρισμού Η/Υ ώστε να λάβετε 4 μόρια

Έως τις 3 Φεβρουρίου και μπορούν οι υποψήφιοι της Πρωτοβάθμιας να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση στον ΑΣΕΠ και έως τις 12 Φεβρουαρίου να έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους (πτυχία, πιστοποίηση γνώσεων χειρισμού Η/Υ)

Έως τις 24 Φεβρουρίου και μπορούν οι υποψήφιοι της Δευτεροβάθμιας να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση στον ΑΣΕΠ και έως τις 4 Μαρτίου να έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους (πτυχία, πιστοποίηση γνώσεων χειρισμού Η/Υ)

Υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ79.01 ή/και ΠΕ79.02 (Προκ. 1ΓΕ/2019) οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν και στις διαδικασίες της Προκ. 2Γ/2019 (λόγω ένταξης σε κάποιον από τους σχετικούς κλάδους) οφείλουν να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά τους μέχρι την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών της 1ΓΕ/2019, ήτοι την 12ηΦεβρουαρίου 2020, άλλως θα γίνονται αποδεκτά μόνο για τις διαδικασίες της 2Γ/2019

Σε περίπτωση, δε, κατά την οποία προσκομίζονται βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (πέραν της ήδηκαταχωρισμένης στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.) ή/και αποδεικτικά ένταξης σε νέο εκπ/κό κλάδο, τότε η κατάθεση αυτών γίνεται,υποχρεωτικά σε Δ/νση της αντίστοιχης βαθμίδας Εκπ/σης με την βαθμίδα στην οποία προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ή ανήκει ο νέος κλάδος ή, εφόσον πρόκειται για προϋπηρεσία ΕΕΠ ή ΕΒΠ, σε Περιφερειακή
Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Λάβετε το ECDL ή την Πιστοποίηση γνώσεων χειρισμού της Glolbacert για 4 μόρια πριν την λήξη των αιτήσεων

ΜΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ!

Έως τις 3 Φεβρουαρίου για ΠΕ και έως τις 24 Φεβρουαρίου για ΔΕ έχετε την δυνατότητα να δώσετε εξετάσεις σε πάνω από 20 συμβεβλημένα κέντρα στην Ελλάδα με το GoLearn (ΚΕΔΙΒΙΜ αναγνωρισμένο από το Υπ.Παιδείας και πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ) για

α) ECDL (Peoplecert)
β) Πιστοποίηση γνώσεων χειρισμού της Glolbacert (GlobalCert)

Και τα δύο πτυχία είναι αναγνωρισμένα και μοριοδοτούν για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών (Δείτε εδώ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β')

Δείτε λεπτομέρειες για τα εξ αποστάσεως μαθήματα και τις εξετάσεις στις 3 αναγκαίες ενότητες (word, excel, υπηρεσίες διαδικτυου), κάντε αίτηση και δώστε εξετάσεις άμεσα!

σχετικά άρθρα