Σχέδιο νόμου για την είσοδο στη χώρα υπηκόων τρίτων χωρών για την έρευνα και εκπαίδευση
Αλλαγές στον Κώδικα Μετανάστευσης και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/801, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την «Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α' 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαίου 2016 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair)». 

Ειδικότερα, σκοπός των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η εναρμόνιση της ελληνικής έννομης τάξης με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/801, στόχος της οποίας είναι να υποστηρίξει τις κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, να προωθήσει τη μεταφορά δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας, καθώς και την ανταγωνιστικότητα, ενώ, ταυτόχρονα, να παρέχει εγγυήσεις για την εξασφάλιση της δίκαιης μεταχείρισης των εν λόγω ομάδων πολιτών τρίτων χωρών.

Η οδηγία καθορίζει τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής για περίοδο που υπερβαίνει τις 90 ημέρες στην ελληνική επικράτεια, καθώς και τα δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών και, κατά περίπτωση, των μελών της οικογένειάς τους για τους σκοπούς της έρευνας, των σπουδών, της πρακτικής άσκησης ή της εθελοντικής υπηρεσίας, καθώς και τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής και τα δικαιώματα των ερευνητών, και, όπου ισχύει, των μελών της οικογένειάς τους, και των σπουδαστών στην ελληνική επικράτεια εφόσον η Ελλάδα δεν είναι το πρώτο κράτος μέλος που χορήγησε την άδεια διαμονής στον πολίτη Τρίτης χώρας βάσει των διατάξεων του παρόντος νομοσχεδίου και των διατάξεων του ν. 4251/2014.

Κατά την ενσωμάτωση της υπόψη Οδηγίας και με βάση τις διαβουλεύσεις με τα συναρμόδια Υπουργεία, δεν εκρίθη σκόπιμη η ενσωμάτωση των διατάξεων μια την κατηγορία των εσωτερικών άμισθων βοηθών, δεδομένου ότι δεν παρατηρείται στη χώρα μας η ανάγκη για πρόσκληση και φιλοξενία πολιτών τρίτων χωρών σε θέση "au pair" σε οικογένειες, με σκοπό τη γλωσσική και πολιτιστική εμπειρία αυτών εις αντάλλαγμα ελαφρών οικιακών εργασιών και φροντίδας τέκνων.

Για το λόγο αυτό δεν υφίστανται εξάλλου εθνικοί κανόνες για τη συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων.

Λαμβάνοντας υπόψη το εύρος της παράτυπης οικιακής απασχόλησης των ήδη ευρισκόμενων στη χώρα, πολιτών τρίτων χωρών, ενδεχόμενη συμπερίληψη των «au pairs» θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις κατάχρησης της μεταναστευτικής νομοθεσίας και περαιτέρω στρεβλώσεων στην εθνική αγορά εργασίας.

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου στο hellenicparliament.gr ή κατεβάστε το σχετικό αρχείο εδώ

Διαβάστε ακόμα την αιτιολογική έκθεση 

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Βίντεο: Η ηλεκτρονική κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων των προκηρύξεων 3ΕΑ και 4ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ
Βίντεο: Η ηλεκτρονική κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων των προκηρύξεων 3ΕΑ και 4ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ
Ολόκληρη η ηλεκτρονική κλήρωση όπως μεταδόθηκε ζωντανά από το κανάλι της Βουλής το απόγευμα της Τετάρτης
Βίντεο: Η ηλεκτρονική κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων των προκηρύξεων 3ΕΑ και 4ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ
Βουλή: Ερώτηση 60 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις προσλήψεις σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου
Βουλή: Ερώτηση 60 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις προσλήψεις σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου
«Η κυβέρνηση της ΝΔ παρά τις ιδεοληπτικές εμμονές και τις αρχικές παλινωδίες, έστω και αργά, δείχνει να αντιλαμβάνεται την ανάγκη ενίσχυσης του...
Βουλή: Ερώτηση 60 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις προσλήψεις σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου