ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ευκαιρίες για πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Ευκαιρίες για πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, με σπουδές σε διάφορους κλάδους, για...
Ευκαιρίες για πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα