ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας: Ανακοίνωση προσλήψεων ΕΕΠ - Δηλώσεις τοποθέτησης
Ανακοίνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει:

ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ (190) προσωρινών αναπληρωτών κλάδων ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, ΕΔΕΑΥ και σε γενικά σχολεία (Εξειδικευμένη, ΕΚΟ, ΠΕΠ και ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ)

ΚΑΙ

Τα ΚΕΝΑ (ανά Νομό) στα οποία θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης του οικείου κλάδου.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι υποψήφιοι του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του οικείου  κλάδου σχ. έτους 2018-19(η ισχύς των οποίων παρατάθηκε για το σχ.έτος 2019-20)  :

ΠΕ21 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ 1 έως και 10

ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον  ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ   2 έως και 4 (όλοι)

ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ 1 έως και 11 (όλοι) και με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ  1 έως και 60

ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ 1 έως και 47

ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ 1 έως και 10

ΠΕ29 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ 1 έως και 2(όλοι) και με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ  1 έως και 4

ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ 1 έως και 68

αφού ενημερωθούν για τα κενά, να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν α) την  Αίτηση-Δήλωση τοποθέτησης και β) την Υπεύθυνη Δήλωση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΠΔΕΔΕ

από Τετάρτη 11/09/2019 μέχρι και

Πέμπτη 12/09/2019 09:00 το πρωί

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών και μέχρι τις 9:00 το πρωί της Πέμπτης

Διαβάστε εδώ σημαντικές επισημάνσεις

best of network

σχετικά άρθρα