Παράταση προθεσμίας κατάθεσης φακέλων εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ενημερώνει ότι σύμφωνα με την Υπουργική Aπόφαση Κ1/126475/8-8-2019 η προθεσμία κατάθεσης φακέλων εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ λήγει στις 27-08-2019.

Η ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

best of network

σχετικά άρθρα