Ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας και ίδρυση ΙΕΚ
Δείτε τις αποφάσεις

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ιδρύεται Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Συγκεκριμένα ιδρύεται στο νομό Κιλκίς:

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Γουμένισσας.

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ-ΣΧΟΛΕΙΟ

Επίσης με άλλη απόφαση ιδρύεται Δημόσιο ΙΕΚ Ζίτσας Ιωαννίνων.

ΙΕΚ-ΖΙΤΣΑ

best of network

σχετικά άρθρα