Θέσεις εργασίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο - η Πρόσκληση
Προσλήψεις στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Βελτίωση της διαχείρισης και της υποδομής διάθεσης υδάτινων πόρων μέσω έξυπνων τεχνολογιών, πολιτικών και εργαλείων» SAVE-WATER με κωδικό έργου 80343 που υλοποιείται στο πλαίσιο του INTERREG IPA II CROSSBORDER COOPERATION PROGRAMME GREECE -ALBANIA 2014-2020, ύστερα από απόφασης της 96ης/11.09.2018 συνεδρίασή της, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής. (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης του από ίδρυμα απόκτησης του στο εξωτερικό)
- Μεταπτυχιακός Τίτλος στο αντικείμενο της Πληροφορικής. (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης του από ίδρυμα απόκτησης του στο εξωτερικό)
- Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε υλοποίηση διασυνοριακών προγραμμάτων ή εθνικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων έως 2 έτη
- Γνώση Αγγλικών

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:

- Δίπλωμα Μηχανικού Χωροταξίας. (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης του από ίδρυμα στο εξωτερικό)
- Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε υλοποίηση διασυνοριακών προγραμμάτων ή εθνικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων έως 2 έτη
- Γνώση χειρισμού Η/Υ 70 μονάδες
- Γνώση Αγγλικών

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο Οικονομικών επιστημών (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης του από ίδρυμα στο εξωτερικό)
- Μεταπτυχιακός Τίτλος στο αντικείμενο της Πληροφορικής. (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης του από ίδρυμα απόκτησης του στο εξωτερικό)
- Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε υποστήριξη έργων έως 2 έτη
- Γνώση Αγγλικών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Σπύρο Βούλγαρη (τηλ. 2661087753, e-mail: [email protected]

Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018

Για να δείτε όλες τις πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα

Η περίοδος της κρουαζιέρας στα Χανιά ξεκινά νωρίτερα από ποτέ
Η περίοδος της κρουαζιέρας στα Χανιά ξεκινά νωρίτερα από ποτέ

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά αναμένεται να «ανοίξει» το 2019 η περίοδος της κρουαζιέρας στα Χανιά καθώς τα πρώτα κρουαζιερόπλοια αναμένονται στη...

Η περίοδος της κρουαζιέρας στα Χανιά ξεκινά νωρίτερα από ποτέ