Πίνακας: Τα μόνιμα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Του Μιχάλη Βάρκα, Αιρετού ΠΥΣΕΕΠ Βορείου Αιγαίου

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας με τον αριθμό των μονίμων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

Διευκρινίζεται ότι ο πίνακας παρουσιάζει την εικόνα των μονίμων τη δεδομένη στιγμή με βάση τις αποσπάσεις, προσωρινές τοποθετήσεις κτλ. και όχι την οργανική τοποθέτηση.

σχετικά άρθρα