ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩ
Ρυθμίσεις που συνδέονται με τη διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού στα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ - προς όφελος τίνος;

Ρυθμίσεις, ρυθμίσεις, ρυθμίσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων προς όφελος τίνος;;;

Πάντως ούτε των εκπαιδευτικών ούτε των μαθητών!!!

Παπαχρήστου Δ. Βασίλειος

Αιρετός ΠΥΣΔΕ Σερρών

Την 1η Αυγούστου 2016 ξεκίνησε στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων η συζήτηση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

Το άρθρο 34 του νομοσχεδίου αυτού ασχολείται με θέματα επαγγελματικής Εκπαίδευσης αναφέρει:

Άρθρο 34

Ρυθµίσεις θεµάτων της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

«1. Οι τομείς και οι  ειδικότητες των Επαγγελµατικών Λυκείων µπορεί να συνενώνονται  ή να µεταφέρονται από Επαγγελµατικό  Λύκειο σε άλλο Επαγγελµατικό  Λύκειο, όπως καθορίζονται κάθε  φορά σύµφωνα µε την περίπτωση  ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193). Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών κλάδων και ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ., που διδάσκουν τα τεχνολογικά – επαγγελµατικά µαθήµατα των συνενωµένων ή µεταφερόµενων τοµέων και/ή ειδικοτήτων µεταφέρονται στο Επαγγελµατικό Λύκειο, που παρέχει εφεξής αυτούς τους τοµείς και/ή τις ειδικότητες. Για τη µεταφορά των οργανικών θέσεων στο Επαγγελµατικό Λύκειο, στο οποίο λειτουργούν εφεξής οι τοµείς και/ή οι ειδικότητες, και την τοποθέτηση σε αυτές των εκπαιδευτικών, οι οποίοι προέρχονται από το Επαγγελµατικό Λύκειο µε τους συνενωµένους ή µεταφερόµενους τοµείς και/ή ειδικότητες, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µέσα σε έξι µήνες από τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013(Α΄193) ύστερα από γνώµη του αρµόδιου ΠΥΣΔΕ. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι τοποθετούνται στις µεταφερόµενες οργανικές θέσεις, διατηρούν την αρχαιότητα της τοποθέτησης, την οποία είχαν στο ΕΠΑΛ από το οποίο προέρχονται. Κατ’ εξαίρεση εκπαιδευτικοί κλάδων και ειδικοτήτων των Επαγγελµατικών Λυκείων, που διδάσκουν τα τεχνολογικά – επαγγελµατικά µαθήµατα των συνενωµένων ή µεταφερόµενων τοµέων και/ή ειδικοτήτων, µπορούν µε απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ύστερα από γνώµη του αρµόδιου ΠΥΣΔΕ και αίτησή τους να παραµείνουν στο Επαγγελµατικό Λύκειο, όπου κατέχουν οργανική θέση, εφόσον συµπληρώνουν αριθµό διδακτικών ωρών µαθηµάτων γενικής παιδείας ή/και τεχνολογικών – επαγγελµατικών µαθηµάτων άλλων τοµέων και/ή ειδικοτήτων σε Α΄ ανάθεση, ο οποίος δικαιολογεί τη διατήρηση της οργανικής τους θέσης.»

Την 1η Αυγούστου ο πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κος Φίλης Νικόλαος στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων μεταξύ των άλλων αναφέρθηκε και στις διατάξεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης:

«Στο νομοσχέδιο υπάρχουν και άλλες διατάξεις που αφορούν την τεχνική εκπαίδευση, που δίνουν τη δυνατότητα αξιοποίησης του προσωπικού με σύντομες διαδικασίες από τις διευθύνσεις σπουδών εντός της εκπαιδευτικής περιφέρειας και όχι να τους πάμε στα σύνορα. Μιλάμε για κινητικότητα εντός της εκπαιδευτικής περιφέρειας και εντός των δήμων όπου υπάρχουν τα σχολεία και όχι, επαναλαμβάνω, κινητικότητα στα σύνορα.»

(Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών υποθέσεων)

Ο δε κος Μουστάκας Γεώργιος,  Διευθυντής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΥΠΠΕ,Θ κλήθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και μεταξύ των άλλων αναφέρθηκε στις διατάξεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης, την 2α Αυγούστου 2016:

«Οι σημερινές ρυθμίσεις έχουν στόχο να ρυθμίσουν κάποια ζητήματα που έχουν σχέση με το παρελθόν κυρίως και να αποκαταστήσουν κάποια πράγματα. Το μόνο που έχει σχέση με την εφαρμογή του νόμου 4386 είναι το άρθρο 32 παράγραφος 1, το οποίο στην ουσία διασφαλίζει τους Εκπαιδευτικούς των τομέων των ειδικοτήτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που οι τομείς στους οποίους υπηρετούνται, ενοποιούνται, με αποτέλεσμα να πρέπει για να είναι ασφαλείς, να μεταφερθεί η οργανική θέση και η αρχαιότητα τους. Και επειδή πολλά αναφέρονται  για αυτό το ζήτημα: Θα ήθελα να σας πω ότι αυτές οι μεταβολές, οι ενοποιήσεις τομέων ήταν περίπου 50 σε συγκροτήματα  σχολείων. Δηλαδή σε ένα μεγάλο συγκρότημα όπως είναι η Γκράβα, ο Ευκλείδης στην Θεσσαλονίκη, τα σχολεία της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., ένα από τα σχολεία πήρε τον κάθε τομέα. Αυτό είχε σαν συνέπεια να πρέπει να μεταφερθούν οι ειδικότητες από το ένα κτίριο στο διπλανό του, από τον ένα όροφο στον άλλο, οπότε και κατ΄αυτόν τον τρόπο πρέπει  και οι οργανικές θέσεις των Εκπαιδευτικών να μεταφερθούν και να τοποθετηθούν εκεί οι Εκπαιδευτικοί. Έχω αναλυτικά όλα τα στοιχεία. Αν στις ερωτήσεις σας θέλετε να με ρωτήσετε μπορώ να σας πω σε ποιες διευθύνσεις, σε ποια σχολεία έγιναν αυτά, τότε να σας τα πω, είναι 400 τα ΕΠΑΛ αν θεωρήσουμε ότι μέσο όρο έχουν 50 τομείς φανταστείτε τότε περίπου δύο χιλιάδες και κάτι τομείς, 50 τέτοιες παρεμβάσεις είχαμε, τις οποίες πρότειναν τα σχολεία, πρότειναν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, πρότειναν οι Περιφερειακοί Διευθυντές.»

(Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών υποθέσεων)

Από τη μελέτη των δύο αυτών τοποθετήσεων εγείρονται ορισμένα ερωτήματα-προβληματισμοί:

 • Πώς με αυτό το άρθρο του νομοσχεδίου ρυθμίζονται «κάποια ζητήματα που έχουν σχέση με το παρελθόν κυρίως και να αποκαταστήσουν κάποια πράγματα».

 • Σε ποιο παρελθόν άραγε αναφέρεται; Το πρόσφατο παρελθόν επί υπουργίας κου Φίλη, το απώτερο ή το απώτατο παρελθόν; Μήπως εννοούσε το μέλλον που πλησιάζει;

 • Ποια πράγματα ρυθμίζονται και πώς; Δεν ήταν δηλαδή ρυθμισμένα μέχρι τώρα!

 • Μήπως ο κος Μουστάκας εννοεί τις συγχωνεύσεις τομέων που έγιναν επί ημερών του!

Άλλωστε, τι σημασία έχει - για τους νομοθετούντας και ομιλούντας επί των θεμάτων αυτών- πόσοι καταλαβαίνουν από τους παρευρισκόμενους βουλευτές όλες τις πτυχές της επαγγελματικής εκπαίδευσης!!

Ο Διευθυντής της Επαγγελματικής εκπαίδευσης του υπουργείου οδηγεί κατά το δοκούν τη συζήτηση.

Οι ενοποιήσεις αυτών των τομέων ήταν πρόταση των ΔΔΕ και των Περιφερειακών Διευθυντών; Αν ναι, πρέπει να ενημερωθούμε πότε τις πρότειναν και ποιες ενοποιήσεις τομέων πρότειναν!!

Τελικά, η μετακίνηση των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών, λόγω των ενοποιήσεων των τομέων, θα είναι από όροφο σε όροφο εντός κτηρίου (τοποθέτηση Διευθυντή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΥΠΠΕΘ κου Μουστάκα) ή «Μιλάμε για κινητικότητα εντός της εκπαιδευτικής περιφέρειας και εντός των δήμων όπου υπάρχουν τα σχολεία και όχι, επαναλαμβάνω, κινητικότητα στα σύνορα.» (τοποθέτηση Υπουργού κου Φίλη)

Ή κάποιος ψεύδεται ή κάποιος δεν έχει γνώση της πραγματικότητας ή κάποιος αναφέρει τη μισή αλήθεια ή όλοι θέλουν να καθησυχάσουν την εκπαιδευτική κοινότητα, δίνοντας στην κοινωνία ένα γκρίζο πέπλο ενημέρωσης.

Σε κάθε περίπτωση δεν περιποιούν τιμή τέτοιου είδους αντίθετες απόψεις και τοποθετήσεις από ανθρώπους που στοχεύουν, όπως επαγγέλλονται την αλλαγή στην λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Πρωτίστως, πρέπει να υπάρξει αλλαγή στη νοοτροπία αυτών που κλήθηκαν να «σώσουν»την εκπαίδευση και την παιδεία. Και από ότι φαίνεται, κινούνται με λογικές πολύ παλιάς νοοτροπίας.

Αναμένουμε να δούμε πώς θα υλοποιηθεί.

Είναι βεβαίως ξεκάθαρο ότι στα ΕΠΑΛ της περιφέρειας -δεν υπάρχουν συγκροτήματα σχολικών μονάδων όπως αυτά που ανέφερε ο Διευθυντής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΥΠΠΕΘ κος Μουστάκας- θα ισχύσουν τα ρηθέντα υπό του Πολιτικού Προϊσταμένου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το παρόν νομοσχέδιο θα κατατεθεί προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής μάλλον τέλη Αυγούστου, οπότε η εγαρμογή του θα ξεκινήσει με τη νέα σχολική χρονιά. Άρα, οι όποιες αλλαγές θα έχουν επιπτώσεις στη λειτουργία των σχολικών μονάδων και βεβαίως στους εκπαιδευτικούς με το νέο σχολικό έτος.

Δηλαδή, αν υπάρξουν ενοποιήσεις τομέων μεταξύ ΕΠΑΛ - που προφανώς δεν βρίσκονται σε δύο διαφορετικούς ορόφους του ιδίου κτιρίου- σημαίνει ότι:
ή θα υποχρεωθούν οι μαθητές να επιλέξουν μόνον από τους τομείς που θα έχει η σχολική μονάδα που βρίσκεται πλησίον της μόνιμης κατοικίας τους ή θα αναγκασθούν να μετακινούνται από κωμόπολη σε κωμόπολη. Ποιος θα πληρώνει τις μετακινήσεις αυτές; Το Ελληνικό Δημόσιο που δεν έχει οικονομικούς πόρους!

Δε μας λέει, όμως, ο λαλίστατος Διευθυντής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΥΠΠΕΘ κος Μουστάκας πώς θα γίνει η διαχείριση του προσωπικού που θα πλεονάζει. Το παιχνίδι τούτη τη χρονική στιγμή δεν είναι ξεκάθαρο.

Και βεβαίως γιατί γίνονται όλα αυτά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή;

Η τοποθέτηση του πολιτικού μας προϊσταμένου στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων είναι η εξής:

«Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε για ζητήματα εκπαίδευσης σε μία περίοδο η οποία είναι αρκετά καρποφόρα, προκειμένου να λειτουργήσουν τα σχολεία χωρίς προβλήματα από την πρώτη μέρα, από τις 12 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, παρότι τα σχολεία είναι κλειστά, η δουλειά του Υπουργείου Παιδείας αυτή την περίοδο είναι αρκετά πυκνή και έντονη και όπως θα ξέρετε έχουμε προχωρήσει και στις αποσπάσεις.»

Η περίοδος αυτή, μεσούντος του θέρους, είναι καρποφόρα, κατά τον πολιτικό μας προϊστάμενο, διότι είναι περίοδος ξεκούρασης για τους εκπαιδευτικούς και δεν υπάρχει ενημέρωση του εκπαιδευτικού κόσμου για τα τεκταινόμενα, και οι όποιες αντιδράσεις που θα υπήρχαν, έχουν «εξατμισθεί».

Νομίζω ότι το τι μέλλει γενέσθαι από Σεπτέμβριο είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Κάποιοι στο υπουργείο κάνουν σχέδια επί χάρτου, «παίζοντας» με το myschool.

Και αν νομίζει κανείς ότι το πρόβλημα βρίσκεται μονάχα στο παρόν άρθρο αυτού του νομοσχεδίου, μάλλον κοιμάται τον ύπνο του δικαίου.

Αναμένουμε και άλλα για την Επαγγελματική Εκπαίδευση που ακόμη δεν έχουν κατατεθεί ως νομοσχέδια ή ως υπουργικές αποφάσεις.

Επί παραδείγματι, τι θα ισχύσει και πώς θα υλοποιηθεί το θέμα των απουσιών των μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια;

Υπάρχουν δύο υπουργικές αποφάσεις - μάλλον πέρασαν απαρατήρητες από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας- που συνδέονται με τη διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως και το ανωτέρω άρθρο.

Η πρώτη υπουργική απόφαση, 108279/Δ2 με θέμα «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο.», έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 282 τ Β της 14ης Ιουλίου 2016 και

Η δεύτερη υπουργική απόφαση, Φ12/127076/Δ4 με θέμα «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» μόλις την 5η Αυγούστου 2016 δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 2434 τ Β.

Με τις δύο αυτές υπουργικές αποφάσεις για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης οι σχολικές μονάδες ομαδοποιούνται ανάλογα με τα μόρια δυσμενών συνθηκών τους, με σκοπό την έγκριση λειτουργίας τμημάτων με τον ελάχιστο δυνατό αριθμό μαθητών.

Για σχολικές μονάδες από ένα έως τρία μόρια (Α΄- Γ΄) - αφορά κατά το πλείστον σχολικές μονάδες εντός της πρωτεύουσας του νομού και σχολικές μονάδες κωμοπόλεων στην επαρχία- ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος:

 1. Ομάδας προσανατολισμού και επιλογής στα Γενικά Λύκεια

 2. Γενικής Παιδείας στην Α λυκείου, τομέων στη Β Λυκείου και ειδικοτήτων στη Γ Λυκείου στα ΕΠΑΛ

Είναι αδιαπραγμάτευτος. (Όπως ορίζουν οι υπουργικές αποφάσεις).

Οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες:

Από τέσσερα έως επτά μόρια (Δ΄ - Ζ΄)  και

Από οκτώ έως δώδεκα μόρια (Η΄- ΙΒ΄)

Για αυτές τις ομάδες των σχολικών μονάδων, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων

 1. Ομάδων προσανατολισμού και επιλογής στα Γενικά Λύκεια

 2. Γενικής Παιδείας στην Α λυκείου, τομέων στη Β Λυκείου και ειδικοτήτων στη Γ Λυκείου στα ΕΠΑΛ

με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έχει ενδιαφέρον να δούμε, με την έναρξη του σχολικού έτους, πώς θα δράσουν, στα ανωτέρω θέματα, τόσο οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και οι Περιφερειακοί Διευθυντές.

Εγείρονται ορισμένα ερωτήματα:

 1. Αν ο ελάχιστος αριθμός μαθητών -για τα σχολεία με ένα έως τρία μόρια- δεν ικανοποιηθεί, τι μέλλει γενέσθαι; Γιατί οι λαλίστατοι περί των άλλων δεν τοποθετούνται τώρα;

 2. Γιατί, αυτή τη χρονική στιγμή;

 3. Γιατί, αφού έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές και ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις δημοσιοποιείται μέρος των προθέσεων του υπουργείου για τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων με το νέο σχολικό έτος.

 4. Ποιος έκ των δύο έχει δίκιο για την μεταφορά των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ;

 5. Τι θα γίνει, αν υπάρξει, πλεονάζον προσωπικό; Πότε θα το μάθουμε;

Αυτά πάντως δεν αποδεικνύουν ούτε οργάνωση, ούτε ευθύτητα προς την εκπαιδευτική κοινότητα ούτε βεβαίως δείχνουν ότι σέβονται και εκτιμούν τον εκπαιδευτικό. Δυστυχώς, δείχνουν ότι και τούτοι είναι δεμένοι στο άρμα των δανειστών μας.

Ναι μεν η πολιτική ηγεσία μετά βδελυγμίας αποκηρύσσει τη συγχώνευση σχολικών μονάδων, αλλά, με άλλον τρόπο προσπαθεί να τον υλοποιήσει. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει είναι με την κατάργηση της αξιολόγησης αλλά ήδη ο πολιτικός μας προϊστάμενος μίλησε για την ανάγκη της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου.
 

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες  ειδήσεις σήμερα

Βιασμός 8χρονου στη Ρόδο - Ραγδαίες εξελίξεις: Κατέθεσε ο παππούς του κοριτσιού

Τι ισχύει για τις αναθέσεις μαθημάτων στο Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο - ΕΠΑΛ

Εύκολη Online ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ, προσλήψεις, ΠΜΣ,  ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙΤΕ σε προφορικά και έκθεση!

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια σε ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Σχολική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική, μόνο με 25 ευρώ το μήνα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

Ρόδος: Κατέθεσε ο παππούς του 8χρονου κοριτσιού - Τι υποστήριξε
Στο πλαίσιο της προανάκρισης έχουν καταθέσει η 33χρονη μητέρα του 8χρονου παιδιού, ο σύντροφός της, η γιαγιά του αλλά και τα δύο ακόμη κορίτσια της,...
Ρόδος: Κατέθεσε ο παππούς του 8χρονου κοριτσιού - Τι υποστήριξε
emvolio
Οι εμβολιασμένοι σε μία οικογένεια προστατεύουν και τα ανεμβολίαστα μέλη της
Διαπιστώθηκε μια αντιστρόφως ανάλογη σχέση ανάμεσα στον αριθμό των μελών μιας οικογένειας που είχαν πλέον αποκτήσει ανοσία απέναντι στον κορονοϊό...
Οι εμβολιασμένοι σε μία οικογένεια προστατεύουν και τα ανεμβολίαστα μέλη της
πυροσβεστική
Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κολωνό
Η φωτιά καίει μέσα στο σπίτι και οι πυροσβέστες δίνουν μάχη να την περιορίσουν για να μην επεκταθεί στα υπόλοιπα διαμερίσματα
Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κολωνό