Εκπαιδευτικές άδειες ιδιωτικών και δημόσιων εκπαιδευτικών 2016-17
Υπ. Παιδείας 

Χορήγηση - ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές των εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. Ιδιωτικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017

Δείτε αναλυτικά τo έγγραφo σχετικά με τις άδειες στην ιδιωτική εκπαίδευση σε μορφή pdf 

«Χορήγηση-ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Δείτε αναλυτικά τo έγγραφo σχετικά με τις άδειες στην δημόσια εκπαίδευση σε μορφή pdf 

σχετικά άρθρα

Τελικοί πίνακες επιλογής προϊσταμένων ΚΕΣΥ για Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα
Τελικοί πίνακες επιλογής προϊσταμένων ΚΕΣΥ για Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα
Δημοσιεύτηκαν οι τελικοί πίνακες επιλογής Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης των ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.
Τελικοί πίνακες επιλογής προϊσταμένων ΚΕΣΥ για Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα