Η Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών για τα θέματα του ΑΟΘ
Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών

Οι θέσεις της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών για τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων Μαΐου 2016 του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας»

Η Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών θεωρεί ότι τα θέματα του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» είναι αρκετά καλά, κλιμακούμενης δυσκολίας και εύκολα προσεγγίσιμα από καλά προετοιμασμένους μαθητές, καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης και εξετάζουν σημαντικές οικονομικές γνώσεις, η έκτασή τους είναι τέτοια που δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα επεξεργασίας στα χρονικά όρια που υπάρχουν, είναι σαφή ως προς τη διατύπωση και δεν απαιτούν απομνημόνευση.

  

best of network

σχετικά άρθρα