Η δολοφονία της Φυσικής, του Χάρη Χαραλαμπίδη
Πανελλαδικές 2015

  Στο σχολιασμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών για τα θέματα Φυσικής των Πανελληνίων εξετάσεων αναφέρεται ότι τα θέματα ,ήταν δύσκολα και απαιτητικά και απαιτούσαν από τους υποψηφίους να έχουν βαθειά γνώση του αντικειμένου της Φυσικής.

   Διαβάζοντας την ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών για τα  θέματα των πανελληνίων εξετάσεων στην Φυσική μου δημιουργήθηκε η απορία ,που ήταν τόσο καιρό η Ε.Ε.Φ ,όταν αλλοιωνόταν και διαστρεβλώνονταν το περιεχόμενο σπουδών του μαθήματος Φυσικής στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο και το οποίο καθόλου δεν οδηγεί τα παιδιά σε βαθειά κατανόηση της Φυσικής ;

   Εδώ και 30 χρόνια περίπου η ύλη και το περιεχόμενο της Φυσικής ακρωτηριάζεται .

Περικόπτονται ουσιαστικές έννοιες και μεγέθη από την ύλη του μαθήματος ,τόσο μέσα από τα Αναλυτικά προγράμματα Σπουδών ,όσο και από τα διδακτικά βιβλία αφαιρούνται «κατά καιρούς»

σημαντικές έννοιες με απλές Υπουργικές αποφάσεις.

  Αρκεί κανείς να ανατρέξει στο βιβλίο Φυσικής της Γ’ Γυμνασίου που διδασκόταν στα Ελληνικά σχολεία την δεκαετία του 90 για να διαπιστώσει  ότι στην δεκαετία του 90 στα σχολεία στην

Γ΄ Γυμνασίου διδάσκονταν  σημαντικές έννοιες ,φαινόμενα και νόμοι της Φυσικής  που σήμερα διδάσκονται μόνο στην Γ΄ Λυκείου  π.χ.  «Ταλαντώσεις ,κύματα , θεμελιώδης εξίσωση της κυματικής, ηλεκτρομαγνητικά κύματα , γωνιακή ταχύτητα , περίοδος εκκρεμούς, μαγνητικό πεδίο και ένταση μαγνητικού πεδίου, ορμή, Στροφορμή» κ.λ.π  

  Οι έννοιες αυτές και αντίστοιχα μεγέθη που διδάσκονται σήμερα μόνο στην Γ’ Λυκείου,αφαιρέθηκαν

από τα προγράμματα Σπουδών και από τα βιβλία Φυσικής των μικρότερων τάξεων  επειδή κρίθηκε ότι τα παιδιά ήταν ανώριμα για να τα  αφομοιώσουν.

  Η έννοια της επιτάχυνσης και οι νόμοι της επιταχυνόμενης κίνησης αφαιρέθηκαν εντελώς από την

ύλη της Φυσικής του Γυμνασίου γιατί κρίθηκε ότι τα παιδιά δεν ήταν ώριμα για να την αφομοιώσουν, κρίθηκε όμως σκόπιμο ότι τα παιδιά έπρεπε να «παπαγαλίσουν» την έννοια  «Επιτάχυνση της βαρύτητας» ,χωρίς να ξέρουν τι είναι η επιτάχυνση.

   Η έννοια της «μετατόπισης» αφαιρέθηκε εντελώς από την ύλη Φυσικής του Γυμνασίου γιατί τα παιδιά  δεν μπορούσαν να την αφομοιώσουν , κρίθηκε όμως σκόπιμο ότι μπορούν να εκτελούν εργαστηριακή άσκηση που χρησιμοποιεί την «μετατόπιση»….

   Ο «Νόμος του  Coulomb»  που περιέχει σχετικά σύνθετο μαθηματικό τύπο διδάσκεται στην

 Γ΄ Γυμνασίου ,όμως  «ο Νόμος της Παγκόσμιας έλξης» που περιέχει τον ίδιο σχεδόν μαθηματικό τύπο αφαιρέθηκε  εντελώς από τα σχολικά βιβλία.

  Η μελέτη των φαινόμενων  «Κυκλική κίνηση», «Βολές» ,«Κρούσεις» αφαιρέθηκαν από την ύλη της

Α΄ λυκείου και διδάσκονται μόνο στην  Γ΄ Λυκείου .

   Η μελέτη του «Φωτός»  και  των «Ατομικών και Πυρηνικών» φαινόμενων  διδασκόταν μέχρι πέρσι σε μάθημα  μιας ώρας την βδομάδα στην Γ’ Λυκείου και εφέτος  τα κεφάλαια αυτά μπήκαν  στο

βιβλίο Φυσικής Γενικής Παιδείας της Β΄ Λυκείου που ασχολείται κυρίως με φαινόμενα ηλεκτρισμού και από το οποίο φυσικά αφαιρέθηκαν τα φαινόμενα του ηλεκτρομαγνητισμού.

 Στο κεφάλαιο που αφορά την μελέτη φαινομένων του «Φωτός» τα παιδιά καλούνται να κατανοήσουν την κυματική και σωματιδιακή φύση του φωτός ,χωρίς να έχουν διδαχθεί ποτέ πριν κύματα .

 Στο κεφάλαιο που αφορά «Ατομικά Φαινόμενα» τα παιδιά καλούνται να κατανοήσουν τις συνθήκες του Βohr για την δομή του ατόμου του υδρογόνου  στις οποίες περιέχεται η έννοια της «Στροφορμής» χωρίς να έχουν διδαχθεί ποτέ «Στροφορμή» και χωρίς να έχουν διδαχθεί αρχές κβαντικής φυσικής.

  Στην Φυσική κατεύθυνσης της Β’ Λυκείου τα παιδιά διδάσκονται προχωρημένες έννοιες θερμοδυναμικής , χωρίς να έχουν διδαχθεί ποτέ το κεφάλαιο της θερμότητας ,το οποίο ενώ περιεχόταν

στην ύλη της Α΄ Λυκείου  ,ποτέ δεν διδασκόταν, και τα 2 τελευταία χρόνια αφαιρέθηκε εντελώς….

    Στην ύλη φυσικής της Α΄ Λυκείου πριν από 2 χρόνια προστέθηκε ξαφνικά το 2ο Κεφάλαιο του βιβλίου Φυσικής Γενικής Παιδείας της Β΄ Λυκείου που διαπραγματεύεται φαινόμενα, , έννοιες και μεγέθη που αφορούν  το «Ηλεκτρικό ρεύμα» .Στο κεφάλαιο αυτό χρησιμοποιούνται μεγέθη και

έννοιες που περιέχονται στο 1Ο Κεφάλαιο του βιβλίου Φυσικής της Β΄ λυκείου και το οποίο φυσικά δεν είχαν διδαχτεί τα παιδιά της Α’ Λυκείου. , έπρεπε όμως να κατανοήσουν και να «παπαγαλίσουν»

το περιεχόμενο του 2ου κεφαλαίου.

  Το περιεχόμενο πολλών ενοτήτων  της Φυσικής (Μηχανική, Ηλεκτρισμός ,Κυματική, Οπτική

κ.λ.π)  έχει τεμαχιστεί και πολλές έννοιες και φαινόμενα της Φυσικής διδάσκονται αποκομμένα  από άλλα με τα οποία συνδέονται και προηγούνται και είναι απαραίτητο να έχουν κατανοηθεί

πρώτα  για να μπορέσουν τα παιδιά να καταλάβουν τα επόμενα.

  Αρκεί κανείς να ανατρέξει σε βιβλία Γυμνασίου και Λυκείου των δεκαετιών 70,80 και 90 και να τα συγκρίνει με τα σημερινά  για να κατανοήσει πόσο έχει διαστρεβλωθεί το περιεχόμενο του

μαθήματος της Φυσικής.

  Στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν φυσική στο Γυμνάσιο  δίνεται η οδηγία από τους Σχολικούς Συμβούλους , να μη διδάσκουν στα παιδιά ασκήσεις με μαθηματικούς υπολογισμούς και ασκήσεις με συνδυαστικά ερωτήματα ,γιατί σύμφωνα με την άποψη τους δεν έχει ωριμάσει  η «μαθηματική» και «συνδυαστική» σκέψη στα παιδιά αυτής της ηλικίας.  Έτσι τα παιδιά τελειώνουν το Γυμνάσιο χωρίς να  έχουν επεξεργαστεί  δύσκολες ασκήσεις  και  καλούνται ξαφνικά στην Α΄ Λυκείου να λύσουν

ασκήσεις Φυσικής που περιέχουν και  δευτεροβάθμια εξίσωση ….

    Ανέφερα μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα που δείχνουν ότι το περιεχόμενο του μαθήματος της Φυσικής έχει  αλλοιωθεί και διαστρεβλωθεί στις μικρές τάξεις του Λυκείου και του Γυμνασίου…

   Τα παιδιά φτάνουν στην Γ΄ Λυκείου και τους ζητείται ξαφνικά να αφομοιώσουν σε βάθος έννοιες που δεν έχουν ποτέ πριν διδαχτεί.

Τους ζητείται να αποκτήσουν ξαφνικά δυνατότητα σοβαρής μαθηματικής επεξεργασίας και ικανότητα  συνδυαστικής σκέψης . 

   Αλήθεια τόσο σοβαρή έκρηξη ωριμότητας και αναβάθμισης νοητικών λειτουργιών συμβαίνει

στα παιδιά καθώς μεταβαίνουν από την Β΄ Τάξη στην Γ΄ Τάξη Λυκείου.

  Προφανώς και δεν συμβαίνει ..αυτό που συμβαίνει είναι τα παιδιά να οδηγούνται στην «στείρα παπαγαλία» τόσο των εννοιών ,όσο και των προβλημάτων Φυσικής ….

  Πολλά παιδιά προσπαθούν να παπαγαλίσουν ολόκληρες ασκήσεις Φυσικής ,αντί να κατανοήσουν σε βάθος τα φαινόμενα τις έννοιες ,τους τύπους και τον τρόπο εφαρμογής και χρήσης τους στις ασκήσεις Φυσικής…

  Είναι προφανές ότι όλα τα παραπάνω δεν έγιναν τυχαία ….

  Τα παιδιά οδηγούνται περίπου ανεκπαίδευτα στη μελέτη της Φυσικής στην Γ’ Λυκείου ,έτσι

ο Καθηγητής του φροντιστηρίου  φαντάζει στα μάτια τους  σαν  «σούπερ-ήρωας» .Είναι  αυτός που τα

ξέρει όλα και είναι αυτός που θα τους τα βάλει μέσα στο μυαλό χρησιμοποιώντας μερικά κόλπα και

μερικές συνταγές …..

  Ο δε Καθηγητής του σχολείου που του έτυχε να κάνει το αντίστοιχο μάθημα Φυσικής της Γ΄ Λυκείου

μετατρέπεται σε  «κομπάρσος» σε ένα κακοστημένο θέατρο, αντί να παίζει τον ουσιαστικό ,κυρίαρχο

παιδαγωγικό ρόλο. Βέβαια αν  ο καθηγητής του σχολείου έχει και τα ιδιαίτερα του και είναι εξοικειωμένος με το ρόλο αυτό, τότε αυτομάτως αναβαθμίζεται και στα μάτια των μαθητών…

   Είναι προφανές ότι όλα στήθηκαν με αυτό τον τρόπο για να εξυπηρετήσουν τον σκοπό του ιδιωτικού κέρδους και η μέθοδος ήταν επιτυχής για αυτό και οδήγησε στην μεγέθυνση των Φροντιστηρίων  και

σε τεράστια κέρδη στους ιδιοκτήτες των Φροντιστηρίων.

   Για δε τους εκπαιδευτικούς των Φροντιστηρίων που άλλαξαν εργοδότη και πέρασαν στο δημόσιο ,η πολιτεία δεν τους περιποιείται και μεγάλη τιμή , αφού αρνείται να αναγνωρίσει την προϋπηρεσία τους σαν εκπαιδευτική (τι υποκρισία αλήθεια….)

    Είναι προφανές ότι όλα τα παραπάνω δεν υπηρετούν την  πραγματική παιδεία ,την πραγματική μόρφωση  και ούτε  προετοιμάζουν τα παιδιά για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την

τριτοβάθμια εκπαίδευση…

Πολλά παιδιά μετά από το μεγάλο «stress» των εξετάσεων ,έχουν ξεχάσει σχεδόν όλα όσα διδάχτηκαν στην Γ΄ Λυκείου και πρέπει στο Α΄ Έτος του πανεπιστήμιου να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή και αφού βέβαια  δεν γίνεται μέσα σε έξι μήνες να εκπαιδευτείς για κάτι που χρειάζεται 3 ή 4 χρόνια ,

ευδοκιμούν και τα αντίστοιχα φροντιστήρια που προετοιμάζουν για τα μαθήματα του πανεπιστήμιου.

  Είναι προφανές ότι όλα αυτά θα  έπρεπε να είχαν αλλάξει ,από ένα Κράτος που αποτελείται από πολίτες που εκτιμούν την αξία της γνώσης ,της εκπαίδευσης και από ένα Κράτος που επενδύει στην νέα γενιά για την ύπαρξη του την συνέχεια του και την ανάπτυξη του .

  Αυτά τα χαρακτηριστικά όμως δεν τα έχει το Ελληνικό Κράτος  και δεν τα έχουν και οι πολίτες αυτού του κράτους ,επομένως δεν υπάρχει ελπίδα……..

ΧΑΡΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

 

σχετικά άρθρα

Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Υπόμνημα προς την υπουργό και την υφυπουργό Παιδείας, καθώς και τον πρόεδρο του ΙΕΠ
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Η εταιρεία που εξαγόρασε 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας ζητά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της «κατανομής κινδύνων», όπως αυτού της...
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ
Η έρευνα διεξάγεται με στόχο τη διερεύνηση του βαθμού αποδοχής των μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας και εξέτασης από τους φοιτητές
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ