ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ / INTIME NEWS
Ο Όμιλος Φροντιστηρίων «Διακρότημα» παρουσιάζει 10 τμήματα που πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι προτού συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους στις πανελλήνιες εξετάσεις 2021

Λίγο πριν την ανακοίνωση των βαθμολογιών και ενόψει του «μήνα του μηχανογραφικού» που ακολουθεί, ήδη έχει ξεκινήσει από πολλούς υποψηφίους η αναζήτηση πληροφοριών για την επιλογή σπουδών και επαγγέλματος. Αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, ειδικά για τους μαθητές που κινούνται στις υψηλές βαθμολογίες, η αναζήτηση αυτή να είναι αρκετά περιορισμένη με αποτέλεσμα το μηχανογραφικό να περιλαμβάνει ελάχιστα τμήματα. Σε κάθε περίπτωση, ένα μηχανογραφικό που αριθμεί έναν πολύ μικρό αριθμό τμημάτων και μάλιστα περιλαμβάνει αποκλειστικά τμήματα ενός μόνο συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, είναι αρκετά παρακινδυνευμένο, ειδικά τη φετινή χρονιά, η οποία αναμένεται να εξελιχθεί σε χρονιά εκπλήξεων, κυρίως στα μεσαία και χαμηλά βαθμολογικά στρώματα.

Αποτελεί κοινή παραδοχή πως μια προσεκτική μελέτη όλων των τμημάτων που εντάσσονται στο επιστημονικό μας πεδίο (για τους υποψηφίους των ΓΕΛ) ή στον τομέα μας (για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ), συμβάλει στη διαμόρφωση μιας πληρέστερης εικόνας των δυνατοτήτων σε επαγγελματικό και ακαδημαϊκό επίπεδο που έχει ο κάθε υποψήφιος και οδηγεί σε πιο έξυπνες επιλογές. Το γεγονός, για παράδειγμα, πως ενδιαφέρομαι να εργαστώ ως οικονομολόγος και γνωρίζω πως υπάρχουν τμήματα τα οποία μου παρέχουν αυτή τη δυνατότητα όπως το Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ή το Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, αυξάνει τον αριθμό των τμημάτων που με ενδιαφέρουν και εμπλουτίζει τις επιλογές του μηχανογραφικού μου. Εξάλλου, ένα βασικό στοιχείο το οποίο υπογραμμίζουν συνεχώς εξειδικευμένοι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, εκπαιδευτικοί και στελέχη συμβουλευτικής, είναι ο μαθητής, πριν προχωρήσει στην οριστικοποίηση του μηχανογραφικού του, να έχει έγκριτη και αναλυτική πληροφόρηση για τα προγράμματα σπουδών.

Έτσι, παραθέτουμε ακολούθως ορισμένα τμήματα από όλα τα επιστημονικά πεδία τα οποία μπορούν να ενδιαφέρουν τους μαθητές που θα συμπληρώσουν τις επόμενες ημέρες το μηχανογραφικό τους:

1. Βιοτεχνολογίας (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών): Καταρχάς θα πρέπει να διευκρινίσουμε πως ο απόφοιτος του τμήματος λογίζεται ως Γεωπόνος. Το τμήμα αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων στον διαρκώς αναπτυσσόμενο κλάδο της βιοτεχνολογίας. Ως αυριανοί απόφοιτοι, θα είναι σε θέση να δραστηριοποιηθούν επιστημονικά και ερευνητικά σε πεδία σχετικά με την γονιδιωματική, τη διαχείριση του γενετικού υλικού, την κυτταρική μηχανική, τη νανοτεχνολογία, τους βιοαισθητήρες, τη φαρμακευτική βιοτεχνολογία κ.ο.κ. και όχι φυσικά αποκλειστικά και μόνο στον πρωτογενή τομέα ή στην αγροτική παραγωγή με την παραδοσιακή έννοια του γεωπόνου.

2. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔΙΠΑΕ): Ένα τμήμα το οποίο υπηρετεί ένα πεδίο επίσης δυναμικά αναπτυσσόμενο, και το οποίο -εν μέσω πανδημίας-, ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη δυναμική και τη σπουδαιότητα του κλάδου όχι μόνο στην οικονομία αλλά και στην καθημερινότητα του μέσου πολίτη. Η Διοίκηση Logistics είναι η διαδικασία του σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου της αποτελεσματικής ροής και αποθήκευσης προϊόντων, υπηρεσιών από την αρχική παραγγελία μέχρι την τελική παράδοση. Το γνωστικό αντικείμενο της Εφοδιαστικής Διοίκησης (Logistics Management) και ευρύτερα της Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management) βρίσκει δεκάδες εφαρμογές σε πολλά πεδία (Υγεία, Στρατός, Ναυτιλία κ.λπ.) ενώ το επάγγελμα του στελέχους logistics συμπεριλαμβάνεται στα επαγγέλματα με την υψηλή ζήτηση και οι προοπτικές απασχόλησης των πτυχιούχων και για τον Ελληνικό χώρο προδιαγράφονται θετικές και ο απόφοιτος λογίζεται ως Στέλεχος Logistics.

3. Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων): Πέραν από τις παραδοσιακές ειδικότητες των Μηχανικών, συναντούμε στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και πολυτεχνικά τμήματα με μια πιο στοχευμένη αποστολή και εμβάθυνση όπως το συγκεκριμένο. Ο απόφοιτος του τμήματος, λογίζεται ως Μηχανικός Τεχνολογίας Υλικών. Το πρόγραμμα σπουδών εστιάζει στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να ερευνούν και να απασχολούνται στους τομείς των μοριακών υλικών, των βιοϋλικών και των μικρο- και νανο-φασικών υλικών δίνοντας βέβαια ιδιαίτερη έμφαση στη Χημική Μηχανική.

4. Ψηφιακών Συστημάτων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς): Ο απόφοιτος του τμήματος λογίζεται ως Πληροφορικός. Το τμήμα δίνει έμφαση στις σύγχρονες ενσύρματες και ασύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες για το διαδίκτυο και άλλες τηλεπικοινωνιακές υποδομές και διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως e-learning, e-health, e-business και e-goverment και καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Συστημάτων και Υπηρεσιών και τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. Είναι καταλυτική εξάλλου η συνδρομή εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη, υλοποίηση και διαχείριση συστημάτων σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας που πλέον υπεισέρχεται ιδιαίτερα δυναμικά και στη χώρα μας.

5. Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Αιγαίου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου): Όντας το μόνο Τμήμα στην Ελλάδα που συνδυάζει τρεις νευραλγικούς επιστημονικούς και αναπτυξιακούς τομείς, αυτούς της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και του Πολιτισμού, παράγει αξιόλογους επιστήμονες & επαγγελματίες, ικανούς να ανταποκριθούν στο σύγχρονο ακαδημαϊκό & επιχειρησιακό περιβάλλον για τη μελέτη και εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο πεδίο του Πολιτισμού. Μουσεία και Ψηφιακές Τεχνολογίες (Digital Museums), Μοντέλα Επικοινωνίας (Communication Models), Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (Creative Industries), Social media, Διαδραστικός Σχεδιασμός (Interactive Design) είναι μερικά μόνο από τα ενδιαφέροντα αντικείμενα για ένα τμήμα που προσφέρεται και στους υποψηφίους του 1ου επιστημονικού πεδίου!

6. Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Το τμήμα εστιάζει στους τομείς των Εφαρμοσμένων Γλωσσών και της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας με έμφαση σε θέματα παιδαγωγικής, οργάνωσης και διοίκησης. Αξίζει εδώ να σημειωθεί, πως κατά τη φοίτηση στο τμήμα, προβλέπεται η εκμάθηση 2 σχετικά ιδιαίτερων γλωσσών ανάμεσα από τις διαθέσιμες προσφερόμενες (κινεζική, αραβική, ισπανική, ιαπωνική).

7. Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Το διεπιστημονικό αυτό πρόγραμμα σπουδών συνθέτει την κατάρτιση σε θέματα πολιτισμού με την εκπαίδευση σε εφαρμοσμένα πεδία πολιτισμικής παραγωγής. Πεδία όπως καλλιτεχνική παραγωγή, event management, οργάνωση - διοίκηση και στελέχωση μουσείων, πολιτιστικών οργανισμών, φεστιβάλ, σχεδιασμός πολιτιστικών -και όχι μόνο- αγαθών και προϊόντων από τα video games ως τα οικιακά περιβάλλοντα είναι στο φάσμα των εργασιακών και επαγγελματικών δυνατοτήτων των αποφοίτων. Εύλογα, διδάσκονται μαθήματα όπως πολιτισμική θεωρία και ιστορία, τεχνολογία και δημιουργική παιδαγωγική, ψηφιακός πολιτισμός και εικονική πραγματικότητα, παιγνίδια, σχεδιασμός, εικαστικές και αναπαραστατικές τέχνες, οπτική κουλτούρα, οπτικοακουστικά μέσα, δημιουργική γραφή κ.ά.

8. Οικονομικής & Διοίκησης Τουρισμού (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Το εν λόγω τμήμα, μαζί με τα υπόλοιπα τμήματα που εφοδιάζουν με γνώσεις όσους σπουδαστές ενδιαφέρονται για τον βασικό αυτόν πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, επικεντρώνεται σημαντικά σε θέματα διοίκησης και οικονομίας του Τουρισμού. Αποσκοπεί στην προετοιμασία στελεχών που θα καλύψουν σχετικές ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας για τη διαμόρφωση στρατηγικών τουρισμού, καθώς και για την υλοποίηση θεμάτων διαχείρισης και πολιτικής της τουριστικής ανάπτυξης. Παράλληλα, οι απόφοιτοι μπορούν να δραστηριοποιηθούν στη διοίκηση, προβολή και προώθηση τουριστικών επιχειρήσεων και την παραγωγή και διανομή τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

9. Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) - Ναυτιλιακών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Πειραιώς). Αναμφίβολα, κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει την κραταιά θέση της ελληνικής ναυτιλίας στο παγκόσμιο στερέωμα και φυσικά τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας που μπορεί να προσφέρει ο κλάδος. Με πλήθος αντικειμένων όπως Ναυτιλιακά Οικονομικά, Διεθνή Οικονομικά, Μεταφορές, Ναυτιλιακά Logistics κ.λπ., τα συγκεκριμένα τμήματα προετοιμάζουν στελέχη και επιστήμονες ικανούς να επανδρώσουν πλήθος θέσεων στα οικονομικο-διοικητικά πεδία της Ναυτιλίας, αποτελώντας μια στοχευμένη επιλογή για όσους προσβλέπουν σε μια καριέρα σε ένα βασικό πυλώνα της Παγκόσμιας Οικονομίας.

10. Γεωγραφίας (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο). Το συγκεκριμένο τμήμα και γενικότερα η επιστήμη της Γεωγραφίας σε πολλούς μαθητές έχει ταυτιστεί αποκλειστικά με την εκπαίδευση. Ωστόσο, ο απόφοιτος ενός προγράμματος σπουδών Γεωγραφίας, ασχολείται με αρκετά και διαφορετικά αντικείμενα. Για παράδειγμα, με τη βοήθεια γεωγραφικών εφαρμογών μελετώνται οι φυσικές διεργασίες και οι επιπτώσεις τους στο τοπίο και τον άνθρωπο, με τη χρήση διαστημικών εικόνων παρακολουθούνται τα φυσικά φαινόμενα και γίνονται μελέτες πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Από την άλλη, η γεωπληροφορική βρίσκει εφαρμογές στη χωροθέτηση, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη μοντέλων για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Επίσης δεν είναι σπάνια η ερευνητική ενασχόληση με την πρόληψη και αξιοποίηση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τη διαχείριση αποβλήτων τροφίμων, την αξιολόγηση των δημογραφικών μεταβολών, την κλιματική αλλαγή, το μεταναστευτικό κ.ά.

Επιλογικά, αυτό που προέχει στην επιλογή σπουδών και επαγγέλματος, είναι να διερευνήσουμε προσεκτικά κάθε δυνατότητα, κάθε ευκαιρία που μας προσφέρεται και έχοντας έγκυρη πληροφόρηση, να κάνουμε την καλύτερη αντικειμενικά -και όχι φαινομενικά- επιλογή. Η εμπειρία έχει αποδείξει πως είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις ανθρώπων που το πρώτο πτυχίο και οι σπουδές τους ήταν απλά ένα εφαλτήριο για να διαπρέψουν ακόμη και σε «ασχέτους» κλάδους.

Ο George Soros για παράδειγμα, από τους πλέον γνωστούς επενδυτές και οικονομολόγους, σπούδασε φιλοσοφία δίπλα στον Karl Popper! Οι βασικές σπουδές, οι δεξιότητες και οι εξειδικεύσεις πλέον ανοίγουν στον κάθε απόφοιτο διαφορετικές επιλογές και διαφοροποιημένες σταδιοδρομίες. Σε μια εποχή που οι εξελίξεις είναι ταχύτατες, σε μια περίοδο που η πρόσβαση στη γνώση είναι αντικειμενικά εύκολη, αυτό που έχει σημασία είναι να γνωρίζουμε πρώτιστα το σύνολο των επιλογών μας και έπειτα να λάβουμε τις αντίστοιχες αποφάσεις για το μηχανογραφικό μας, τις σπουδές και την καριέρα μας.

Σύνταξη - επιμέλεια:

kalaitzidis_diakrotima.jpg

Θεόδωρος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ – AFTER SCHOOL – Μαθηματικός

Δρ Ταουσάνης Χρήστος, Επιστημονικός Διευθυντής EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: Οι πρώτες 227 ειδικότητες και η ύλη

Ανακοινώθηκε για Μάρτιο ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Αιτήσεις εδώ για προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

σχετικά άρθρα

Eurogroup: «Φρένο» στα οριζόντια μέτρα στήριξης - Να στοχεύουν τους ευάλωτους
Να αντιμετωπιστεί η αύξηση των τιμών στην ενέργεια με μέτρα προσωρινά και στοχευμένα στους πιο ευάλωτους, συμφώνησαν οι υπουργοί Οικονομικών στο...
Eurogroup: «Φρένο» στα οριζόντια μέτρα στήριξης - Να στοχεύουν τους ευάλωτους
Καταγγελία για το ορφανοτροφείο της Καλλιθέας: «Έχουμε να δούμε την κόρη μας 4 χρόνια»
Καταγγελίες κατά ορφανοτροφείου στην Καλλιθέα για παράνομες υιοθεσίες - Γονείς έχουν να δουν την κόρη τους τέσσερα χρόνια
Καταγγελία για το ορφανοτροφείο της Καλλιθέας: «Έχουμε να δούμε την κόρη μας 4 χρόνια»