Πανελλαδικές: Ρυθμίσεις για όσους δίνουν με το νέο και το παλαιό σύστημα [εγκύκλιος]
Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο του υπ. Παιδείας για τις Πανελλαδικές του 2020

Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων:

1. των ΓΕΛ με το ΝΕΟ σύστημα

2. των ΓΕΛ με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα.

Οι πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ θα διενεργηθούν φέτος με διαδικασίες ΚΟΙΝΕΣ για το ΝΕΟ και το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα. Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις παραπάνω πανελλαδικές εξετάσεις έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση - Δήλωση, με την οποία δήλωσαν όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις.

Υπενθυμίζουμε τις 2 σχετικές με την Αίτηση-Δήλωση εγκυκλίους μας : - τη Φ251/41145/Α5/27-3-2020 με

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (μαθητές ή απόφοιτοι). - τη Φ251/ 41148 /Α5/27-3-2020 με ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Με τις 2 ανωτέρω εγκυκλίους, είχαν καθοριστεί οι διαδικασίες και οι δικαιούχοι συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ με το ΝΕΟ και το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα αντίστοιχα. Μετά την υποβολή των Αιτήσεων -Δηλώσεων των υποψηφίων δημιουργήθηκε το αρχείο των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει ή να είναι ήδη κάτοχοι απολυτηρίου (απόφοιτοι) ή να αποκτήσουν το απολυτήριο τον Ιούνιο του 2020 (μαθητές-τελειόφοιτοι). Αλλιώς η συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις θεωρείται άκυρη και αποκλείονται από τις διαδικασίες επιλογής (μηχανογραφικό δελτίο κτλ.).

Με την εγκύκλιο ρυθμίζονται τα εξής θέματα:

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


Β. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ


Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


Δ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ


Ε. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΗΡΙΑ 


ΣΤ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ


Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ


Η. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


Θ. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

σχετικά άρθρα